MER ruimtelijke uitvoeringsplannen

LDR werkt samen met Sweco Belgium het juridisch kader uit voor een nieuw processchema milieueffectrapportage voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.