Curriculum

Robin Verbeke behaalde in 2017 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn opleiding koos hij onder andere voor de opleidingsonderdelen ruimtelijke ordeningsrecht, omgevingsrecht, milieurecht, energierecht, bestuursrecht en grondwettelijk recht.

Zijn masterproef handelde over het hervormen van het provinciale niveau in een moderne juridische en bestuursmatige context.

Sinds 1 oktober 2017 is Robin Verbeke actief bij LDR. Hij biedt voornamelijk ondersteuning aan het omgevingsteam partim ruimtelijke ordeningsrecht.

Daarnaast is hij is hij deskundige/ondervoorzitter van de GECORO van de gemeente Lochristi.

Robin is sinds oktober 2019 ook actief als voorzitter van de Commissie van Stagiairs van de balie van Gent.

Publicaties

  • VERBEKE, R., 'Hoofdstuk 2: vergunningen en Voorwaarden' in BEGHIN, J., BIESEMANS, P., DE BRUYNE, P. (eds.), Zakboekje voor de milieucoördinator: editie 2020, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 41-55.

  • STRUBBE, M. en VERBEKE, R., 'Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig. Of wel?', TOO, 2020/1, 90-99.

  • VERBEKE, R., 'Een overheid met verplichtingen kan niet meer plannen', TOO, 2019/4, 390-393.

  • VERBEKE, R., 'Spelen met handelsvestigingsconvenanten is spelen met vuur', TOO, 2019/3, 313-316.

  • GOOSSENS, J. en VERBEKE, R., 'Hervorming slankt Vlaamse provincies af', Juristenkrant, 2017, afl. 360, 1-3.

  • VANDAMME, S. en VERBEKE, R., 'Deel 2: De Openbare Diensten', in CLEYMAET, I., VANDAMME, S., LOBELLE, F., VERBEKE, R. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht - editie 2018, Antwerpen, Uitgeverij Van In, 2018, 89-142.

    Voordrachten

  • Openbaarheid van Bestuur, collegagroep provincie Vlaams-Brabant, 10 december 2019.

  • Handelsvestigingsconvenant: wat, wie, waarom, wanneer?, LDR-Opleiding Kleinhandel, Gentbrugge, 28 november 2018.