Opleidingen

Duurzame ontwikkeling, ook op het vlak van opleidingen, dat is waar het milieuadvocatenkantoor LDR voor staat. Zoals LDR op zoek gaat naar de ruimere maatschappelijke context van milieu-, energie- ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsproblemen, en streeft naar een maximaal vermijden van gerechtelijke procedures, zo ook wil LDR-Opleidingen haar kennis en expertise met u delen. De jaarlijkse LDR-opleidingencyclus past binnen dit plaatje: gedeelde kennis is dubbele macht! 

In een voortdurend streven naar meer innovatie en grotere interactiviteit, wordt voor de LDR-opleidingen verder geëxperimenteerd met een combinatie van dialoog, debat en ‘in depth training’: opleidingen rond gespecialiseerde thema’s, met de klemtoon op discussie. Meer dan ooit wordt tijdig inschrijven een must! 

Ga verder naar ldropleidingen.be om alles te bekijken en in te schrijven.