Isabelle Larmuseau

Curriculum

Isabelle Larmuseau behaalde met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechten (1986-1991) en de Universität Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaften (1991).

Zij is sinds 1991 als advocaat actief in de materie van het omgevingsrecht. In 1997 richtte zij LDR op, inmiddels Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het omgevingsrecht. Reeds in 2008 en 2009 ontving LDR de Belgian Legal Award voor ‘Law firm of the Year (Flanders)’.

Sinds 2015 is zij docent omgevingsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel en campus Leuven.

Zij is oprichter en voorzitter van Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR). Zij is ook stichter en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).

Zij was laureate van de Pleitwedstrijd Mr. Georges Debra in Gent in 1993, laureate van de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda in 1993 en werd geselecteerd voor het Vlaams pleitjuweel in 1995.

Isabelle Larmuseau wordt reeds jarenlang vermeld in de Legal 500, als Leading Individual, en in Chambers and Partners, met ranking in Band 1 en Band 2: 'Isabelle Larmuseau is "an intelligent and committed environmental lawyer" with "a very broad view of issues". Such is her knowledge and passion for this area that she "seemingly lives and breathes environmental law", which she practises with "integrity and perfect judgement".' (Chambers and Partners - 2008) 'Deemed ‘one of the most experienced lawyers around’, Isabelle Larmuseau is given dazzling feedback for the quality of her practice. Clients highly appreciate her extensive network of contacts - which includes members of government authorities - along with her persistent determination to find the solution to a problem.’ (Chambers and Partners - 2009) ‘This local boutique, which focuses on the Flemish region, is praised for its exceptional environmental law practice. It handles the full range of matters, including waste management, environmental permits and soil and air pollution. Thanks to the firm's close collaboration with several universities, the group includes lawyers with a prestigious scientific background. Clients assert that the team's pragmatic approach and thorough understanding of the environmental arena ensure expert handling of files. The "redoubtable" Isabelle Larmuseau is considered a truly outstanding practitioner, and her dedication and know-how are highly valued by clients.’ (Chambers and Partners - 2010) ‘Name partner Isabelle Larmuseau is highly specialised in environment law. "She is a really impressive person - someone to fear having against you," acknowledge peers. "She is very talented, persevering and active in the environment law area,” sources add.’  (Chambers and Partners - 2011). ‘A robust litigator’, Isabelle Larmuseau is widely regarded as one of the most prominent lawyers in the environment market. Clients include Dutch NGOs and public authorities, and she wins praise for her innovative thinking. (Chambers and Partners - 2012). ‘Founding partner Isabelle Larmuseau is an established environment expert. She is an active figure in knowledge-sharing networks on a national and EU level, and acts for a range of public authorities and Flemish clients.’ (Chambers and Partners - 2013). ‘According to sources, practice head and founding partner Isabelle Larmuseau is an experienced litigator in environmental law. She is especially noted for her academic contributions to the field.’ (Chambers and Partners 2014). Interviewees regard renowned environmental and planning litigator Isabelle Larmuseau as a "very good lawyer." She is at her most visible in the Flemish Region.’ (Chambers and Partners 2015) 'Isabelle is well-regarded by commentators for her work in litigation. She has been active of late on numerous high-profile projects.' (Chambers and Partners 2016) ‘Isabelle wins plaudits for being a strong litigator. Additionally, she is active on the academic scene for environmental law.’ (Chambers and Partners 2017) ‘Sources highlight Isabelle Larmuseau 's strong presence in the Flemish region, where she is "a driving force." She advises on a range of matters and writes frequently on environmental legislation and impacts.’ (Chambers and Partners 2018) ‘Isabelle Larmuseau is noted for her "strong profile in the Flemish market." She acts on a range of matters within the environmental field, including soil remediation and planning. She also advises on environmental legislation.’ (Chambers and Partners 2019) ‘Isabelle Larmuseau is admired by interviewees as "really excellent" in environmental files. She assists clients with permitting procedures for developments and infrastructure projects.’ (Chambers and Partners 2020). 'Isabelle Larmuseau advises regional and municipal authorities and developers on environmental permitting and urban planning matters. She also assists Belgian companies with domestic and EU environmental legislation. An interviewee reports that she is ‘knowledgeable about environmental law’. (Chambers and Partners 2021).

Door haar 30 jaar praktijkervaring als advocaat, haar docentschap omgevingsrecht aan de KU Leuven, haar voorzitterschap van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), haar hoofdredacteurschap van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), haar medewerking aan tal van projecten, haar wetenschappelijke publicaties en voordrachten, heeft Isabelle Larmuseau sinds 1991 een brede kennis verworven van het  omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord. Een bijzondere expertise is aanwijsbaar op het vlak van beleidsondersteunende studies, wetgevingsprojecten en begeleiding van vergunningsaanvragen en complexe projecten.

Lees hier het interview met Isabelle Larmuseau in De Juristenkrant van 24 maart 2021.

 

Publicaties

 • Medewerking aan L. LAVRYSEN, ‘Het PFOS-schandaal door een mensenrechtenbril’, ter perse.

 • COPPENS, T. en LARMUSEAU, I., ‘Op zoek naar lokale instrumenten en strategieën voor de realisatie van de bouwshift’, TOO, 2020-19/2, 159-165.

 • LARMUSEAU, I., ‘Ongedane zaken nemen geen keer: wanneer gaat het asbeststof liggen in Vlaanderen?’, TOO, 2019/4, 455-456.

 • COPPENS, C., LARMUSEAU, I., MORISSE, B. en VAN REETH, J., ‘Over de bouwshift en de (on)mogelijkheid om die te realiseren’, TOO, 2019/2, 230-232.

 • LARMUSEAU, I., ‘Over complexe projecten en het omarmen van weerstand’, TOO, 2019/2, 225-227.

 • LARMUSEAU, I., ‘Onjuiste debietmeterstand bij grondwaterwinning: empathische rechter versus stugge overheid?’, TOO, 2019/2, 197-201.

 • LARMUSEAU, I., 'Van afval een dierlijk bijproduct maken: doe er een scheut melk bij', TOO, 2019/1, 111-114.

 • LARMUSEAU, I., ‘Hof van Justitie stelt grenzen aan de genetische bewerking van gewassen: het voorzorgsbeginsel herbezocht?, TOO, 2018/3, 335-340.

 • LARMUSEAU, I. en STRUBBE, M., ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, TOO, 2018/1, 53-60.

 • LARMUSEAU, I., 'Complexe projecten op maat van de gemeente', T.Gem., 2017, nr. 4, 221-238.

 • LARMUSEAU, I., 'Uitnodigingsplanologie en doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling, TOO, 2017/2, 156-158.

 • SCHOUKENS, H. en LARMUSEAU, I. (ed.), ‘De Programmatische Aanpak Stikstof: van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?’, Uitgeverij Vanden Broele, 2017, 276 p.

 • LARMUSEAU, I., ‘Le décret flamand du 15 juillet 2016 relatif à la politique d’implantation commerciale intégrale: un pas de plus vers le permis intégré’, Les implantations commerciales: Etat des lieux deux ans après la régionalisation, Brussel, Larcier, 2016, 37-57.

 • LARMUSEAU, I., e.a., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • LARMUSEAU, I., 'Het decreet complexe projecten en de kendoementaliteit', TOO, 2015, 300.

 • LARMUSEAU, I., ‘Wordt het geen tijd voor heldere communicatie?, Today’s Lawyer 2015, nr. 4, 11-12.

 • LARMUSEAU, I., ‘De stilzwijgende omgevingsvergunning: het geluid van de stilte’, TOO, 2015, 4-5.

 • LARMUSEAU, I., ‘De gespecialiseerde advocaat en het functioneel rechtsgebied: kan de nieuwe generalist nu opstaan?’, Today’s Lawyer 2015, nr. 2, 11-12.

 • LARMUSEAU, I., CEENAEME, J., VERMEULEN, E., KERKSTOEL, L. en LAVRYSEN, L., Bodem en Grondverzet, Theorie en Praktijk, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2015, 294 p.

 • LARMUSEAU, I. 'Zorgen voor of zorgen om de Vlaamse omgevingsvergunning?’ in Doorzetting en werkkracht. Of hoe een praktijkjurist het recht mee kan vormen. Liber amicorum Hugo C. Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 189-204.

 • LARMUSEAU, I., 'De sint bracht een omgevingsvergunning: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe?', TOO, 2013, 424-427.

 • LARMUSEAU, I., Advocaat: tijd voor een nieuw recept?, Gent, Larcier, 2012, 32 p.

 • LARMUSEAU, I., ‘Economische crisis bestrijden via ‘ander en beter’ omgevingsrecht: (Vlaamse) dromen zijn bedrog?’, Ondernemers 2012, nr. 10, 96.

 • LARMUSEAU, I., BERNAERT, P., DE WAELE, T. en CABUS, P. (eds.), De Vlaamse Omgevingsvergunning. Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies en de ruimtelijke structuurplannen, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 159 p.

 • LARMUSEAU, I., ‘Welkom in ons luchtkasteel’, Milieu, mei 2012, nr. 3, 44.

 • LARMUSEAU, I., DE WAELE, T., BERNAERT, P., CABUS, P. en DE SMET, J., Wetboek Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 771 p.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Milieubeleid’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 35-46.

