Plan m.e.r.-regelgeving

LDR evalueert samen met Kenter het toepassingsgebied van de Vlaamse plan-m.e.r.-regelgeving in het licht van rechtspraak en analyse van de impact voor het bestaande m.e.r.-procedurele kader, in opdracht van het Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning.