Curriculum

Lies du Gardein received a Licentiate degree in Law with distinction at Ghent University in 2007 and at the Law Faculty of the University of Valencia (second four-month period 2007).

In 2008 she received a Master’s degree in Environmental Law with distinction, and a Diploma in Education at Ghent University.

Since 1 October 2008 she has been working as a lawyer at LDR, where she focusses on spatial planning files.

Since the start of the 2011-2012 academic year, she has worked as a lecturer in Planning and Environmental Law at Het Perspectief polytechnic in Gent.

She focuses in particular on providing advice in the context of major projects, enforcement activities, administrative procedures and procedures for the Council of State and the Council for Permit Disputes

Lies also regularly holds basic training courses and lectures on spatial planning.
 

Publications

 • DU GARDEIN, L.,  'Onroerend erfgoed - VCOE - Adviezen - Georganiseerd administratief beroep.', TROS, 2018/92, 326-331.

 • DE SMEDT, P.; DEFOORT, P.J., DU GARDEIN, L., DE MAESSCHALCK, S., e.a. in DE WAELE T., HUBEAU, B., VANHEUSDEN B. en VAN HOORICK G., Omgevingsrecht geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018, 1106 p.

 • DU GARDEIN, L., 'De archeologienota: bekrachtigd of niet-bekrachtigd, that's the question.', TOO, 2017/1, 4-6.

 • DU GARDEIN, L., 'Achteruitbouwstroken - Rooilijn - Agentschap Wegen en Verkeer', TROS, 2016/84, 268-270.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DU GARDEIN, L., Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor (negatieve) bindende adviezen in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, TROS, 2015/78, 179 - 187.

 • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

 • DEFOORT, P.J. en DU GARDEIN, L., 'Een gefaseerde bestemming in een RUP mag niet afhankelijk zijn van een onzekere of hypothetische gebeurtenis', noot onder RvSt 10 augustus 2012, nr. 220.410, Vandamme e.a., TROS, 2012, 245-251.

 • ALLAERT, K., BEGHIN, J., DU GARDEIN, L. e.a., Zakboekje voor de milieucoördinator 2013, Kluwer, 2012, 540 p.

 • DEFOORT, P.J., en DU GARDEIN, L., 'Wanneer vormt een voorwaarde bij een stedenbouwkundige vergunning een essentiële wijziging van de aanvraag?', TROS, 2012, 53-68.

 • DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., 'Melding', Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet, Brugge, Die Keure, 2012, 58-61.

 • DE BACKER, A., DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., Ruimtelijke ordening in het veld. Vijftig jaar stedenbouwwet. Een uittreksel uit de jubileumuitgave Lexicon ('Constructie' en 'Meldingsplicht'), TROS, 2012/65, 43-45

 • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Commotie rond toepassing van meldingsplichtige handelingen', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 26 januari 2011, nr. 2.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Nieuwe Vlaamse Codex RO in werking sinds 1 september 2009', TVW, 2009/4, 336-339.

 • DU GARDEIN, L., Aanleveren van teksten in verband met ruimtelijke ordenings- en natuurbeschermingsrecht, www.sentral.be.
   

  Presentations

 • Handhaving van de onroerend erfgoedregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed: update van regelgeving en rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed + Handhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Onroerend Erfgoed, Holiday Inn Gent, 24 mei 2018.

 • Het omgevingsrecht in een juridisch kader, Studiedag Ruimtelijke ordening, architectuur en archeologie, Hotel Van Der Valk, Drongen, 5 april 2018.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake onroerend erfgoed en archeologie, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Architectural heritage, sites and landscapes seized by Urban Law, AIDRU Symposium, Barcelona, 22 en 23 september 2017.

 • Handhaving, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht: Onroerend Erfgoed, Gent, 19 juni 2017.

 • Inventarisatie van Onroerend Erfgoed, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht: Onroerend Erfgoed, Gent, 19 juni 2017.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving (milieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed), LDR-Opleiding Handhaving Onroerend Erfgoed, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving (milieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed), LDR-Opleiding Handhaving Onroerend Erfgoed, Gent, 10 november 2016.

 • Stedenbouwkundige vergunningen, VVOR-Opleiding Onze Omgeving - Opleiding Omgevingsrecht 2016, Gent, 26 mei 2016.

 • Stedenbouwrecht voor niet-specialisten, Opleiding ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning - IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 24 en 25 mei 2016.

 • De reglementering omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouw is relatief,  Opleiding ruimtelijke ordening -  IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 26 april 2016.

 • Vergunningverlenging en AWV, LDR-Opleiding De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Planbaten en planschade: elkaars spiegelbeeld of niet, Confocus, 25 september 2015.

 • Gebaat met planbaten? Een eerste praktijkevaluatie, LDR-Opleiding Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015!, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening in de praktijk: concrete gevolgen voor ondernemingen, Opleiding Milieumanagement, Syntra Midden-Vlaanderen, Gent, 8 november 2010.

 • Grondverzet en afval: twee werelden apart, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

  Projects

 • Preparation of an assessment framework with regard to recreational co-use, by order of Tourism Flanders, in cooperation with Grontmij, implemented in 2010.

 • TWOL project on the integration of environmental safety reporting and cooperation agreement safety reporting, in collaboration with Vinçotte, commissioned by the Safety Reporting Division of the Environment, Nature and Energy Department of the Flemish Government (LNE), conducted in 2010.

 • Draft of a code of good practice on the prevention and management of odour nuisance caused by exhaust systems from commercial kitchens and restaurants, in collaboration with PRG Odournet, commissioned by the Flemish Government, Department LNE, department LHRMG, realized in 2009-2010.