 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Regeling grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 83-94.

 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Procedure Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 111-123.

 • LARMUSEAU, I., ‘Omgevingsrecht op z’n Vlaams, Nederlandser kan niet?’ in Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, Utrecht, Kluwer, 2011, 417-426.

 • LARMUSEAU, I. en BERNAERT, P. (eds.), De Vlaamse omgevingsvergunning. Verslag jubileumcongres '20 jaar milieuvergunning, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2011, 295 p.

 • LARMUSEAU, I., Vlaanderen en Nederland op hun snelst: om het eerst een integraal omgevingsrecht, essay te downloaden op www.rli.nl.

 • LARMUSEAU, I., ‘Maar voor je ’t weet is heel die zomer al weer lang voorbij’, redactioneel, Onze Omgeving, oktober 2010.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • LARMUSEAU, I., 'Meegaan met nieuwe stromen: Onze Omgeving is klaar voor het grote avontuur', redactioneel, Onze Omgeving, maart 2010.

 • LARMUSEAU, I. 'Zorgwekkende zorgplicht' in BOONE, I., CLAEYS, I. en LAVRYSEN, L. (red.), Liber Amicorum Hubert Bocken - Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 389-403.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), 'Europees Milieubeleid in de Lage Landen', verslag van het VVOR-VMR-VER-congres van 15 mei 2009, Boom Juridische Uitgevers, 2009.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), 'Energie en milieu: een wankel evenwicht', VVOR-verslagboek 2008/2, Gent, 2MPact, 100 p.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), 'Doorwerking van milieu in ruimtelijke ordening: 1 + 1 = 3', VVOR-verslagboek 2008/1, Gent, 2MPact, 2008, 72 p.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), 'Constitutional rights to an ecologically balanced environment', VVOR-verslagboek 2007/2, Gent, 2MPact, 2007, 146 p.

 • LARMUSEAU, I., 'Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu: terecht een grondrecht?', EcoTips 2007/05, 16-17.

 • LARMUSEAU, I., 'Waiting for a proper application of the integration principle: more hopeful than waiting for Godot?', Report of the International Congress on Environmental Law, Tribute to Professor Charles Odidi Okidi, Rio de Janeiro, Brazil.

 • LARMUSEAU, I., 'Het Vlaamse Gewest: integraal vóór of tegen de integrale milieuvoorwaarden?' , in Aan de grens van de milieuvergunning, Verslag van het VVOR-VMR-congres van 31 mei 2007, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 23-29.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), Geboeid door omgevingsrecht, VVOR-Verslagboek 2007/1, Gent, 2MPact, 2007, 43 p.

 • LARMUSEAU, I. (ed.), Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, VVOR-Verslagboek 2006/1, Gent, 2MPact, 2007, 64 p.

 • LARMUSEAU, I., 'Integratie van milieu in het Belgisch luchtvaartbeleid: die vlieger gaat (niet) op?', in Milieu en Luchtvaart, verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 juni 2006, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 59-77.

 • LARMUSEAU, I., 'De grenzeloze ambities van de VVOR', Milieudirect, oktober 2006.

 • LARMUSEAU, I., 'De grenzeloze ambities van de VVOR', De Milieukrant, november 2006.

 • LARMUSEAU, I. en LAVRYSEN, L., 'Milieu- en administratief recht - Milieuvergunningen' in DEKETELAERE, K. (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 496-561.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., 'Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaams Gewest',  tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 - Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegeven.

 • LARMUSEAU, I. en MALFAIT, T., 'De aanstelling en erkenning van de milieucoördinator', VMC Cahiers, 2005/1.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., 'Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaamse Gewest', tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 - Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegeven.

 • LARMUSEAU, I., 'De integrale milieuvoorwaarden: milieunormering nieuwe stijl?', TMR, 2004, 500-517.

 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., 'De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest', in MICHIELS, F.C.M.A. en LAVRYSEN, L. (eds.), Milieurecht in de lage landen. Rechtsvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 35-69.

 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DEKETELAERE, K. en LAVRYSEN, L. (eds.), Codex milieurecht, 2004, Brugge, die Keure, 1510 p.

 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DUJARDIN, J. (ed.), Codex Architect, 2003-2004, Brugge, die Keure, 655 p.

 • Lector van het door de Vlaamse Milieumaatschappij uitgegeven Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: beleidsevaluatie (MIRA-BE 2003), 2003, 216 p.

 • LARMUSEAU, I. en DE SMEDT, P., 'De "kennelijke" inbreuk en de "ernstige" dreiging voor een inbreuk op de milieuwetgeving: het Trojaanse paard in het milieustakingsgeding?', Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht, 2003.

 • LARMUSEAU, I., 'Onschuldig bezit versus afwezigheid van saneringsplicht', Ecolas Nieuwsbrief, oktober 2002, 4.

 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DUJARDIN, J. (ed.), Codex Architect, 2002-2003, Brugge, die Keure, 655 p.

 • LARMUSEAU, I. en BOULLART, S., 'Overzicht van rechtspraak: Afvalwater', in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 515-538.

 • LARMUSEAU, I. en BOULLART, S., 'Overzicht van rechtspraak: Afvalstoffen', in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 469-514.

 • LARMUSEAU, I., 'Overzicht van rechtspraak: de beginselen van milieubeleid', in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 281-328.

 • LARMUSEAU, I., 'Overzicht van rechtspraak: de milieuvergunning', in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 413-468.

 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., 'De invloed van het Europees recht op het Vlaams milieurecht', in XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002, Hoe Europees is ons recht? De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002.

 • LARMUSEAU, I., 'The precautionary principle in Belgian jurisprudence: so many men, so many minds', in SHERIDAN, M. en LAVRYSEN, L. (eds.), Environmental Law Principles in Practice, Brussel, Bruylant, 2002, 173-217.

 • LARMUSEAU, I., 'De milieuzorgplicht opgenomen in artikel 22 Milieuvergunningsdecreet', BVDA Nieuwsbrief, september 2001, 16-19.

 • LARMUSEAU, I., 'De milieuzorgplichtbepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet: een dooddoener uit het milieustrafrecht?', in Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (ed.), Straf recht? - Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 169-210.

 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., 'Afdeling 4. Milieuvergunningen', in DEKETELAERE, K., (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2001, 488 e.v.

 • LAVRYSEN, L., LARMUSEAU, I. en LEFRANC, P., 'Développements récents dans la législation sur l'environnement et la législation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme', in Le Point sur le Droit des Biens, Edition Formation Permanente Comité Université-Palais, novembre 2000, 161-244.

 • LARMUSEAU, I., 'De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest', BVDA Nieuwsbrief, september 2000, 20-24.

 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., 'Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse wetgeving op de milieuvergunning', in DEKETELAERE, K. (ed.), Jaarboek Milieurecht, 1999, Brugge, die Keure, 2000, 167-259.

 • LARMUSEAU, I., 'Het voorzorgsbeginsel geïntroduceerd in de Belgische rechtspraak: zoveel hoofden, zoveel zinnen?', TMR, 2000, 24-32.

 • LARMUSEAU, I., 'The precautionary principle introduced in Belgian jurisprudence: the need for consistency', European Environmental Law Review, 2000, 40-47.

 • LARMUSEAU, I., 'Zeg niet zomaar illegaal tegen onvergund', noot onder Cass. 9 november 1999, De Juristenkrant, nr. 1, 18 januari 2000, 7.

 • LARMUSEAU, I., 'Het (milieu)recht als oplossing voor de spanning tussen economie en ecologie', in CASTRYCK, G. en DECALUWE, M. (ed.), De relatie tussen economie en ecologie, Gent, Academia Press, 1999, 111-120.

 • LARMUSEAU, I., 'De I.P.P.C.-Richtlijn. Oorsprong, inhoud, belang en impact van de richtlijn op het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet, Vlarem I en Vlarem II', in PÂQUES, M. (ed.), Recente ontwikkelingen inzake vergunningen met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening. Een Europees en intergewestelijk perspectief, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, 1-58.

 • LARMUSEAU, I., 'Commentaar bij artikel 22 Milieuvergunningsdecreet’, in Commentaar Milieurecht. De Milieuvergunning - Artikelsgewijze Commentaar, Brugge, die Keure, 1997, 28 p.

 • Assistentie van Prof. Dr. BOCKEN H. bij de redactie van het artikel ‘Het proces zonder einde. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling’, TPR, 1995, 1633-1678.
   

  Voordrachten

 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: Protection of groundwater under the Water Framework Directive: Member States obligations and recent judgments’, organisator van VVOR-elni-webinar, 9 november 2021.

 • De Omgevingsvergunning: op zoek naar systeemfouten, VVOR-opleiding, Gent, 22 oktober 2021.

 • Zero pollution in 2050: which measures are necessary, moderator op online elni-VVOR-congres ‘The power of environmental law: experiences from the past and perspectives for the future’, 15 oktober 2021.

 • Over 3M en Oosterweel: verplichtingen voor, bij en na vergunningverlening, les aan Thomas More Mechelen, Module Themajournalistiek - Politiek, Samenleving & Justitie, 6 oktober 2021.

