Fien De Corte

Curriculum Vitae

In 2019, Fien De Corte graduated magna cum laude as a Master of Laws from the University of Ghent. During her studies, she chose more in-depth studies such as environmental and planning law (magna cum laude), environmental law (summa cum laude), civil procedural law (magna cum laude), constitutional law (magna cum laude) and special studies such as spatial planning law (summa cum laude).

In 2017 and 2018 she did summer internships at the law firm Frans Baert & Vennoten. During these internships, her interest in public law, in particular environmental and planning law, grew.

Fien De Corte has been working at LDR since 1 October 2019. She is part of the environmental team of the environmental law subdivision.

Publications

  • DE CORTE, F., ‘(G)een risico bij het verlengen van de beslissingstermijn voor omgevingsvergunningsaanvragen’, Nieuwsbrief VMx, oktober 2023.

  • DE CORTE, F., ‘Vanaf 30 juni 2025 verplichte installatie van zonnepanelen voor grootverbruikers van elektriciteit’, Nieuwsbrief VMx, maart 2023.

  • DE CORTE, F., ‘Huidige watertoetskaart verdwijnt en informatieplicht in het kader van het integraal waterbeleid wordt geoptimaliseerd’, Nieuwsbrief VMx, november 2022.

  • DE CORTE, F., 'Eindelijk financiële ondersteuning bij bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks’, Nieuwsbrief VMx, april 2022.

    Presentations

  • Module MER, Amelior, live webinar, 20 juni 2023.

  • Module Milieuhandhaving, Amelior, live webinar, 27 januari 2022.

  • Module MER, Amelior, live webinar, 27 januari 2022.

  • Update milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 17 december 2019.