Julie Vanhoenacker

Curriculum

Julie Vanhoenacker obtained her master’s degree in law magna cum laude from KULeuven in 2013, including an Erasmus exchange programme in Sheffield (UK). She then studied for another year in the UK, where she obtained an LL.M (MJur) from the University of Oxford. She was also awarded the Law Faculty Prize for the best exam for the course ‘Global and Comparative Environmental Law’.

At the Brussels law firms NautaDutilh and Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Julie worked in the public law team, where she gained experience in environmental law, energy law as well as general public law and administrative law. She then specialised further in climate and energy law at the Brussels niche law firm Blixt. Julie has been working at LDR since May 2021, where she focuses on issues in environmental law, climate law and energy law.  

She has experience with emission allowances, grid tariffs, closed distribution networks and private distribution networks, direct lines, renewable energy certificates, general and special terms and conditions of energy suppliers, energy communities and low-regulation zones in Flanders, Brussels and Wallonia.

Since 2019, Julie has been editor at the Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) [Journal for Environmental Law and Environmental Policy], with the climate and energy section.

 

Publications

 • VANHOENACKER, J., ‘Het capaciteitstarief: 1-0 voor de VREG?’, noot onder Brussel, sectie Marktenhof, 1 maart 2023, 2022/AR/1016, TOO, 2023/1, 64-67.

 • VANHOENACKER, J., ‘Overheden duwen het gaspedaal in om de energiefactuur te verlichten’, TOO, 2022/2, 112-120.

 • VANHOENACKER, J., ‘Klimaattoets bij een vergunningsaanvraag: op zoek naar de juiste rechtsgrond’, noot onder RvVb 22 april 2021, nr. RvVb-S-2021-0923 en RvVb 9 december 2021, nr. RvVb-A-2122-0276, TOO, 2021/4, 352-356.

 • VANHOENACKER, J., ‘De terugdraaiende teller: et pour les Flamands pas la même chose?’, MER, 2021/3, 197-203.

 • VANHOENACKER, J., 'Grondwettelijk Hof fluit terugdraaiende teller terug', noot onder GwH 14 januari 2021, nr. 5/2021, TOO, 2021/1, 67-71.

 • VANHOENACKER, J., 'Rechtsonzekerheid over de Vlaamse windturbines: de storm is nog niet gaan liggen', noot onder HvJ 25 juni 2020 C-24/19, A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele), TOO, 2020/3.

 • VANHOENACKER, J., 'Klimaat en energie: het Vlaams Regeerakkoord uitgelicht', TOO, 2019/4.

 • DEVOS, D. en VANHOENACKER, J., 'De juridische contouren van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik', MER, 2019/1, themanummer circulaire economie.

 • VANHOENACKER, J., 'Twee belangrijke arresten over het belang van milieuorganisaties', noot onder RvS 20 maart 2018 en 28 maart 2018, MER, 2018/3.

 • VANHOENACKER, J., commentaar bij art. 99-101, 103-104 en 124-126 van de Grondwet, in Duiding Federale Staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018.

 • VANHOENACKER, J., 'Over de bestuurlijke lus en het Verdrag van Aarhus', noot onder GwH 16 juli 2015, MER, 2015/4, 323-326.

 • PEETERS P. en VANHOENACKER, J., 'Het Grondwettelijk Hof en de overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de rechterlijke macht', in Liber Discipulorum André Alen, Brugge, die Keure, 2015, 359-371.

 • VANHOENACKER, J., 'De valkuilen van het milieurecht', opinie in de Juristenkrant nr. 309, mei 2015.

 • KEUSTERMANS, J-F., TANGHE, P., TOBBACK, C. en VANHOENACKER, J., 'Fixitania - Certain Measures affecting Financial Services and Influencing the Exchange-rate: Submission of the Respondent' in C. HERMANN, M. KRAJEWSKI en J.P. TERHECHTE, European Yearbook of International Economic Law 2014, Berlijn, Springer, 2014, 514-534.

  Presentations

 • Over netten, lijnen, gemeenschappen en regelluwe zones, studiedag ‘Inleiding tot het klimaat- en energierecht’, VVOR, 15 december 2022, Gent.

 • Update milieuwetgeving, Amelior upgrade milieucoördinatoren, live webinar (MT), 16 december 2021.

 • Energiegemeenschappen – Europees regelgevend kader, studiedag 'Energiedelen en lokale energiegemeenschappen – grensverleggend voor de energietransitie', COGEN, 13 oktober 2020, Gent.

 • De juridische contouren van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik, studiedag 'Circulaire economie', 4 april 2019, OVAM, Mechelen.

  Projects

 • Energiegemeenschappen in Vlaanderen, VIL (project Logigrid).