Ausbildungen

Nachhaltige Entwicklung, auch im Bereich der Ausbildungen, dafür steht das Büro LDR Umweltanwälte. LDR versucht nicht nur, Umwelt-, Energie-, Raumordnungs- und Mobilitätsprobleme in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext zu sehen und gerichtliche Verfahren möglichst viel zu vermeiden, sondern möchte auch über die LDR-Ausbildungen sein Wissen und seine Erfahrungen mit Ihnen teilen. In diesem Rahmen bewegt sich der jährliche LDR-Ausbildungszyklus:  Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen!

In einem kontinuierlichen Streben nach mehr Innovation und einer verbesserten Interaktivität wird die LDR-Ausbildungen weiter durch eine Kombination aus Dialog, Debatte und ‘in depth training’ experimentiert: Ausbildungen im Zusammenhang im Rahmen spezieller Themenbereiche, wobei der Schwerpunkt auf Diskussion liegt. Mehr als früher sind deshalb rechtzeitige Anmeldungen zwingend erforderlich!

Klicken Sie hier für das Programm. Sie können alles auch durchlesen und sich anmelden auf ldropleidingen.be.

Onze volgende opleiding:

30 januari 2020, Bedrijvencentrum De Punt

Het nieuwe Gemeentewegendecreet:
Weg met grote problemen door kleine wegen?

Wie betrokken is bij verkavelingen of bouwprojecten weet dat de aanwezigheid van een buurtweg of de aanleg van een nieuwe weg voor grote problemen kan zorgen en projecten volledig kan lamleggen. Denk maar aan het Eurostadion. Even talrijk zijn de gevallen waarbij een ontwikkelaar een verkaveling of bouwproject wil realiseren met nieuwe wegenis, maar het gemeentebestuur de projectzone onbebouwd wenst te houden. Als de gemeenteraad de wegenis weigert goed te keuren, zit het project muurvast. Conflicten doen zich eveneens voor waar een grondeigenaar een buurtweg eenzijdig afsluit, terwijl de gemeente de openstelling ervan eist ten voordele van het gemeentelijke trage wegennet. Het nieuwe Gemeentewegendecreet beoogt deze en andere problemen op te lossen, binnen een nieuw algemeen kader dat geldt voor alle gemeentewegen.

Programma

13.25u - 13.30u

Verwelkoming door Pieter-Jan Defoort

13.30u - 14.00u

Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen
Spreker: Sofie De Maesschalck

14.00u - 15.00u

Het vergunningenspoor: procedure voor de zaak van de wegen en de rechtsbescherming
Spreker: Pieter-Jan Defoort

15.00u - 15.30u

Koffiepauze

15.30u - 16.00u

De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?
Spreker: Sofie De Maesschalck

16.00u - 17.00u

Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving
Spreker: Robin Slabbinck

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Ga verder naar ldropleidingen.be om in te schrijven.