Grensoverschrijdende samenwerking

LDR schrijft samen met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Hasselt de studie over grensoverschrijdende samenwerking bij grensoverschrijdende projecten, in opdracht van de Staat der Nederlanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Departement Kanselarij en Bestuur.