 • Decreet Complexe Projecten: tijd voor een evaluatie? op het congres ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen’, georganiseerd door By Experts, Brussel, 30 september 2021.

 • Juridische verplichtingen voor, bij en na vergunningverlening, hoorzitting van de Parlementaire Onderzoekscommissie PFOS-PFAS, 27 augustus 2021.

 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: Revision of the Industrial Emissions Directive: in search of consistency with climate, energy and circular economy policies?, moderator van VVOR-elni-webinar, 15 juni 2021.

 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: The Strategic Environmental Assessment Directive: joy or sadness at the 20th birthday?, moderator van VVOR-elni-webinar,18 mei 2021.

 • Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning, voorzitter van online VVOR-studiedag, 7 mei 2021.

 • Omgevingsrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed, Opleiding curator-vereffenaar, KU Leuven, online, 25 november 2020.

 • Co-organisatie en panellid van de Werelddag van de Stedenbouw 2020 ‘Planning zonder plannen? Hoe realiseren lokale besturen de bouwshift?’, online, 19 en 20 november 2020.

 • Geïntegreerd ruimtelijk planningsproces in de regelgeving complexe projecten, VVOR-Opleiding ‘Ruimtelijke beleidsplannen en hun doorwerking naar ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen’, Gent, 3 september 2020.

 • Recente belangwekkende omgevingsrechtspraak, VMx-studiedag ‘Update wetgeving’, online, 16 juni 2020.

 • De bodemdeskundige is een omgevingsmanager: pleidooi voor een nieuwe discipline, RSK-webinar over de ‘Kostenbesparende aanpak bij complexe herontwikkelingsprojecten: technische en juridische aspecten’, 5 mei 2020.

 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken, VVOR-Opleiding ‘Omgevingsvergunning’, Gent, 21 november 2019.

 • Overzicht van de bodemregelgeving van 1995 tot nu, VVOR-Opleiding ‘Bodem en Grondverzet’, Gent, 20 juni 2019.

 • Het geïntegreerde planproces bij complexe projecten: het voorkeursbesluit/projectbesluit als ruimtelijk plan/Opportuniteiten van een ‘complexe-projecten-traject’ voor de realisatie van kernversterking en ontlinting, VVOR-Opleiding ‘Transitie in de ruimtelijke planning’, Gent, 21 maart 2019.

 • De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid’, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 20 maart 2019.

 • Voorwaarden en lasten in de omgevingsvergunning, incompanytraining voor de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant, Leuven, 14 februari 2019.

 • Voorzitter van de studiedag ‘VVOR-Inzichten: Transitie in de ruimtelijke planning’, Gent, PAC-het Zuid, 1 februari 2019.

 • Voorzitter van de studiedag ‘VVOR-Inzichten: Strategisch Omgevingsmanagement’, Brussel, Herman Teirlinckgebouw, 7 december 2018.

 • Omgevingshandhaving: voel je als bedrijf reeds het verschil?, PRENNE, Gent, Flanders Expo, 6 december 2018.

 • Van sociaal-economische vergunning naar omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, LDR Opleiding, Gent, 28 november 2018.

 • Voorzitter van het Omgevingscongres ‘Ruimte voor Handhaving’, georganiseerd door het Departement Omgeving, UMiO en VVOR, Brussel, Herman Teirlinckgebouw, 14 november 2018.

 • Afvalstoffen/materialen in Vlaanderen, Themanamiddag afvalstoffen, georganiseerd door het Civiel Kenniscentrum Milieu en Gezondheid van het Hof ‘s Hertogenbosch, ’s Hertogenbosch, 28 september 2018.

 • De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht, Gent, 13 september 2018.

 • What's new: programmatische aanpak stikstof, tijdelijke natuur en offsetting, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.

 • De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht, Gent, 26 april 2018.

 • Omgevingsrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed, Opleiding curator-vereffenaar, KU Leuven, Brugge 17 april 2018, Hasselt 18 april 2018.

 • De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 21 maart 2018.

 • Incompanytraining omgevingsrecht voor DEME Environmental Contractors, Sint-Gillis-Waas, 23 februari 2018.

 • Voorzitter van de THEMIS-postacademische vorming van de KULeuven over publiek recht, Kortrijk, 19 februari 2018.

 • ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, Symposium naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, Universiteit Utrecht, 16 februari 2018.

 • Moderator van congres over de omgevingsvergunning, SPRYG, Antwerpen, Crowne Plaza, 7 februari 2018.

 • Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning, inclusief blik op de toekomst, PRENNE, Kortrijk, 5 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake bodem, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • ‘Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning en de complexe projecten’, Congres Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, EBP, Brussel, 28 september 2017.

 • ‘Decreet complexe projecten versus omgevingsvergunningsdecreet’, Congres ‘Decreet Complexe Projecten 2017’, SPRYG, Antwerpen, Crowne Plaza, 29 juni.

 • Incompanytraining ‘bodem en grondverzet’ voor Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek, 27 juni 2017.

 • Voorzitterschap UGent-UUtrecht-VVOR-workshop ‘Omgevingsrecht in de Lage Landen: the sequel’, UGent, 18 mei 2017.

 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor de ambtenaren van de gemeente Brakel, 23 maart 2017.

 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor GOODMAN, Vilvoorde, 10 maart 2017.

 • ‘De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid’, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 22 maart 2017.

 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor ENECO, Mechelen, 6 maart 2017.

 • ‘De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk’, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht 2017, Gent, 12 januari 2017, 23 februari 2017, 27 maart 2017.

 • Opleiding 'omgevingsvergunning', LDR-Opleiding, Gent, 1 december 2016.

 • Le décret flamand du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale: un pas de plus vers le permis intégré, colloque 'Les implantations commerciales: Etat des lieux deux ans après la régionalisation, Liège, 29 novembre 2016.

 • Opleiding 'omgevingsvergunning', LDR-Opleiding, Gent, 10 november 2016.

 • Masterclass 'complexe projecten', VMx, Herentals, 26 oktober 2016.

 • Due diligence in de praktijk - Luik omgevingsrecht, Contrast Law Seminar, Brussel, 20 oktober 2016.

 • Webinar 'De omgevingsvergunning', Kluwer, 11 oktober 2016.

 • 'De omgevingsvergunning: de laatste rechte lijn tot de inwerkingtreding', Congres voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, georganiseerd door EBP, Brussel, 22 september 2016.

 • 'Méér of minder afval: het onderscheid tussen afvalstoffen en grondstoffen', PRENNE, Kortrijk, 20 september 2016.

 • 'Een orgaan als de StAB als deskundige in omgevingsrecht: zegen of vloek voor rechter en partijen?', StAB-symposium: 20 jaar meerwaarde door verbinding, Amersfoort (Nederland), 15 september 2016.

 • 'Geïntegreerd ruimtelijk planningsproces in de integratiespoorregelgeving en in de regelgeving complexe projecten’, LDR-Opleiding over milieueffectrapportage en ruimtelijke planning: van de ondraaglijke lichtheid van project- en plan-mer-screening tot en met het geïntegreerd ruimtelijk planningsproces, Gent, 8 september 2016.

 • Masterclass Complexe Projecten, VMx, Holiday Inn Gent, 22 juni 2016.

 • Omgevingsrecht by cases, Congres ’20 jaar VMx’, Gent, 9 juni 2016.

 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning voor de ambtenaren van de stad Dendermonde, Dendermonde, 2 juni 2016.

 • Panellid op internationale workshop ‘Life in Quarries’ over tijdelijke natuur in de ontginningssector, georganiseerd door FEDIEX, Brussel, VBO, 4 mei 2016.

 • Incompanytraining over omgevingsrecht bij DEME Environmental Contractors, Brugge, 26 februari 2016.

 • Impact van de omgevingsvergunning: wat verandert er?, Studiedag ‘Grote infrastructuurwerken – Procedureel Traject’, georganiseerd door het KVIV, Ingenieurshuis Antwerpen, 25 februari 2016.

 • Omgevingsvergunning, partim stedenbouw/verkaveling, VVOR-Opleiding - Omgevingsrecht, Gent, 25 februari 2016.

 • Moderator van studiedag over de Vlaamse omgevingsvergunning, georganiseerd door SPRYG, Real Estate Academy, Brussel, 23 februari 2016.

 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): van verstands- naar gelukkig huwelijk tussen natuur en economie?, Voorzitter VVOR-studiedag Gent, Het Pand, 16 februari 2016.

 • Omgevingsvergunning, partim milieu,VVOR-Opleiding - Omgevingsrecht, Gent, 21 januari 2016.

 • Omgevingsvergunning en complexe projecten: stand van zaken, LDR-Opleiding - Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Gent, 14 januari 2016.

 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning bij Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek, 6 januari 2016.

 • Decreet complexe projecten: praktische toelichting, VMx, Studiedag voor MER-deskundigen, Hasselt, 8 oktober 2015.

 • Eerste toepassingen van het decreet complexe projecten, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, EBP, Brussel, 24 september 2015.

 • EU case-law on the Water Framework Directive: the CJEU ruling in case C-461/13, CEFIC meeting, Brussels, 22 september 2015.

