Wendy Cromheecke

Wendy Cromheecke behaalde in 2019 het diploma van de Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en de Universiteit Leiden. Tijdens haar opleiding koos zij voor een specialisatie in het publiek recht, waarbij zij onder andere de vakken ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, omgevingsrecht, internationaal en Europees milieurecht en energierecht volgde.

Haar masterproef handelde over de weerslag van het soortenbeschermingsrecht op de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen.  

Na haar studie rechten heeft ze in 2019 aan een onderzoeksproject gewerkt over een grensoverschrijdende aquifer bij de Internationale Scheldecommissie.       

In 2020 behaalde zij de Master in de Milieuwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.

Haar masterproef handelde over de herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.

Tijdens haar opleiding milieuwetenschappen heeft ze ook de module renewable energy van het post-graduaat Energy & Climate aan de Universiteit Antwerpen gevolgd en behaald.   

Sinds 1 september 2020 is zij actief bij LDR, waar zij voornamelijk ondersteuning biedt aan het omgevingsteam partim milieurecht.