Curriculum

Sofie Rodts behaalde in 2003 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Université René Descartes te Parijs.  In 2004 behaalde zij het diploma van licentiaat in het notariaat.

In 2004 ging zij aan de slag bij het advocatenkantoor Honoré & Gits te Kortrijk, waar zij voornamelijk dossiers inzake ruimtelijke ordening-, stedenbouw- en milieurecht behandelde.

Sinds 2010 is zij als advocaat actief bij LDR, waar zij zich focust op de materie van de ruimtelijke ordening.
 

Publicaties

  • RODTS, S., 'Rechtszekerheid na 365 dagen voor vergunninghouders, terug naar af?', Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - 2015 - Nummer 77, p. 81.

  • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

  • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

    Projecten

  • Opstellen van een ruimtelijke visie over zonevreemde en permanent bewoonde clusters van weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de provincie Vlaams Brabant en het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen – "fase 2”, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met Grontmij, uitgevoerd in 2010-2011.