Opleidingen

Duurzame ontwikkeling, ook op het vlak van opleidingen, dat is waar het milieuadvocatenkantoor LDR voor staat. Zoals LDR op zoek gaat naar de ruimere maatschappelijke context van milieu-, energie- ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsproblemen, en streeft naar een maximaal vermijden van gerechtelijke procedures, zo ook wil LDR-Opleidingen haar kennis en expertise met u delen. De jaarlijkse LDR-opleidingencyclus past binnen dit plaatje: gedeelde kennis is dubbele macht! 

In een voortdurend streven naar meer innovatie en grotere interactiviteit, wordt voor de LDR-opleidingen verder geëxperimenteerd met een combinatie van dialoog, debat en ‘in depth training’: opleidingen rond gespecialiseerde thema’s, met de klemtoon op discussie. Meer dan ooit wordt tijdig inschrijven een must!

Onze volgende opleiding:

30 januari 2020, Bedrijvencentrum De Punt

Het nieuwe Gemeentewegendecreet:
Weg met grote problemen door kleine wegen?

Wie betrokken is bij verkavelingen of bouwprojecten weet dat de aanwezigheid van een buurtweg of de aanleg van een nieuwe weg voor grote problemen kan zorgen en projecten volledig kan lamleggen. Denk maar aan het Eurostadion. Even talrijk zijn de gevallen waarbij een ontwikkelaar een verkaveling of bouwproject wil realiseren met nieuwe wegenis, maar het gemeentebestuur de projectzone onbebouwd wenst te houden. Als de gemeenteraad de wegenis weigert goed te keuren, zit het project muurvast. Conflicten doen zich eveneens voor waar een grondeigenaar een buurtweg eenzijdig afsluit, terwijl de gemeente de openstelling ervan eist ten voordele van het gemeentelijke trage wegennet. Het nieuwe Gemeentewegendecreet beoogt deze en andere problemen op te lossen, binnen een nieuw algemeen kader dat geldt voor alle gemeentewegen.

Programma

13.25u - 13.30u

Verwelkoming door Pieter-Jan Defoort

13.30u - 14.00u

Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen
Spreker: Sofie De Maesschalck

14.00u - 15.00u

Het vergunningenspoor: procedure voor de zaak van de wegen en de rechtsbescherming
Spreker: Pieter-Jan Defoort

15.00u - 15.30u

Koffiepauze

15.30u - 16.00u

De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?
Spreker: Sofie De Maesschalck

16.00u - 17.00u

Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving
Spreker: Robin Slabbinck

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Ga verder naar ldropleidingen.be om in te schrijven.