Sofie De Maesschalck

Curriculum

Sofie De Maesschalck obtained a Licentiate degree in Law and a Master’s degree in Environmental Law with distinction at Ghent University in 2007 and 2008 respectively. Her master’s thesis dealt with the constitutional right to a healthy environment from a comparative law perspective.

She has worked as a lawyer at LDR since 1 October 2008.  She offers support in both environmental and spatial planning files.

Since 2013, she has been one of the main editors of the Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (the magazine for environmental law and environmental policy).

Sofie also regularly holds basic training courses and lectures on the Flemish Code on Spatial Planning.
 

Publications

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Over de figuur van de stilzwijgende beslissing in het OVD: zwijgen is zilver, spreken is goud’, STORM, 2021/3, bijdrage 27.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Het mijnenveld van de Vlaamse en provinciale projecten: niet betreden zonder voorzorgsmaatregelen’, STORM, 2020/2, bijdrage 29.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Een weigering in eerste aanleg omwille van een onvolledig/onontvankelijk aanvraagdossier: geen gele maar een rode kaart’, STORM, 2019/4, bijdrage 24.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De autohandelaar geta(c)keld: gestalde wagens vereisen een vergunning’, STORM, 2019/2, 26-27.

 • DE SMEDT, P., DEFOORT, P.J., DU GARDEIN, L., DE MAESSCHALCK, S., e.a. in DE WAELE T., HUBEAU, B., VANHEUSDEN B. en VAN HOORICK G., Omgevingsrecht geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018, 1106 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Geen bijzondere hoorplicht in de bijzondere procedure… tenzij na een vernietiging’, TOO, 2017/3, 415-417.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Ook in landelijke schuren kan men "met vier in bed" slapen’, TOO, 2017/2, 232-234.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De gebieden voor milieubelastende industrie van de gewestplannen. Twaalf ambachten en dertien ongelukken?’, TOO, 2016/3, 472-474.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'Het stedenbouwkundig attest: geen golden ticket tot een vergunning', TOO, 2016/2, 299-300.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'Ouderdom komt met gebreken, ook bij inventarisgebouwen', TOO, 2016/1, 120-121.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKÉ, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Verval stedenbouwkundige vergunning: bezint niet te lang eer ge begint!’, TOO, 2015/3, 424-426.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Ook bij de afwerkingsregel: goed begonnen is half gewonnen!’, TOO, 2015/2, 276-277.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Groen licht voor commerciële rusthuizen in blauwe zones’, TOO, 2015/1, 64-66.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Caravans en oldtimers in oude schuren: enkel voor privégebruik?’, TOO, 2014/4, 580-581.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more bounderies?’, TOO, 2014/3, 449-451.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied: niet voor particulieren?’, TOO, 2014/1, 193-195.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Zonevreemd uitbreiden of aanpassen: een wereld van verschil’, TOO, 2013/4, 495-497.

 • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'De recente rechtspraakevoluties inzake de hoorplicht bij de deputatie', noot onder RvVb 4 juni 2013, nr. A/2013/0285, TROS, 2013/72, 229-233.

 • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

   

  Presentations

 • De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen, VVOR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • De omgevingsvergunning incompanytraining, Govaert & Vanhoutte Architects, Oostkamp, 16 mei 2019.

 • Stedenbouwrecht voor niet-specialisten, Opleiding ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning - IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 24 en 25 mei 2016.

 • De reglementering omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouw is relatief,  Opleiding ruimtelijke ordening -  IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 26 april 2016.

 • Algemene procedurele aspecten: bespreking rechtspraak inzake onder meer de ontvankelijkheid van beroepen, de spoedeisendheid versus de hoogdringend en de uiterst dringende noodzakelijkheid, de beroepsmogelijkheid tegen een onderdeel van de vergunning en planaanpassingen in graad van beroep, LDR-Opleiding - Recente evoluties in de ruimtelijke ordeningsrechtspraak: zoek de zeven verschillen tussen de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, Communicatieloft Gent, 10 maart 2016.

 • Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen: recente tendensen, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015!, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.