Curriculum

Karolien Beké a décroché en 2003 le diplôme de licenciée en droit avec distinction auprès de l'Université de Gand.

En 2004, elle a décroché avec distinction le master complémentaire en droit environnemental auprès de l'Université de Gand, et en 2005, le master complémentaire en droit des entreprises auprès de l'Université d'Anvers.

En 2003, Karolien Beké s'est lancée comme juriste indépendante auprès d'un bureau d'avocats d'Audenarde.

Depuis 2004, elle était active au barreau d'Audenarde auprès du bureau d'avocats De Wolf, où elle se chargeait principalement des dossiers relatifs à l'aménagement du territoire.

En juin 2010, elle a rejoint les avocats Lexeco à Anvers.


Depuis février 2012, elle est active auprès de LDR, où elle fait partie de la cellule aménagement du territoire.

En outre, elle est également active dans le monde académique. Depuis le mois d'octobre 2006, elle est assistante auprès de l'Université de Gand, Faculté de droit, Groupe de professionnels droit public, Spécialité droit environnemental.

Depuis Octobre 2011, elle enseigne à Gand et Bruxelles, les différentes facettes de la réglementation d'urbanisme de l'architecture de premier cycle (KU Leuven, Faculté d'Architecture, campus LUCA).

Karolien Beké consacre également une partie de son temps à la recherche scientifique et fait partie du comité de rédaction du magazine TOO ainsi que du magazine pour la juridiction gantoise (‘Tijdschrift voor Gentse rechtspraak).

En tant qu'experte, Karolien Beké, est également membre du Conseil de l'Environnement et de la Nature des Flandres (minaraad) de la commune de Waarschot et elle collabore, en tant que professeur, à la formation « coordinateur environnemental A/B » par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance, organisé par l'Université de Gand.
 

Publications

 • BEKÉ, K., 'Herstel in de beschermde toestand: erfgoedhandhaving aan banden gelegd?', TOO, 2019/1, 77-79.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKÉ, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • BEKÉ, K., ‘De generatiewissel en de (tweede) landbouwbedrijfswoning: bezint eer ge begint’, TOO, 2015/1, 60.

 • BEKÉ, K., 'Ontwikkelingsmogelijkheden van (gedesaffecteerde) landbouw bedrijfsgebouwen', Rechtskroniek voor het Notariaat, die Keure, november 2014, pg.75.

 • BEKÉ, K., 'Clichering: de kip met het gouden ei', TOO, 2013/3, 381-382.

 • BEKÉ, K., 'Projectontwikkeling: op zoek naar de schat van de schatkist?', TOO, 2012/3, 165-166 en http://onze-omgeving.be/tijdschriften (22 oktober 2012).

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., Dossier 'Water', Recht voor de onderneming, Kluwer, 2012, losbladig.

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., Dossier 'Geluid', Recht voor de onderneming, Kluwer, 2012, losbladig

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., 'Archeologiedecreet: impact op het bouwproces', NjW, 25 januari 2012, afl. 255.

 • BEKÉ, K., noot onder RvB, 3rde kamer, 23 juni 2010, TGR, 2011, 165.

 • BEKÉ, K. en VAN HOORICK, G., 'Ruimtelijke ordening en natuur', in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1201-1218.

 • BEKÉ, K., 'De inplanting van een praktijk: waar moet je op letten', 0²4Vets, juni 2009, 3-4.

 • VAN HOORICK, G. en BEKÉ, K., 'Het voorkooprecht in de Vlaamse Wooncode', NNK, 2010, afl. 2, 21 – 25.

 • VAN HOORICK, G. en BEKÉ, K., 'Rooilijnplannen', RW, 2009 - 2010, 985 - 992.

 • BEKÉ, K., 'Het energieprestatiecertificaat: een eerste doorlichting', NNK, 09/2, 37 - 41.

 • BEKÉ, K.,'De dierenarts als bewaarder bij medische ingreep', 0²4Vets, december 2008, 2.

