Curriculum

Karolien Beké graduated in 2003 with an honours degree in law from Ghent University.

In 2004, she obtained her master’s degree in environmental law, again with honours, from Ghent University and in 2005 a master’s degree in business law from the University of Antwerp.

In 2003, Karolien Beké began work as an independent lawyer at a law firm in Oudenaard.

Starting in 2004, she worked before the bar in Oudenaard for the De Wolf law firm, where she took principal responsibility for the town and country planning dossiers.

In June 2010 she joined the Lexeco law firm in Antwerp and since February 2012 has worked at LDR at the planning desk.

Alongside this, she is also active in academia. Since 2006 she has been a teaching assistant at the Ghent University, Faculty of Jurisprudence, Department of Public Law, where she specialises in environmental law.

Since October 2011 she teaches in Ghent and Brussels, the different facets of urban planning regulations in the undergraduate architecture (KU LEUVEN, faculty of architecture, campus LUCA).

Karolien Beké also devotes part of her time to scientific research and for a few years she sat on the editorial boards of the journal TOO and the Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (Ghent Legal Journal).

Karolien Beké is also as an expert a member of the minaraad (environmental advisory body) of the Waarschoot local authority and works there as a distance learning teacher for the "Environmental Coordinator A/B” course organised by Ghent University.
 

Publications

 • BEKÉ, K., ‘Zonevreemd (her)opwaardere van leegstaande landbouwbedrijven’, in Vlanot by Fednot (eds.), Vlanot Jaarboek 2021, Gent, Intersentia, 2022, 839-852.

 • BEKÉ, K., 'Herstel in de beschermde toestand: erfgoedhandhaving aan banden gelegd?', TOO, 2019/1, 77-79.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKÉ, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • BEKÉ, K., ‘De generatiewissel en de (tweede) landbouwbedrijfswoning: bezint eer ge begint’, TOO, 2015/1, 60.

 • BEKÉ, K., 'Ontwikkelingsmogelijkheden van (gedesaffecteerde) landbouw bedrijfsgebouwen', Rechtskroniek voor het Notariaat, die Keure, november 2014, pg.75.

 • BEKÉ, K., 'Clichering: de kip met het gouden ei', TOO, 2013/3, 381-382.

 • BEKÉ, K., 'Projectontwikkeling: op zoek naar de schat van de schatkist?', TOO, 2012/3, 165-166 en http://onze-omgeving.be/tijdschriften (22 oktober 2012).

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., Dossier 'Water', Recht voor de onderneming, Kluwer, 2012, losbladig.

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., Dossier 'Geluid', Recht voor de onderneming, Kluwer, 2012, losbladig

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., 'Archeologiedecreet: impact op het bouwproces', NjW, 25 januari 2012, afl. 255.

 • BEKÉ, K., noot onder RvB, 3rde kamer, 23 juni 2010, TGR, 2011, 165.

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., 'Ruimtelijke ordening en natuur', in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1201-1218.

 • BEKÉ, K., 'De inplanting van een praktijk: waar moet je op letten', 0²4Vets, juni 2009, 3-4.

 • VAN HOORICK, G. en BEKÉ, K., 'Het voorkooprecht in de Vlaamse Wooncode', NNK, 2010, afl. 2, 21 – 25.

 • VAN HOORICK, G. en BEKÉ, K., 'Rooilijnplannen', RW, 2009 - 2010, 985 - 992.

 • BEKÉ, K., 'Het energieprestatiecertificaat: een eerste doorlichting', NNK, 09/2, 37 - 41.

 • BEKÉ, K.,'De dierenarts als bewaarder bij medische ingreep', 0²4Vets, december 2008, 2.

 • VENY, L., BEKÉ, K. en DE VOS, N., 'De Raad voor verkiezingsbetwistingen: de eerste jurisprudentie', in Jura Falconis (ed.), Het nieuwe gemeentedecreet. Een eerste evaluatie, Antwerpen, Intersentia, 2007, 132p.
   