 • Le contentieux de l’urbanisme devant le juge – L’activation du contentieux et son objet – Vue belge, Colloque International, Le contentieux de l’urbanisme, Association Internationale de Droit de l’Urbanisme (AIDRU), Liège, 18-19 september 2015.

 • Handhaving van de omgevingsvergunning, PRENNE, 17 september 2015.

 • Heerlijk helder (juridisch) schrijven – Nieuw voor juristen: de ‘heerlijk helder’-toets, praktijkopleiding, Gent, Novotel Gent Centrum, 26 mei 2015.

 • Incompanytraining over het decreet omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten, BANIMMO, Brussel, 12 mei 2015.

 • Panellid in debat Klimaatavond: op weg naar de klimaattop, debat over het nut/belang van de klimaatzaak met Nic Baltazar (moderator), Serge De Gelder (voorzitter vzw Klimaatzaak), Johan Albrecht (prof. Milieu-economie, energie en klimaatbeleid), Ferdi De Ville (prof. Politieke Wetenschappen) en Vera Dua (Academisch Consulent aan Centrum voor Duurzame Ontwikkeling), Universiteit Gent, UFO, 5 mei 2015.

 • De technische richtlijn grondwaterhandelingen, interactieve lunchsessie georganiseerd door ANTEA, Antwerpen, Ingenieurshuis K-VIV, 24 maart 2015.

 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning en windturbines, ENECO, Mechelen, 11 maart 2015.

 • Introductie van de verplichte opleiding voor bodemsaneringsdeskundigen, VVOR-congres - 20 jaar bodemdecreet, Universiteit Gent, 13 maart 2015.

 • Van de exploitatievergunning over de milieuvergunning naar de omgevingsvergunning, VVOR-Basisopleiding - Omgevingsrecht, Gent, 22 januari 2015.

 • De omgevingsvergunning: het wetgevend kader, Alumni-event Milieu en Preventiemanagement, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Brussel, 2 december 2014.

 • De afvalwaterheffing gisteren, vandaag en morgen, VVOR-Basisopleiding - Omgevingsrecht, Gent, 25 november 2014.

 • Standaardprocedure en codes van goede praktijk inzake het grondverzet, duo-presentatie met BULLENS C., DEDECKER D., HEURCKMANS A. en VERMEULEN E., Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, 21 oktober 2014.

 • Toepassing van het decreet omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Standaardprocedure ‘oriënterend bodemonderzoek’, duo-presentatie met CEENAEME, J., Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, 30 september 2014.

 • De stand van zaken op het vlak van het decreet complexe projecten: juridische en praktische gevolgen, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke ordening 25 september 2014, Informeeting, Hotel Bloom, Brussel.

 • Relevante milieuwetgeving in verband met bodem, 6u afstandsleren in het kader van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen – module 1, Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, opname van 22 september 2013.

 • In het oog van de storm, organisatie VVOR-Zomerdialogen met JACOBSEN, C. en GOETEYN, L., de Weverij, Sleidinge, 28 augustus 2014.

 • Pleidooi in naam van het Vlaams Gewest in de zaak van de Hertogin Hedwigepolder voor de Nederlandse Raad van State, Den Haag, 28 augustus 2014.

 • Het decreet complexe projecten, Prenne, Flanders Expo Gent, 19 juni 2014.

 • De Nederlandse omgevingsvergunning en de voorgenomen Omgevingswet in Nederland, Organisatie VVOR-causerie met WOLDENDORP, H. zaal Tema, Gent, 12 juni 2014.

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, duo-presentatie met BERNAERT, P., Larcier, Edegem, 3 juni 2014.

 • Webinar 'De omgevingsvergunning', Kluwer, 20 maart 2014.

 • Hoorzitting Vlaams Parlement over het Decreet Complexe Projecten, 13 maart 2014.

 • Nogmaals over ons snel en uniek vergunningsstelsel: the sequel, Moderator LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 5 december 2013.

 • Startschot voor de Vlaamse Omgevingsvergunning, Voorzitter VVOR-LNE-RWO-congres, De Montil, Affligem, 14 november 2013.

 • De Omgevingsvergunning, Gentse Legal Briefings, Universiteit Gent, 21 oktober 2013.

 • Versnelling van vergunningsprocedures: (niet) juridische gevolgen voor de praktijk, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke ordening, georganiseerd door Informeeting bvba, Hotel Bloom-Brussel, 26 september 2013.

 • Mensen maken de stad, organisatie VVOR-Zomerdialogen met HOLEMANS, D., de Weverij, Sleidinge, 29 augustus 2013.

 • Juridische context van de Vlarem-trein 2012, VMx-studiedag ‘Vlarem trein 2012 definitief gestart’, De Montil, Affligem, 20 juni 2013.

 • Moderator op het FEBEM-INTERAFVAL afval- en materialencongres, workshop over het vernieuwde VLAREMA, ICC Gent, 25 april 2013.

 • Overzicht van beklijvende omgevingsrechtspraak van het afgelopen jaar, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 28 februari 2013.

 • Onze Omgeving, Opleidingen, VVOR, Holiday Inn Gent Expo, 15 januari 2013.

 • Internationaal natuurbehoudscongres ’20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Best Hope?’, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, KBC-gebouw Antwerpen, 12-13 december 2012.

 • Valkuilen bij vastgoedverrichtingen - Valkuilen uit het omgevingsrecht, aan de hand van case studies, Dagseminarie 'Valkuilen bij vastgoedverrichtingen', georganiseerd door de Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders en Fiscalisten (VABF), de Orde van Advocaten van de Balie Gent, de vzw i-prof en het Notariaat, Vormingscentrum Guislain, 13 november 2012.

 • Waterbeheer en de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging, opleiding 'milieucoördinator-niveau A', Universiteit van Hasselt, Diepenbeek, 9 november 2012.

 • Openingsrede ‘Advocaat: tijd voor een nieuw recept’, op de plechtige openingsvergadering ter gelegenheid van de aanvang van het gerechtelijk jaar 2012-2013 en het 139ste werkingsjaar van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent, 26 oktober 2012.

 • Vlaams omgevingsrecht: van A tot Z, Postgraduaat Milieucoördinator niveau A – 10de promotie, Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO), Universiteit Antwerpen, 12 oktober 2012.

 • Omgevingsrecht: een vergelijking Nederland-België, ‘Dag van de Omgevingswet’, georganiseerd door het Nederlands Netwerk van Milieuprofessionals VVM, Milieuvakbeurs 2012, Brabanthallen, ’s Hertogenbosch, 9 oktober 2012.

 • Deelname aan het openingsdebat op de ‘Dag van de Omgevingswet’, samen met VON MEIJENFELDT, H. (waarnemend directeur-generaal milieu van het Nederlands ministerie van I&M), WIJDEVELD, E. (Deltalinqs) en HEIJNE, R. (directeur VVM), georganiseerd door het Nederlands Netwerk van Milieuprofessionals VVM, Milieuvakbeurs 2012, Brabanthallen, ’s Hertogenbosch, 9 oktober 2012.

 • Vlaams milieurecht, Contrast Law Seminars ‘Back-to-basics: milieu- en stedenbouwrecht in de bedrijfswereld’, Zaventem, 27 september 2012.

 • Naar een ‘unieke’ omgevingsvergunning, LDR-Opleiding ‘Op naar een snel en uniek vergunningsstelsel: woord en wederwoord’, Gent, 20 september 2012.

 • Legal impact of the IED for environmental professionals, studiedag ‘IED: towards a greener industry’, VMx-ENEP, Provinciehuis Leuven, 6 september 2012.

 • Ruimtelijke ordening, ook van de innerlijke ruimte, organisator VVOR-Zomerdialogen met LANCKSWEERDT, E., de Weverij, Sleidinge, 30 augustus 2012.

 • Wat voorzitters lijden mogen! Dialoog tussen VVOR-voorzitter en VMx-voorzitter, netwerkdag verenigingsmanagement, 2Mpact, Gent, 23 augustus 2012.

 • Van exploitatievergunning over milieuvergunning tot omgevingsvergunning, basisintruductie tot de theorie van de milleuvergunningenregelgeving, studiedag 'Omgevingsvergunning, partim milieuvergunning', VVOR, Communicatieloft Gent, 24 januari 2012.

 • Richtlijn Industriële Emissies: stand van zaken en praktische toepassing ervan, seminarie 'Actualia voor de milieucoördinator', PHL, Hasselt, 7 december 2011.

 • Impact van VLAREL op de milieucoördinator, PRENNE (PreBes Nationaal Network Event), Oostende, 20 september 2011.

 • De Europese Richtlijn Industriële Emissies: een nieuwe schokgolf voor de Vlaamse milieuwetgeving?, VMC-studiedag, Berchem, 23 juni 2011.

 • Voorzitter VVOR-lunchcauserie met Bart Martens over zijn ervaringen als voorzitter van de Commissie voor leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement, Brussel, 20 mei 2011.

 • Voorzitter VVOR-lunchcauserie met Ursula Schliessner, managing partner advocatenkantoor McKenna Long & Aldridge LLP, 'REACH, the EU Chemicals Regulation 1907/2006, Four years down the road, Reflections of a practicioner', Brussel, 18 maart 2011.

 • Update milieuwetgeving: de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies, PRENNE (PreBes Nationaal Network Event), Limburghal Genk, 15 maart 2011.

