Project Kustvisie

LDR adviseert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken-Maritieme Toegang in het kader van het project Kustvisie.

De Vlaamse overheid ontwikkelt een langetermijnvisie voor de bescherming van onze kust tegen de zeespiegelstijging. Op dit moment voert de Vlaamse overheid al werken uit om de kustzone zeker tot 2050 droog te houden. Dat gebeurt via het Masterplan Kustveiligheid. Het project ‘Kustvisie’ gaat verder en ontwikkelt een aanpak voor daarna. Het betreft een visie die toekomstbestendig is tot een mogelijke zeespiegelstijging van 3 meter.