Curriculum

Lies du Gardein behaalde in 2007 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en de Universidad de Valencia, facultad de derecho (segundo cuatrimestre 2007).

In 2008 behaalde ze met onderscheiding het diploma van master in het milieurecht en van geaggregeerde in het onderwijs aan de Universiteit Gent.

Sinds 1 oktober 2008 is ze als advocaat actief bij LDR. Zij focust zich op de materie van de ruimtelijke ordening.

Zij legt zich in het bijzonder toe op adviesverlening in het kader van grote projecten, handhavingszaken, administratieve procedures en procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Lies geeft ook op regelmatige basis opleidingen en voordrachten over ruimtelijke ordening.
 

Publicaties

 • DU GARDEIN, L.,  'Onroerend erfgoed - VCOE - Adviezen - Georganiseerd administratief beroep.', TROS, 2018/92, 326-331.

 • DE SMEDT, P.; DEFOORT, P.J., DU GARDEIN, L., DE MAESSCHALCK, S., e.a. in DE WAELE T., HUBEAU, B., VANHEUSDEN B. en VAN HOORICK G., Omgevingsrecht geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018, 1106 p.

 • DU GARDEIN, L., 'De archeologienota: bekrachtigd of niet-bekrachtigd, that's the question.', TOO, 2017/1, 4-6.

 • DU GARDEIN, L., 'Achteruitbouwstroken - Rooilijn - Agentschap Wegen en Verkeer', TROS, 2016/84, 268-270.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DU GARDEIN, L., Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor (negatieve) bindende adviezen in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, TROS, 2015/78, 179 - 187.

 • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

 • DEFOORT, P.J. en DU GARDEIN, L., 'Een gefaseerde bestemming in een RUP mag niet afhankelijk zijn van een onzekere of hypothetische gebeurtenis', noot onder RvSt 10 augustus 2012, nr. 220.410, Vandamme e.a., TROS, 2012, 245-251.

 • ALLAERT, K., BEGHIN, J., DU GARDEIN, L. e.a., Zakboekje voor de milieucoördinator 2013, Kluwer, 2012, 540 p.

 • DEFOORT, P.J., en DU GARDEIN, L., 'Wanneer vormt een voorwaarde bij een stedenbouwkundige vergunning een essentiële wijziging van de aanvraag?', TROS, 2012, 53-68.

 • DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., 'Melding', Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet, Brugge, Die Keure, 2012, 58-61.

 • DE BACKER, A., DU GARDEIN, L., THYSSEN, W., Ruimtelijke ordening in het veld. Vijftig jaar stedenbouwwet. Een uittreksel uit de jubileumuitgave Lexicon ('Constructie' en 'Meldingsplicht'), TROS, 2012/65, 43-45

 • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Commotie rond toepassing van meldingsplichtige handelingen', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 26 januari 2011, nr. 2.

 • THYSSEN, W. en DU GARDEIN, L., 'Nieuwe Vlaamse Codex RO in werking sinds 1 september 2009', TVW, 2009/4, 336-339.

 • DU GARDEIN, L., Aanleveren van teksten in verband met ruimtelijke ordenings- en natuurbeschermingsrecht, www.sentral.be.
   

  Voordrachten

 • Handhaving van de onroerend erfgoedregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed: update van regelgeving en rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Roerend eens over onroerend erfgoed?, Holiday Inn Gent, 25 april 2019.

 • Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed + Handhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Onroerend Erfgoed, Holiday Inn Gent, 24 mei 2018.

 • Het omgevingsrecht in een juridisch kader, Studiedag Ruimtelijke ordening, architectuur en archeologie, Hotel Van Der Valk, Drongen, 5 april 2018.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake onroerend erfgoed en archeologie, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Architectural heritage, sites and landscapes seized by Urban Law, AIDRU Symposium, Barcelona, 22 en 23 september 2017.

 • Handhaving, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht: Onroerend Erfgoed, Gent, 19 juni 2017.

 • Inventarisatie van Onroerend Erfgoed, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht: Onroerend Erfgoed, Gent, 19 juni 2017.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving (milieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed), LDR-Opleiding Handhaving Onroerend Erfgoed, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving (milieu, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed), LDR-Opleiding Handhaving Onroerend Erfgoed, Gent, 10 november 2016.

 • Stedenbouwkundige vergunningen, VVOR-Opleiding Onze Omgeving - Opleiding Omgevingsrecht 2016, Gent, 26 mei 2016.

 • Stedenbouwrecht voor niet-specialisten, Opleiding ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning - IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 24 en 25 mei 2016.

 • De reglementering omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouw is relatief,  Opleiding ruimtelijke ordening -  IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 26 april 2016.

 • Vergunningverlenging en AWV, LDR-Opleiding De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Planbaten en planschade: elkaars spiegelbeeld of niet, Confocus, 25 september 2015.

 • Gebaat met planbaten? Een eerste praktijkevaluatie, LDR-Opleiding Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015!, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening in de praktijk: concrete gevolgen voor ondernemingen, Opleiding Milieumanagement, Syntra Midden-Vlaanderen, Gent, 8 november 2010.

 • Grondverzet en afval: twee werelden apart, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

  Projecten

 • Juridische onderzoeksvragen inzake de invoering van een gedoogtoets als oplossing voor het historisch passief in de VCRO - opdracht van het Departement Omgeving, Afdeling BJO, uitgevoerd in 2022.

 • Opmaak van een beoordelingskader met betrekking tot recreatief medegebruik, in opdracht van Toerisme Vlaanderen, uitgevoerd in 2010.

 • Medewerking TWOL-project: integratie van omgevingsveiligheidsrapportage en samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, dienst VR, uitgevoerd in 2010.

 • Opstellen van een code van goede praktijk voor het bekomen en beheersen van milieuhinder van luchtafvoersystemen van grootkeukens, frituren en restaurants, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, dienst LHRMG, uitgevoerd in 2009.