Meerjarenhandhavingsprogramma

LDR ontwikkelt samen met MÖBIUS en VITO een methodologie voor risicoanalyse als basis om beleidslijnen en handhavingsprioriteiten te actualiseren en te stroomlijnen en een methodologie voor het opstellen van een strategisch meerjarenhandhavingsprogramma, in opdracht van het Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning.