Curriculum Vitae

Robin Verbeke obtained his Master of Laws degree with distinction at Ghent University in 2017. His electives included spatial planning law, environmental and planning law, environmental law, energy law, administrative law and constitutional law.

His thesis explored provincial reforms in a contemporary legal and administrative context.

Robin Verbeke has been working at LDR since 1 October 2017. He mainly supports the environmental team with regard to spatial planning law.

He is also an expert for and vice-chairman of the Municipal Committee for Spatial Planning for the Municipality of Lochristi.

Robin has also been the chairman of the Committee of Trainees of the Ghent Bar since October 2019.

Publications

 • VERBEKE, R., ‘Het belang van commercieel belang’, TOO, 2021/3, 281-284.

 • VERBEKE, R., ‘Geen regionale planambities voor lokale besturen’, TOO, 2020/4, 473-475.

 • VERBEKE, R., ‘Ontbossingen en hun (on)vermijdbare natuurschade’, TOO, 2020/3, 360-364.

 • VERBEKE, R., ‘De waarde van erfgoedwaarden, los van het juridisch statuut’, TOO, 2020/3, 364-367.

 • VERBEKE, R., ‘Artikel 159 van de Grondwet als eeuwige stok achter de deur’, RABG, 2020/13, 1066-1071.

 • VERBEKE, R., 'Hoofdstuk 2: vergunningen en Voorwaarden' in BEGHIN, J., BIESEMANS, P., DE BRUYNE, P. (eds.), Zakboekje voor de milieucoördinator: editie 2020, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 41-55.

 • STRUBBE, M. en VERBEKE, R., 'Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig. Of wel?', TOO, 2020/1, 90-99.

 • VERBEKE, R., 'Een overheid met verplichtingen kan niet meer plannen', TOO, 2019/4, 390-393.

 • VERBEKE, R., 'Spelen met handelsvestigingsconvenanten is spelen met vuur', TOO, 2019/3, 313-316.

 • GOOSSENS, J. en VERBEKE, R., 'Hervorming slankt Vlaamse provincies af', Juristenkrant, 2017, afl. 360, 1-3.

 • VANDAMME, S. en VERBEKE, R., 'Deel 2: De Openbare Diensten', in CLEYMAET, I., VANDAMME, S., LOBELLE, F., VERBEKE, R. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht - editie 2018, Antwerpen, Uitgeverij Van In, 2018, 89-142.

  Presentations

 • Publieke lasten in vergunningen, Masterclass Vastgoedrekenen VRP, Brussel, 26 oktober 2021.

 • Openbaarheid van Bestuur, collegagroep provincie Vlaams-Brabant, 10 december 2019.

 • Handelsvestigingsconvenant: wat, wie, waarom, wanneer?, LDR-Opleiding Kleinhandel, Gentbrugge, 28 november 2018.

  Projects

 • Opdracht voor de provincie Antwerpen, begeleiden opmaak van het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg, 2021.

 • Opdracht voor de gemeente Herenthout, begeleiden richtlijnen kernversterking en woningtypetoets in functie van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, 2020-2021.