Westerschelde

LDR begeleidt de vergunningsaanvragen voor vaargeulonderhoud na 2014 in Nederland en Vlaanderen (Verdieping Westerschelde), in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang.