Screening milieueffecten

LDR werkt in opdracht van Ruimte Vlaanderen het stramien uit voor de screening van de milieueffecten van voorgenomen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.