  Presentations

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 31 januari 2023.

 • Infosessie ruimtelijke ordening, VMX, Gentbrugge, 15 december 2022.

 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Meeting Hub Gent, 21 oktober 2021.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen van leegstaande landbouwbedrijven, online seminarreeks RO, Vlanot, 28 september 2021.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 8 maart 2021.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 1 maart 2021.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 8 september 2020.

 • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), Zomercursus 2020, Bova Enviro +, Webinar, 18 augustus 2020.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, VMX, Gentbrugge, 12 december 2019.

 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Holiday Inn Expo, 21 november 2019.

 • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), Milieu Update I - Omgevingsvergunning, lucht en geur, Bova Enviro +, Holiday Inn Gent, 17 oktober 2019.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Sint-Niklaas, 20 augustus 2019.

 • Infosessie Plannen, stedenbouwkundige voorschriften en handelingen voor de milieucoördinator, VMx, Gentbrugge, 7 mei 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed: update van regelgeving en rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Infosessie Ruimtelijke Ordening, VMx, Gentbrugge, 8 februari 2018.

 • De Codextrein: een heuse TGV doorheen het ruimtelijke ordeningslandschap, LDR-Opleidingen, Gentbrugge, 14 december 2017.

 • Ontwikkelingsmogelijkheden (leegstaande) landbouwbedrijven, Studiekring Provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Lochristi, 8 juni 2017.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen: regelgevend kader + workshop, LDR-Opleiding Zonevreemd ontwikkelen: interactieve case-studies, Gentbrugge, 1 juni 2017.

 • Masterclass 'Omgevingsvergunning' - VMX - Herentals, 25 oktober 2016.

 • Masterclass ’Omgevingsvergunning in theorie en praktijk’ - VMX - Gent, 15 oktober 2015.

 • Masterclass ‘Omgevingsvergunning in theorie en praktijk’ - VMX - Leuven, 27 oktober 2015.

 • Administratieve procedure en uitvoerbaarheid stedenbouwkundige vergunningen: selectie van rechtspraak RvVb, CONFOCUS, 2015.

 • Ruimtelijke Ordening: vergunningen en praktijk, LVZ Waarschoot, 2015.

 • De complexiteit van stedenbouwregelgeving: enkele topics uitgeklaard, Instituut Notarieel Recht Universiteit Gent, 2014.

 • Ruimtelijke ordening: vergunningen en praktijk, VMX, 2014.

 • Elective planologie, LUCA, 2014.

 • Ruimtelijke ordening : update en praktijk, CIB, 2012.

 • Impact van de recente wijzingen inzake stedenbouw op de notariële praktijk, Knops publishing, 2011.

 • Nieuwe wetgeving Ruimtelijke Ordening voor milieuprofessionals, Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren vzw, 2009.

 • Cliëntenseminarie: Ruimtelijke Ordening: actuele ontwikkelingen, Advocatenkantoor De Wolf, 2009.

 • Ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent – Opleiding Milieucoördinator A/B, 2009.

 • Excellente Bouwcontracten, Institute For Business Development, 2009.

 • Lessenreeks opleidingsonderdeel: Recht inzake overheidsopdrachten, Universiteit Gent – Master in de rechten, 2009.

 • Milieuvergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2009.

 • Rechtsbescherming Raad van State bij milieuvergunningen, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2009.

 • Excellente Bouwcontracten, Institute For Business Development, 2008.

 • Milieuvergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2008.

 • De watertoets doorgelicht: impact op de vergunningsverlening en planologie, Universiteit Gent - Master in de rechten, 2008.

 • Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelings-vergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Management voor Overheidsorganisaties, 2007.

 • Rechtsbescherming Raad van State bij milieuvergunningen, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2007.

 • Lex Specialis – Les Generalis, Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB), 2007.

 • Milieuoverwegingen in overheidsopdrachten, Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB), 2007.

 • Cliëntenseminarie: Projectontwikkeling: raakvlakken milieurecht, Advocatenkantoor De Wolf, 2007.