 • Moderator van interactieve workshop met analyse van case-studies, LDR-Opleiding, Ontgroening van groene energie-vergunningen, Communicatieloft Gent, 10 februari 2011.

 • Development of national/regional climate law within EU Member States, workshop ‘Are you really prepared for the impacts that climate change bring to your business?', Det Norske Veritas, 8 februari 2011, in het kader van ‘Norway Now’ in het Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR Brussel.

 • Panellid in paneldiscussie 'De kindnorm van idee naar beleid',  geleid door VRT-journaliste DE BIE A., op de studiedag 'Op weg naar een kindnorm', Gezinsbond, Brussel, 23 november 2010.

 • Introductie van de Nederlandse term ‘omgevingsrecht’ in Vlaanderen’, IFEST, 27 oktober 2010.

 • Nood aan nieuwe wijzigingen van de VLAREM-regelgeving ingevolge de nieuwe Europese Richtlijn Industriële Emissies?, LDR-Opleiding ‘Milieurecht in de praktijk: uitstijgen boven de grootste gemene deler?’, Maaltekasteel Gent,7 oktober 2010.

 • Organisator van het Europees ELNI-VMR-VVOR-congres Talking about the environmental effects of industrial installations: the European Directive on Industrial Emissions, Universiteit Gent, 17 september 2010, tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (congres kreeg het ‘Europees label’ toegekend).

 • Voorzitter/moderator debat op het Vlaams-Nederlands VVOR-congres Over de opkomst van administratieve rechtscolleges: een nieuwe lente, een nieuw geluid?, Edegem, 10 juni 2010.

 • Juridische evaluatie van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in België en Nederland, MVO-studiedag, Det Norske Veritas, Amsterdam 1 juni 2010 (Amsterdam) en 3 juni 2010 (Eindhoven).

 • Citizens’ initiative introduced by the Lisbon Treaty: civil society as linchpin in the EU-Framework, international congres ‘Global Environmental Governance’, International Court of the Environment Foundation (ICEF),  Rome, 20 en 21 mei 2010.

 • Voorzitter van de VVOR-lunchcauserie van Dhr. DE KOSTER ,T., Europese Commissie, Secretariaat-Generaal, Teamleider Unit D1 Strategic Objective Prosperity, over de nieuwe Europese strategie EU2020.

 • Duurzame ontwikkeling: van ideaal naar rechtsbeginsel?, congres ‘Duurzaamheid en groene economie: een perfect huwelijk?’, Det Norske Veritas, Antwerpen, 31 maart 2010.

 • Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, Gent,18 maart 2010.

 • Lozingsnormen van nu en straks. Nieuwe tendensen in de waterregelgeving, Industrial Waste Water Event,  Endress+Hauser, Brouwerij Palm, 10 maart 2010.

 • Masterclass Het beste van milieuwetgeving – Over de verschillen tussen milieuwetgeving en milieuhandhaving in Vlaanderen en Nederland, 'Chemvision 2009' voor de Belgische en Nederlandse chemiesector, Lamot Congres- en Erfgoedcentrum in Mechelen, 9 december 2009.

 • Rest er nog geloof in het instrument van de milieuvergunning?, LDR-Opleidingen: Milieurecht: klaar voor een (her)nieuw(d)e start!, Gent, 13 oktober 2009.

 • Voorzitter/moderator debat op de internationale VVOR-conferentie Chinees milieubeleid en milieurecht: hoeveel Chinese vrijwilligers telt China?, Internationaal Perscentrum in Brussel, 16 juni 2009.

 • Gevolgen van de nieuwe Europese Afvalstoffenrichtlijn voor het burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, gegeven in het kader van een studiedag 'Les enjeux de la nouvelle directive 'Déchets'/De uitdagingen van de nieuwe afvalrichtlijn', CMS De Backer (Green Law) in samenwerking met het VBO, VBO in Brussel, 28 mei 2009.

 • The protection of the marine environment in Belgium: new challenges caused by the implementation of the EMS?, international congres 'Protection of the Marine Environment', ILDA, Lissabon, 20 en 22 mei 2009.

 • Eerste ervaringen in de praktijk met de toepassing van het nieuwe bodemdecreet - overzicht van bodemgerelateerde notariële clausules, infosessie voor notarissen, Diepsonderingen Verbeke, Gent, 24 april 2009 (Kortrijk) en 30 april 2009 (Gent).

 • Deelname aan debat over de nieuwe bodemregelgeving, samen met VAN DYCK, E. (OVAM), PONNET, D. (DEC), DILLEN, M. (Confederatie Bouw) en VAN STRAATEN, M. (MAVA), georganiseerd door FEBEM, Easyfairs Antwerpen, 19 maart 2009.

 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat De burger versus hetmilieubeleid: meer dan een stem in de woestijn?, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), VBO Brussel, 6 maart 2009.

 • Position and legal liability of the biosafety officer, gegeven op 'The 2008 Belgian Biosafety Symposium', georganiseerd door de Belgian Biosafety Professionals, Université de Liège, 11 december 2008.

 • Milieuvergunningenrecht voor het Belgisch Leger, opleiding, kazarne Vilvoorde, 30 september 2008.

 • Voorzitter/moderator debat op de studiemiddag Energie en milieu: een wankel evenwicht, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Gent, 25 september 2008.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 25 september 2008.

 • Aansprakelijkheid voor bodemsanering. Afspraken en contracten met de opdrachtgever, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, OVAm Mechelen, 12 juni 2008.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 20 maart 2008.

 • Co-organisator van het tweede gezamenlijke congres van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht?, Universiteit van Tilburg, 29 mei 2008.

 • Voorzitter/moderator debat op de studiemiddag Doorwerking van milieu in ruimtelijke ordening: 1 + 1 = 3, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Brussel, 31 januari 2008.

 • Lid van het panel met betrekking tot Regulations governing waste and polluting facilities op de studiedag 'National administrative courts and Community environmental law', georganiseerd door de 'Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union with scientific support from the Council of State of France', SCHURMAN R. Zaal van het Berlaymontgebouw in Brussel, 28 januari 2008.

 • Aansprakelijkheid voor bodemsanering. Afspraken en contracten met de opdrachtgever, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, OVAM Mechelen, 13 december 2007.

 • Case-studies inzake grondverzet, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 6 december 2007.

 • Lid van het panel tijdens het eerste Vlaamse Bodemcongres, georganiseerd door FEBEM, OVB en VEB, Mechelen (Technopolis), 22 november 2007.

 • Voorzitter van de internationale conferentie Constitutional rights to an ecologically balanced environment, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht in samenwerking met de European Environmental Law Association (EELA), Gent, 28 september 2007.

 • Grensoverschrijdende milieu- en waterverontreiniging in de praktijk, Symposium Grensoverschrijdende milieu- en waterverontreiniging, Universiteit Utrecht, Grand Hotel Karel V in Utrecht, 5 juli 2007.

 • The European Union Environmental Liability Directive: the perspective of the individuals and the NGOs, Seminar on the European Union Environmental Liability Directive: Transposition and Implementation, European Environmental Law Association (EELA), Lincoln College in Oxford, 29 en 30 juni 2007.

 • Implementation of the European Union Environmental Liability Directive in Belgium and The Netherlands, Seminar on the European Union Environmental Liability Directive: Transposition and Implementation, European Environmental Law Association (EELA), Lincoln College in Oxford, 29 en 30 juni 2007.

 • Het nieuwe hoofdstuk X Vlarebo, gezien vanuit juridisch oogpunt, gegeven in het kader van de Bijscholing Milieucoördinator, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 5 juni 2007.

 • De integrale milieuvoorwaarden, gegeven op het eerste gezamenlijke Congres van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, 'Aan de grens van de milieuvergunning', Antwerpen, 31 mei 2007.

 • Results of the application of the integration principle, International Congress on Environmental Law, Tribute to Prof. ODIDI OKIDI C., Rio de Janeiro, Brazilië, van 22 tot 24 mei 2007.

 • Impact van de nieuwe mestregelgeving op het vergunningenbeleid, LDR-opleidingen, Gent, 25 april 2007.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, op 8 maart 2007.

 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat Geboeid door omgevingsrecht - Een debat over handhaving, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel,op 8 februari 2007.

 • Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, studieavond Vandelanotte Milieuadvies, Domein Maelstede in Kuurne, 1 november 2006.

 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.

 • Gastcollege Impact van EG-luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof - Nederland versus Vlaanderen, cursus Milieubestuursrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, 4 oktober 2006.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 28 september 2006.

 • Is er ruimte voor omgevingsrecht in Vlaanderen?, 4de Vlaams Milieucongres 'Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Milieu', v.z.w. Vlaamse Milieudeskundigen (VMD) i.s.m. de v.z.w. Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de Federatie van Belgische Milieubedrijven (FEBEM), Universiteit Antwerpen, 15 juni 2006.

 • Voordracht over Nederlands en Belgisch luchtvaartbeleid en luchtvaartregelgeving, optredend als referent op de studiemiddag Milieu en Luchtvaart, Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, Utrecht, 7 juni 2006.

 • Is de tijd rijp voor omgevingsrecht in Vlaanderen? Reflecties bij de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, startvergadering van de v.z.w. Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Brussel, 18 mei 2006.

