Sofie De Maesschalck

Curriculum

Sofie De Maesschalck a obtenu en 2007 une licence en droit avec distinction et a décroché en 2008 son master en droit de l’environnement à l’Université de Gand.Son mémoire traitait du droit constitutionnel à un environnement sain vu sous l’angle du droit comparé.

Elle travaille en tant qu’avocate chez LDR depuis le 1er octobre 2008.  Elle collabore au traitement des dossiers liés à l’environnement et à l’aménagement du territoire.

Depuis 2013, elle est membre du comité de rédaction du Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).

Sofie dispense également régulièrement des formations et des exposés sur le Code flamand de l'aménagement du territoire.
 

Publications

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De autohandelaar geta(c)keld: gestalde wagens vereisen een vergunning’, STORM, 2019/2, 26-27.

 • DE SMEDT, P., DEFOORT, P.J., DU GARDEIN, L., DE MAESSCHALCK, S., e.a. in DE WAELE T., HUBEAU, B., VANHEUSDEN B. en VAN HOORICK G., Omgevingsrecht geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018, 1106 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Geen bijzondere hoorplicht in de bijzondere procedure… tenzij na een vernietiging’, TOO, 2017/3, 415-417.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Ook in landelijke schuren kan men "met vier in bed" slapen’, TOO, 2017/2, 232-234.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De gebieden voor milieubelastende industrie van de gewestplannen. Twaalf ambachten en dertien ongelukken?’, TOO, 2016/3, 472-474.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'Het stedenbouwkundig attest: geen golden ticket tot een vergunning', TOO, 2016/2, 299-300.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'Ouderdom komt met gebreken, ook bij inventarisgebouwen', TOO, 2016/1, 120-121.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKÉ, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Verval stedenbouwkundige vergunning: bezint niet te lang eer ge begint!’, TOO, 2015/3, 424-426.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Ook bij de afwerkingsregel: goed begonnen is half gewonnen!’, TOO, 2015/2, 276-277.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Groen licht voor commerciële rusthuizen in blauwe zones’, TOO, 2015/1, 64-66.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Caravans en oldtimers in oude schuren: enkel voor privégebruik?’, TOO, 2014/4, 580-581.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more bounderies?’, TOO, 2014/3, 449-451.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied: niet voor particulieren?’, TOO, 2014/1, 193-195.

 • DE MAESSCHALCK, S., ‘Zonevreemd uitbreiden of aanpassen: een wereld van verschil’, TOO, 2013/4, 495-497.

 • DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2013-14, 679 p.

 • DE MAESSCHALCK, S., 'De recente rechtspraakevoluties inzake de hoorplicht bij de deputatie', noot onder RvVb 4 juni 2013, nr. A/2013/0285, TROS, 2013/72, 229-233.

 • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.

   

  Discours

 • De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen, VVOR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • De omgevingsvergunning incompanytraining, Govaert & Vanhoutte Architects, Oostkamp, 16 mei 2019.

 • Stedenbouwrecht voor niet-specialisten, Opleiding ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning - IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 24 en 25 mei 2016.

 • De reglementering omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouw is relatief,  Opleiding ruimtelijke ordening -  IFE BENELUX, Multiburo Antwerpen, 26 april 2016.

 • Algemene procedurele aspecten: bespreking rechtspraak inzake onder meer de ontvankelijkheid van beroepen, de spoedeisendheid versus de hoogdringend en de uiterst dringende noodzakelijkheid, de beroepsmogelijkheid tegen een onderdeel van de vergunning en planaanpassingen in graad van beroep, LDR-Opleiding - Recente evoluties in de ruimtelijke ordeningsrechtspraak: zoek de zeven verschillen tussen de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, Communicatieloft Gent, 10 maart 2016.

 • Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen: recente tendensen, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015!, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.