Lebensüberblick

Eva De Witte hat 2001 mit Lob ihr Studium als Lizentiat der Rechte an der Universität Gent abgeschlossen und 2002 mit Lob ihr Diplom als Master in Umweltrecht gemacht.

Seit 2002 arbeitet sie als Anwältin bei LDR. Sie konzentriert sich auf Raumordnungsfragen und entwickelte sich zu einer Spitzenexpertin auf dem Gebiet der Enteignung.

Seit 2004 hat sie bei LDR eine leitende Funktion in der allgemeinen Büroverwaltung inne.

Seit 2015 besitzt sie das Zertifikat „Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken“ (dt. Besondere Ausbildung Rechtsbeschwerdeverfahren in Strafsachen).
 

Publikationen

 • DE WITTE, E., 'Het bepalen van de onteigeningsvergoeding voor constructies "sans papiers". Illegaal, dus per definitie waardeloos?', TOO, 2016, nr. 3, pg. 406-409.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening? The Sequel!', TOO, 2015, nr. 3, pg. 437- 438.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening?', TOO, 2014, nr. 4, pg. 535 - 539.

 • DE WITTE, E., 'Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B., STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 2015, pg. 145 - 212.

 • BOUCKAERT, J., DE WITTE, E., JUDO, F., LINDEMANS, D., SCHEERS, D., SCHRAM, F., VERBIST, S., WYCKAERT, S., YILMAZ, D., 'De invloed van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op onteigeningen', in PALMANS, R., en LINDEMANS, D. (eds.) Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 83-116.

 • DE WITTE, E. en THYSSEN, W., boekbespreking: PALMANS, R. en SAGAERT, V. (eds.), De onteigeningsvergoeding. de positie van derden bij onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2009, TRP, 2011, 657-658.

 • DE WITTE, E., MALFAIT, T., VANDAMME, S. en SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN J. en SOMERS, W. (eds.) College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 111-258.

 • VANDAMME, S. en DE WITTE, E., m.m.v. SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening', in DUJARDIN J. en SOMERS W. (eds.) Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 83-196.

 • ROELANDTS, B. en DE WITTE, E., 'Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Vergunningverlening', in DIETENS, M. en LANGASKENS, H. (eds.)., Van aanvang tot eindoplevering, procedure en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2008,  losbl., 1-41.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Huur en aanverwante rechtstakken. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Reeks Huurrecht 1, Brugge, die Keure, 2006, 127-177.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale overdrachtsregeling overleeft de bevoegdheidstoets', NjW, 2005, 974-984.
   

  Vorträge

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Antwerpen, 10 december 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Hasselt, 19 september 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Gent, 28 augustus 2019.

 • Bouwmisdrijven en bouwinbreuken, gewijzigde handhavingsbevoegdheden, zachte handhavingsinstrumenten, minnelijke schikking, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Sint-Denijs-Westrem, 15 december 2017.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Hasselt, 22 november 2017.

 • Stedenbouwkundige aandachtspunten, Inspiratiedag Co-Housing HoGent, Campus Schoonmeersen HoGent, Gent, 30 september 2017.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving op vandaag en in de toekomst, Studiekring Provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Lochristi, 8 juni 2017.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen: regelgevend kader + workshop, LDR-Opleiding Zonevreemd ontwikkelen: interactieve case-studies, Gentbrugge, 1 juni 2017.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Handhaving, rooilijnen en onteigeningen, studiedag Confocus, 17 november 2015.

 • Rooilijnen en rooilijnplannen, studiedag Confocus, 20 oktober 2015.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid, studiedag Confocus, 23 april 2015.

 • 'Hot’ in handhaving: passief instandhouden en actief gebruiken, LDR-Opleiding, Gent, 2 oktober 2014.

 • Lessenreeks ‘handhaving binnen het domein van de ruimtelijke ordening’, VMX 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013.

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • De invloed van nieuwe Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening op onteigeningen, Studiedag omtrent de actuele thema’s 2010, CROW, Bilzen, 22 oktober 2010.
   

  Projekte

 • Mitarbeit an der Redaktion des Forschungsberichts in Bezug auf die rechtswirtschaftliche Analyse der flämischen Gesetzgebung hinsichtlich der Organisation des Elektrizitätssektors, ausgeführt durch CASLE (Centre for Advanced Studies in Law & Economics, Universität Gent), im Auftrag des Ministeriums der flämischen Gemeinschaft, Kenniscel Wetsmatiging, ausgeführt im Jahre 2003.