 • Het toekomstige Bodemsaneringsdecreet en de toekomstige grondverzetregelgeving, Bijscholing Milieucoördinator, Kluwer Opleidingen en SGS, Antwerpen, 2 mei 2006.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door Kluwer Opleidingen en SGS, Anwterpen, 9 maart 2006.

 • Waterbeheer en de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging, opleiding 'milieucoördinator-niveau A', Universiteit van Hasselt, Diepenbeek, 27 januari 2006.

 • Het integraal milieujaarverslag: het (toekomstig) onderdeel 'aangifte voor de heffing op waterverontreiniging', gegeven in het kader van de Bijscholing Milieucoördinator, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 22 november 2005.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 29 september 2005.

 • Nieuwe revisie ISO 14001 - Het juridisch perspectief, workshop ' Nieuwe revisie ISO 14001', Det Norske Veritas (DNV), Antwerpen, 6 september 2005.

 • Voordracht houdende reactie op de ontwerptekst van de nieuwe bodemsaneringswetgeving, hoorzitting van de MiNa-Raad, 1 juni 2005.

 • Milieuwetgeving: toekomstige initiatieven, opleidingscyclus 'Bijscholing Milieucoördinator', georganiseerd door SGS, Antwerpen, 10 mei 2005.

 • Integrale milieuvoorwaarden, hoorzitting van de MiNa-Raad en de Serv, 14 april 2005.

 • Voordracht met betrekking tot de ontwikkeling van verontreinigde sites (brownfields) en de voorziene wijzigingen in het Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo, studiedag 'Juridische topics in het bodemsaneringsdecreet', n.v. Ecolas, 17 maart 2005.

 • Geluid(snormen): dansen op een slappe koord?, Veiligheidssymposium: Veiligheid en aansprakelikheid bij manifestaties, evenementen, concerten en festivals,15 maart 2005.

 • Gastcollege Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving, gegeven in het kader van de door DEBERSAQUES G. gedoceerde cursus aan de VUB, 11 maart 2005.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, Kluwer Opleidingen en SGS, 10 maart 2005.

 • Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving, Grondige Opleiding Milieurecht - Opleiding Rechterlijke Orde, Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, 4 maart 2005.

 • Actualia van de bodem-en grondverzetregelgeving, Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, Genk, op 28 oktober 2004 (Gent), en op 26 november 2004 (Genk).

 • Het reguleren van emissies via de milieuvergunning in Vlaanderen, studiemiddag 'Milieurecht in Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief', Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht, 23 november 2004.

 • Aansprakelijkheid bij incidenten buiten uw site, studiedag 'Optimaal reageren wanneer uw gevaarlijke goederen zijn betrokken in een incident. Een goede voorbereiding maakt het verschil',  Kluwer Opleidingen, Elewijt Center, 16 november 2004.

 • Deelname aan panel in het kader van een brownfieldsessie, met als specifiek thema 'Uitvoering van brownfieldprojecten in het licht van de huidige bodemwetgeving', OVAM, IFEST, 21 oktober 2004.

 • Deelname aan tweede workshop Bodemsanering in Vlaanderen: de toekomst wenkt, georganiseerd door OVAM, OVB en VEB op 12 oktober 2004.

 • Opleiding milieuvergunningenrecht, Basisopleiding Milieubeheer, Kluwer Opleidingen en SGS, 30 september 2004.

 • Interactie met de overheid: enkele praktijkervaringen, opleiding voor milieuverantwoordelijken 'Bedrijven-overheid: (g)een éénrichtingsverkeer', georganiseerd door Argus, Gom Antwerpen, Provincie Antwerpen en Ecolas, 23 september 2004.

 • Integrale milieuvoorwaarden in Vlaanderen: juridische aspecten, studiemiddag 'Impact van integrale milieuvoorwaarden', v.z.w. Vlaamse Milieudeskundigen (VMD), 24 juni 2004.

 • Juridische visie en knelpunten van het afkoppelingsbeleid in de praktijk, workshop 'Zijn er nog perspectieven voor het lozen van bedrijfsafvalwater?', n.v. Ecolas en Arion Milieuadvies, 15 juni 2004.

 • De Vlaamse milieuvergunningenwetgeving en de gerechtsdeskundigen, opleidingscursus 'De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek in bouw- en milieuzaken',Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, 20 maart 2004.

 • Juridische implicaties van de grondverzetregelgeving, studiedag 'De nieuwe regelgeving grondverzet: de praktische implementatie', AIB Vinçotte, 19 februari 2004 (Antwerpen), 26 februari 2004 (Gent).

 • De milieucoördinator/milieudeskundige en BOFAS: (juridische) aandachtspunten, workshop 'Het bodemsaneringsfonds voor tankstations', georganiseerd door de v.z.w. Vlaamse MilieuDeskundigen en de v.z.w. Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren, 10 december 2003.

 • Welke co-financieringsmogelijkheden kan men aanwenden zodat de kosten van de bodemsanering gedeeltelijk worden gesolidariseerd en daardoor de saneringsplicht financieel minder zwaar valt?, conferentie 'Bodemsanering: de "grond" van de zaak op juridisch, technisch en praktisch vlak', n.v. I.I.R., 14 en 15 oktober 2003.

 • Duiding van het bestaan en de werking van BOFAS, studie-avond n.v. Ecolas, 9 september 2003.

 • De milieucoördinator en de milieuadvocaat, VMC-Werkgroepvergadering 'De milieucoördinator in zijn relatie tot de deskundigen', v.z.w. Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren, 25 juni 2003.

 • Juridische ankermomenten in het bodemonderzoeks- en bodemsaneringsproces, studie-avond 'Update Juridische topics in het bodemsaneringsdecreet. Troubleshooting en opportuniteiten', n.v. Ecolas, 17 maart 2003.

 • De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu: een analyse van de rechtspraak, gegeven op het colloquium 'Toegang tot de rechter in milieuzaken: een balans 10 jaar na de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de beschermind van het leefmilieu', gezamenlijk georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Milieurecht en de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 12 maart 2003.

 • Juridische aspecten bodem, interne vergadering van bodemsaneringsdeskundigen van de n.v. Ecolas, 7 januari 2003.

 • Praktijkgerichte evaluatie van de expertise in milieuzaken, gegeven als inleiding tot een forumgesprek op de vergadering van het Forum Milieuadvocaten, 13december 2002.

 • De wijziging en aanvulling van vergunningsvoorwaarden, de kennisgevingsplichten bij o.m. oerdracht van de vergunning en het milieubeleidsregister, gegeven in het kader van de studiedag 'Op weg naar een nieuwe milieuvergunning? Het wetgevingsproject bronnenberheersing toegelicht', Universiteit Gent, Centrum voor Milieurecht, 4 november 2002.

 • De gewone en de vereenvoudigde vergunningsprocedure, gegeven in het kader van de studiedag 'Op weg naar een nieuwe milieuvergunning? Het wetgevingsproject bronnenbeheersing toegelicht', Universiteit Gent, Centrum voor Milieurecht, 4 november 2002.

 • Interventie als panellid in het kader van de voordrachtensessie Taken, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij bodemsaneringsprojecten, georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB), de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) en de OVAM, 23 oktober 2002.

 • Handhaving van het milieurecht, gegevenin het kader van de VMC (Beroepsvereniging van de Vlaamse Milieucoördinatoren)-Werkgroepvergadering 'Handhaving en toezicht en de rol van de milieucoördinator.', 28 augustus 2002.

 • De invloed van het Europees recht op het Vlaams milieurecht, gegeven in het kader van de XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002 'Hoe Europees is ons recht? De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht.', 21 februari 2002.

 • Juridische situering van de sluiting en opening van de ISVAG-verbrandingsoven, gegeven in de UIA voor de medewerkers van het project Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, 24 januari 2002

 • Huidige en toekomstige wetgeving met betrekking tot milieugerichte productontwikkeling, in het kader van de infonamiddag 'Milieu en productontwikkeling: kans of bedreiging' (infosessie binnen het Life Project EMAS), GOM West-Vlaanderen, 22 en 27 november 2001, 27 november en 11 december 2001.

 • Milieuwetgeving op mondiaal, Europees en Vlaams niveau. Situering en visie en Milieuwetgeving op Vlaams niveau: een helicopterview, in het kader van de 'Cursus Milieubeheer', v.z.w. Technologisch Instituut, Ingenieurshuis - K VIV, 26 september 2001.

 • De aansprakelijkheid van de milieucoördinator in het licht van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, gegeven op 18 mei 2001, in het kader van de 'Lessenreeks voor milieucoördinatoren 2001', georganiseerd door het Centrum voor Milieusanering, Universiteit Gent.

 • Gastcollege Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, gedoceerd op 7 mei 2001 aan de studenten van de GAS Milieuwetenschappen en -technologieën, Universiteit Gent.

 • Juridische instrumenten van milieubeleid, studiedag 'Evaluatie van het ecologiecriterium binnen de economische expansiesteun. Een kritische studie', Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent, 26 april 2001.

 • De milieuzorgplichtbepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet: een dooddoener uit het milieustrafrecht, studiedag 'Straf recht? Strafrecht', Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, 21 april 2001.

