LDR Advocaten: specialisten in omgevingsrecht

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van het omgevingsrecht.

 


 

Studiedagen in de kijker

Op 9 maart 2023 spreekt Pieter-Jan Defoort op de LDR-Opleiding 'Ruimtelijke uitvoeringsplannen'.
Pieter-Jan Defoort (LDR) schreef het gloednieuwe ‘Handboek Ruimtelijke Uitvoeringsplannen’. Hij doet dat meteen goed: een integraal overzichtswerk over de ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de nieuwe geïntegreerde procedure. Wie inschrijft voor deze eerste LDR Opleiding van 2023 ontvangt het boek aan een voordeelprijs (winkelwaarde €105) én hoort de auteur zelf aan het werk over volgende prangende thema’s uit de praktijk.
Meer info en inschrijven voor deze opleiding vindt u via deze link.