 • VENY, L., BEKÉ, K. en DE VOS, N., 'De Raad voor verkiezingsbetwistingen: de eerste jurisprudentie', in Jura Falconis (ed.), Het nieuwe gemeentedecreet. Een eerste evaluatie, Antwerpen, Intersentia, 2007, 132p.
   

  Discours

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 8 maart 2021.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 1 maart 2021.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Gent, 8 september 2020.

 • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), Zomercursus 2020, Bova Enviro +, Webinar, 18 augustus 2020.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, VMX, Gentbrugge, 12 december 2019.

 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Holiday Inn Expo, 21 november 2019.

 • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), Milieu Update I - Omgevingsvergunning, lucht en geur, Bova Enviro +, Holiday Inn Gent, 17 oktober 2019.

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Opleiding milieucoördinatoren, UGent Academie voor Ingenieurs, Sint-Niklaas, 20 augustus 2019.

 • Infosessie Plannen, stedenbouwkundige voorschriften en handelingen voor de milieucoördinator, VMx, Gentbrugge, 7 mei 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed: update van regelgeving en rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Infosessie Ruimtelijke Ordening, VMx, Gentbrugge, 8 februari 2018.

 • De Codextrein: een heuse TGV doorheen het ruimtelijke ordeningslandschap, LDR-Opleidingen, Gentbrugge, 14 december 2017.

 • Ontwikkelingsmogelijkheden (leegstaande) landbouwbedrijven, Studiekring Provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Lochristi, 8 juni 2017.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen: regelgevend kader + workshop, LDR-Opleiding Zonevreemd ontwikkelen: interactieve case-studies, Gentbrugge, 1 juni 2017.

 • Masterclass 'Omgevingsvergunning' - VMX - Herentals, 25 oktober 2016.

 • Masterclass ’Omgevingsvergunning in theorie en praktijk’ - VMX - Gent, 15 oktober 2015.

 • Masterclass ‘Omgevingsvergunning in theorie en praktijk’ - VMX - Leuven, 27 oktober 2015.

 • Administratieve procedure en uitvoerbaarheid stedenbouwkundige vergunningen: selectie van rechtspraak RvVb, CONFOCUS, 2015.

 • Ruimtelijke Ordening: vergunningen en praktijk, LVZ Waarschoot, 2015.

 • De complexiteit van stedenbouwregelgeving: enkele topics uitgeklaard, Instituut Notarieel Recht Universiteit Gent, 2014.

 • Ruimtelijke ordening: vergunningen en praktijk, VMX, 2014.

 • Elective planologie, LUCA, 2014.

 • Ruimtelijke ordening : update en praktijk, CIB, 2012.

 • Impact van de recente wijzingen inzake stedenbouw op de notariële praktijk, Knops publishing, 2011.

 • Nieuwe wetgeving Ruimtelijke Ordening voor milieuprofessionals, Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren vzw, 2009.

 • Cliëntenseminarie: Ruimtelijke Ordening: actuele ontwikkelingen, Advocatenkantoor De Wolf, 2009.

 • Ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent – Opleiding Milieucoördinator A/B, 2009.

 • Excellente Bouwcontracten, Institute For Business Development, 2009.

 • Lessenreeks opleidingsonderdeel: Recht inzake overheidsopdrachten, Universiteit Gent – Master in de rechten, 2009.

 • Milieuvergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2009.

 • Rechtsbescherming Raad van State bij milieuvergunningen, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2009.

 • Excellente Bouwcontracten, Institute For Business Development, 2008.

 • Milieuvergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2008.

 • De watertoets doorgelicht: impact op de vergunningsverlening en planologie, Universiteit Gent - Master in de rechten, 2008.

 • Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelings-vergunningen in het Vlaams Gewest, Universiteit Gent - Master in het Management voor Overheidsorganisaties, 2007.

 • Rechtsbescherming Raad van State bij milieuvergunningen, Universiteit Gent - Master in het Milieurecht, 2007.

 • Lex Specialis – Les Generalis, Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB), 2007.

 • Milieuoverwegingen in overheidsopdrachten, Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB), 2007.

 • Cliëntenseminarie: Projectontwikkeling: raakvlakken milieurecht, Advocatenkantoor De Wolf, 2007.