 • De bodemsaneringswetgeving, opleidingsprogramma voor A.W.Z., georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, 16 maart 2001.

 • De milieuvergunningsprocedure,  opleidingsprogramma voor A.W.Z., georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, 2 maart 2001.

 • Développements récents dans la législation flamande sur l(environnement, studiedag Commission Université-Palais (CUP), Charleroi, 24 november 2000.

 • Het Bodemsaneringsdecreet en de scheikundige nijverheid, studiedag georganiseerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen door de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (j-KVCV), 16 juni 2000.

 • Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse milieuvergunningswetgeving, studiedag LeuVeM, Leuven, 30 maart 2000.

 • Actief beheer van bodemverontreiniging - Saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid, studiedag EFE, Brussel, 22 maart 2000.

 • De recente wijzigingen van Vlarem I en II, Opleidingsprogramma Hanhaving MIlieurecht ten behoeve van magistraten, Universiteit Gent, 10 december 1999.

 • Omzetting van de IPPC-Richtlijn in het nieuwe Vlarem I en II, studiedag Esher Milieuadvies, Gent, 16 november 1999.

 • The precautionary principle introduced in Belgian jurisprudence: so many men, so many minds?, Elni-Workshop, Centrum voor Milieurecht (U. Gent), het Maritiem Instituut (U. Gent) en het CEDRE (FUSL), Gent, 1 oktober 1999.

 • Wijzigingen aan Vlarem I en II, studiedag georganiseerd door EFE, Brussel 29 september 1999.

 • Debat Het milieu en uw centen met Prof. Dr. VERBRUGGEN, A., HOOGHE, M. en SWINNEN, M., Kaffee Columbus, Laarne, 19 december 1998.

 • Bestemming van festivalgronden, de juridische consequenties en de toekomst, studiedag 'Evenementen en milieu. Afvalbeheersing op evenementen. Een kijk op de toekomst en over de grenzen', OVAM, 5 maart 1998.

 • Over ecologische en economische paradijzen en kerkhoven. Zijn ecologie en economie zo onverzoenbaar als steeds wordt beweerd?, studiedag 'De spanning tusseneconomie en ecologie. Een interdisciplinair colloquium', v.z.w. Vereniging voor Ecologische Geschiedenis, 3 en 4 maart 1998.

 • De I.P.P.C.-richtlijn, studiedag 'Recente ontwikkelingen inzake vergunningen met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening: een Europees en intergewestelijk perspectief' , v.z.w. Belgische Vereniging voor Milieurecht, 20 februari 1998.

 • Openluchtmuziekfestivals in Vlaanderen: verplichtingen voortspruitend uit de milieu-, stedenbouw- en kampeerwetgeving, overlegnamiddag van de festivalorganisatoren met de Provincie West-Vlaanderen.

 • Implicaties van het bodemsaneringsdecreet voor de curatoren, studieavond voor de Gentse curatoren,  2 december 1996 .

 • Aansprakelijkheid voor milieuschade, studiedag Kamer van Koophandel, Gent, 30 september 1996.

  Projecten

 • Advisering van de Werkvennootschap in het kader van het complex project Noord-Zuid verbinding Limburg, in uitvoering.

 • Advisering van het Departement MOW-Maritieme Toegang in het kader van het complex project Kustvisie, in uitvoering.

 • Advisering van het Departement MOW-Maritieme Toegang in het kader van het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’, in uitvoering.

 • Advisering van de nv SKYLINE EUROPE in het kader van het complex project ‘herinrichting stationsomgeving Geel’, in uitvoering.

 • Advisering van het Departement MOW-Maritieme Toegang in het kader van het project ‘Nieuwe Sluis Terneuzen’, in uitvoering

 • Milieuwetgevingsnavigator, in opdracht van VITO-EMIS, in uitvoering.

 • Uitvoering van de studie-opdracht ‘Grensoverschrijdende samenwerking bij grensoverschrijdende projecten’, samen met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Hasselt, in opdracht van de Staat der Nederlanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Departement Kanselarij en Bestuur, uitgevoerd in 2019-2020.

 • Uitvoering van de studie-opdracht ‘Toepassingsgebied van de Vlaamse plan-m.e.r.-regelgeving in het licht van rechtspraak en analyse van de impact voor het bestaande m.e.r.-procedurele kader’, samen met KENTER, in opdracht van het Departement Omgeving, afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, uitgevoerd in 2019-2020.

 • Uitvoering van de studie-opdracht ‘Opmaak van een instrumentenset met juridisch-ruimtelijke instrumenten voor het opzetten van een vereveningsmechanisme om kernversterking te realiseren, samen met REBEL, BUUR en de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de provincie Antwerpen, uitgevoerd in 2018-2019.

 • Advisering van de nv C.RO PORTS ZEEBRUGGE in het kader van het complex project ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge, uitgevoerd in 2017-2018.

 • Uitwerken juridisch kader voor het "nieuw" processchema milieueffectrapportage ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met SWECO, uitgevoerd in 2017.

 • Advisering van het Departement MOW-afdeling Maritieme Toegang in het kader van het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’, in uitvoering.

 • Advisering van het Departement MOW-afdeling Maritieme Toegang in het kader van het complex project ‘Kustverdediging-Vlaamse Baaien’, in uitvoering.

 • Projectleider complex project in de stad Ronse, in uitvoering.

 • Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen), in opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen, uitgevoerd in 2016.

 • Uitwerken van een stramien voor de screening van de milieueffecten van voorgenomen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen, uitgevoerd in 2015.

 • Juridische ondersteuning van het Vlaams Gewest in de procedure voor de Nederlandse Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak over de zaak van de Hertogin Hedwigepolder, uitgevoerd in 2014.

 • Capaciteitsplanning (stortplaatsen): van praktische organisatie tot wetgeving, in opdracht van OVAM, Afdeling Afval- en materialenbeheer, uitgevoerd in 2013-2014.

 • Juridische ondersteuning bij de verwerving van milieuvergunningen voor vaargeulonderhoud in Nederland en Vlaanderen (vervolgtraject 'Verdieping Westerschelde'), in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, sinds 2010 in uitvoering.

 • Juridische begeleiding Project Versnellen Investeringsprojecten (decreet complexe projecten), in opdracht van Ruimte Vlaanderen, Afdeling Juridische en beleidsontwikkeling, in uitvoering.

 • Inventarisatie-onderzoek van het gebruik van geothermie en het regelgevend kader in relevante buitenlandse rechtsordes, in opdracht van LNE, Afdeling ALBON, Dienst Natuurlijke Rijkdommen, uitgevoerd in 2012.

 • Studie voor de opmaak van een regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers, in opdracht van Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2012.

 • Standing up for your right(s) in Europe, a comparative study on legal standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts, questionnaire for country reporters on administrative law (Belgium), in opdracht van de universiteit van Maastricht, uitgevoerd in 2012.

 • Rechtsvergelijkend onderzoek inzake de EU monitoringverplichtingen voor nitraatverontreiniging en de effecten van de actieprogramma’s van de Nitraatrichtlijn: Denemarken, Engeland, Vlaanderen en Nederland, in samenwerking met het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Universiteit Utrecht, uitgevoerd in 2011.

 • Juridische omkadering kustverdedigingsbeleid, in samenwerking met IMDC, Soresma, PWC, VITO, Ecoconsult, Universiteit Gent en Resource Analysis, in opdracht van de Afdeling Kust van de administratie Maritieme Dienstverlening en Kust, in uitvoering.

 • Juridische begeleiding bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nederhase in samenwerking met Adoplan, in opdracht van de stad Aalst, in uitvoering.

 • Redactie van een position paper inzake het statuut van hoogovenslakken in het licht van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, in opdracht van GSV, uitgevoerd in 2011.

 • Nieuw decreet mobiliteitsconvenanten, in opdracht van Vlaamse Overheid - Dep. Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Schrijven van drie publicaties NTMB, in opdracht van Vlaamse overheid, Departement LNE, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen, dienst NTMB.

 • Overzicht en analyse van de rechtspraak rond milieueffectrapportage, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, uitgevoerd in 2010.

 • Onderzoek naar lokale maatregelen voor emissiereducties van binnenvaartemissies, in samenwerking met ARCADIS Belgium en Transport & Mobility Leuven, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, uitgevoerd in 2010.

 • Juridisch-technische studie inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in het oppervlaktewater, in samenwerking met EPAS, in opdracht van Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2010.

 • Juridisch-technische studie inzake een adviesinstrument voor het beheren van bodemverontreiniging, in samenwerking met Soresma, in opdracht van OVAM, uitgevoerd in 2009-2010.

 • TWOL-project over de integratie van omgevingsveiligheidsrapportage en samenwerkingsakkoordveiligheidrapport, in samenwerking met Vinçotte, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, dienst VR, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Haalbaarheidsstudie voor de opmaak van een digitaal toetsings- en weergaveinstrument externe veiligheid in Vlaanderen, in samenwerking met Sertius en Grontmij, in opdracht van GIM, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Opstellen van een code van goede praktijk voor het voorkomen en beheersen van milieuhinder van luchtafvoersystemen van grootkeukens, frituren en restaurants, in samenwerking met PRG Odournet, Ingenium, Accoustical Engineering, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, dienst LHRMG, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Operationalisering van een emissieheffing op NOx-emissies naar de lucht met terugsluizing van de inkomsten, in samenwerking met Arcadis en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, in opdracht van LNE-Afdeling LHRMG, uitgevoerd in 2009.

