LDR Advocaten: specialisten in omgevingsrecht

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van het omgevingsrecht.

 

Coronavirus

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, nemen we onze verantwoordelijkheid om het welzijn van onze medewerkers en onze cliënten zo goed mogelijk te waarborgen.

In overeenstemming met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben we het maximum aan maatregelen genomen om de gezondheidsrisico’s te verminderen, met garantie van de continuïteit van de dienstverlening.

Vergaderingen en consultaties worden nog steeds tot een minimum beperkt en vervangen door telefonisch contact of een online vergadering.

LDR ontvangt wel terug cliënten voor essentiële fysieke vergaderingen. Uit respect voor onze medewerkers en onze omgeving, vragen wij u een mondmasker te dragen vanaf binnenkomst tot aan de consultatietafel.

We houden op kantoor tevens rekening met specifieke instructies op vlak van afstand, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Ons kantoor is steeds bereikbaar via telefoon tijdens de kantooruren op het nummer 09 234 29 16 voor ons kantoor te Gent, het nummer 050 49 08 40 voor ons kantoor te Oostkamp, of op het e-mailadres info@ldr.be.

Alvast dank voor uw begrip.

 

Contact