LDR Advocaten: specialisten in omgevingsrecht

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van het omgevingsrecht.

 

Coronavirus

In het kader van de dwingende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, nemen we onze verantwoordelijkheid om het welzijn van onze medewerkers en onze cliënten zo goed mogelijk te waarborgen.

In overeenstemming met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben we het maximum aan maatregelen genomen om de gezondheidsrisico’s te verminderen, met garantie van de continuïteit van de dienstverlening.

Uit respect voor onze medewerkers en onze omgeving, hebben we volgende maatregelen getroffen:

  • Iedereen die thuis kan werken, werkt nu thuis
  • Vergaderingen en consultaties worden tot een minimum beperkt en vervangen door telefonisch contact of een online vergadering
  • We houden op kantoor rekening met specifieke instructies op vlak van afstand, hygiëne en sanitaire voorzieningen
     

Ons kantoor blijft echter open en is bereikbaar via telefoon tijdens de kantooruren op het nummer 09 234 29 16 voor ons kantoor te Gent, het nummer 050 49 08 40 voor ons kantoor te Oostkamp, of op het e-mailadres info@ldr.be.

Om praktische redenen zijn onze kantooruren momenteel licht gewijzigd en zijn we bereikbaar van 8u30 tot 16u30.

Aangezien het merendeel van onze advocaten momenteel van thuis werkt, vragen wij u om hen zoveel mogelijk per mail te contacteren.

Alle rechtstreekse e-mailadressen vindt u op onze website onder 'Team'.

Alvast dank voor uw begrip.

 

Contact