 • Begeleiding van de milieueffectrapportage en de vergunningsaanvragen voor een kolengestookte elektriciteitscentrale, gepland in de Antwerpse haven, in opdracht van E.ON, uitgevoerd in 2008-2010.

 • Begeleiding van de milieuvergunningsaanvraag voor een thermische bio-energiecentrale, gepland in de Antwerpse haven, in opdracht van BioX, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Studie en procesbegeleiding van kansen en voorwaarden voor verweving voor natuur en milieu, in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNaraad), uitgevoerd in 2008-2009.

 • Uitwerken van een regulerende heffing in het kader van de Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in samenwerking met EPAS en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Realisatie van het decreet mobiliteitsbeleid, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Uitwerken van een implementatiestrategie voor de Europese Mariene Strategie, in samenwerking met het Maritiem Instituut (Universiteit Gent) en Resource Analysis, in opdracht van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu, uitgevoerd in 2009.

 • Redactie van een Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten, in samenwerking met VITO, in opdracht van de Coördinatiecel Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse Overheid, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Redactie van een Koninklijk Besluit houdende uitvoering van de wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen, in samenwerking met het kabinet van de federale minister van leefmilieu , in opdracht van de Belgian Biodiesel Board, uitgevoerd in 2007-2008.

 • Opmaak juridische studie kaderend binnen de aanpak van de problematiek van de weekendverblijven op provinciaal niveau, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, uitgevoerd in 2008.

 • Optimaliseren van de inhoud van de reguleringsimpactanalyse, in samenwerking met Prof. Dr. Lode Vereeck, Prof. Dr. Rob Van Gestel en Peter Van Humbeeck, in opdracht van de dienst Wetsmatiging – departement bestuurszaken van het Vlaamse Gewest, uitgevoerd in 2007-2008.

 • Een juridische analyse en omkadering van het concept ‘tijdelijke natuur’ in havengebied, in samenwerking met Vakgroep Internationaal Publiekrecht Universiteit Gent, in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, uitgevoerd in 2007-2008.

 • Redactie van beslissingsboom/handboek voor de 'DOEB’ (Duurzame Ontwikkeling EffectenBeoordeling), in samenwerking met Peter Van Humbeeck, Manuel Dierickx en Koen Roefaers , in opdracht van POD Duurzame Ontwikkeling, uitgevoerd in 2006.

 • Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen, in samenwerking met Universiteit Gent (afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning), Technum en Resource Analysis , in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Planning, uitgevoerd in 2007.

 • Onderzoek naar de hinderpalen voor milieu-innovatie in milieubeleid en milieuregelgeving, in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van het Directoraat Generaal van AMINAL, uitgevoerd in 2006-2007.

 • Juridisch onderzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor het regionaalstedelijk gebied Roeselare, in samenwerking met U Architecten en Toptronic, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM, uitgevoerd in 2006.

 • Wetenschappelijke studie i.v.m. de uitwerking van het model tot implementatie van de zgn. ijzeren voorraad, de gewenste voorraad ontwikkelbare bedrijventerreinen in Vlaanderen, in samenwerking met de professoren Wim Van Haverbeke (Universiteit Hasselt/Universiteit Eindhoven) en Peter Cabus (KU Leuven), in opdracht van VOKA, uitgevoerd in 2005-2006.

 • Verankering van duurzaamheidsaspecten in stedenbouwkundige voorschriften, in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van AMINAL, uitgevoerd in 2006.

 • Ondersteuning van de drankkartonsector (Tetrapak) bij de uitvoering van de levenscyclusanalyse (LCA) voor drankverpakkingen, opgestart door de OVAM, in uitvoering van een beslissing van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVcie), uitgevoerd in 2006.

 • Uitvoeren van een effectentoets op voorgenomen geurnormering, in samenwerking met PRG-Odournet en ABC, in opdracht van AMINAL, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, cel Lucht, uitgevoerd in 2006.

 • Juridische ondersteuning van de bouw van de tweede Scheldebrug in Temse/Bornem, in samenwerking met Grontmij, in opdracht van de n.v. Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde, uitgevoerd in 2005.

 • Doorlichting van de juridische en organisatorische mogelijkheden van een verhoogde integratie van het hinderbeleid in het ruimtelijke ordeningsbeleid, het woonbeleid, energiebeleid en mobiliteitsbeleid, in samenwerking met Resource Analysis en het centrum voor milieurecht van de Universiteit Gent, in opdracht van AMINAL, Afdeling Milieu- en natuurbeleid, uitgevoerd in 2005.

 • Omzetting Kaderrichtlijn Water in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), uitgevoerd in 2005.

 • Medewerking aan de Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (IRAM), in opdracht van de Universiteit Gent, uitgevoerd in 2005-2007.

 • Juridisch advies betreffende de definitie van ‘werk’ in de Vlaamse milieuwetgeving en de gevolgen daarvan voor het opvullen van putten, groeven en graverijen, in opdracht van de nv Waterwegen en Zeekanaal, uitgevoerd in 2005.

 • Uitwerken van praktische richtlijnen voor het hanteren van de watertoets, in samenwerking met Resource Analysis, IMDC en Technum, in opdracht van AMINAL, Afdeling water, uitgevoerd in 2004.

 • Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van verontreinigd grondwater als grijswater, in samenwerking met Arcadis-Gedas, in opdracht van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, uitgevoerd in 2004.

 • Onderzoek van de managementconcepten bij bodemverontreiniging, in samenwerking met Ecolas, in opdracht van OVAM, uitgevoerd in 2004.

 • Redactie van integrale milieuvoorwaarden voor de sector van de schrijnwerkerijen (houtbewerkingsbedrijven) en de sector van de garages (inrichtingen voor motorvoertuigen), in samenwerking met Ecolas, Prof. Mr. Drs. F.C.M.A. Michiels van de Universiteit Utrecht en Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid , in opdracht van AMINAL-Afdeling Europa en Milieu, uitgevoerd in 2004.

 • Medewerking aan het wetgevingsproject voor de opmaak van de vervolgdecreten van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, in samenwerking met de Universiteit Gent, uitgevoerd in 2003-2004.

 • Implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water via het Decreet Integraal Waterbeleid, in samenwerking met de Universiteit Gent, uitgevoerd in 2001-2003.

 • Studie houdende voorstel tot invoering resp. behoud van aparte milieuvergunnings- of meldingsrubrieken voor bagger- en ruimingsspeciegerelateerde activiteiten, in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (A.W.Z.), uitgevoerd in 2003-2004.

 • Medewerking aan de studie inzake het milieurechtelijk statuut van de zeehavens, in samenwerking met Prof. Dr. E. Van Hooydonk (UIA) en Prof. Dr. Frank Maes en Prof. Dr. Luc Lavrysen (UGent), in opdracht van AMINAL-Afdeling Europa en Milieu, uitgevoerd in 2003.

 • Medewerking aan het uitwerken van een Centraal Activiteitenbestand (CAB), in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, MMIS-cel (Milieu Management Informatie Systeem), uitgevoerd in 2002.

 • Inventarisatie van de plannen en programma’s bedoeld in de Europese plan-MER-richtlijn, in opdracht van AMINAL-Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, uitgevoerd in 2001-2002.

 • Medewerking aan het uitwerken van een Centraal Bedrijvenbestand (CBB), in samenwerking met Resource Analysis, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, MMIS-cel (Milieu Management Informatie Systeem), uitgevoerd in 2001.

 • Medewerking aan het Wetgevingsproject Bronnenbeheersing, in samenwerking met de Universiteit Gent (Prof. Luc Lavrysen en Dr. Carole Billiet), in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua, uitgevoerd in 2000-2002.

 • Medewerking aan de omzetting van de Europese Biociderichtlijn in interne wetgeving, in opdracht van toenmalig Staatssecretaris Jan Peeters, uitgevoerd in 1998.

 • Medewerking aan de omzetting van de Europese Sevesorichtlijn in interne wetgeving, in opdracht van toenmalig Staatssecretaris Jan Peeters, uitgevoerd in 1998-1999.

 • Medewerking aan de redactie van de wet houdende verbod van asbest, in opdracht van toenmalig Staatssecretaris Jan Peeters, uitgevoerd in 1997.

 • Medewerking aan de uitbouw van de op internet te raadplegen ‘Wetgevingsnavigator’, in opdracht van Vito-Emis, uitgevoerd in 1996-1997.

 • Medewerking aan een oriëntatierapport ten behoeve van de opmaak van het milieubeleidsplan en natuurbeleidsplan van de Provincie Oost-Vlaanderen, uitgevoerd in 1995.

 • Medewerking aan het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Deel V, Juridische instrumenten, Wetenschappelijk verslag, uitgevoerd in 1993-1994.

 • Redactie van het studierapport ‘Openluchtmuziekfestivals in Vlaanderen: verplichtingen voortspruitend uit de milieu-, stedenbouw- en kampeerwetgeving’, samen met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, uitgevoerd in 1993-1994.