Curriculum

Eva De Witte behaalde in 2001 resp. 2002 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten en het diploma van master in het milieurecht aan de Universiteit Gent.

Sinds 2002 is zij als advocaat actief bij LDR. Zij focust zich op het ruimtelijk ordeningsrecht en ontwikkelde een topspecialisatie in de materie van de onteigening. Ze heeft tevens heel wat ervaring in stedenbouwhandhaving

Sedert 2004 heeft zij binnen LDR een leidinggevende functie op vlak van algemene kantooradministratie.

Sinds 2015 is zij houder van het getuigschrift 'Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken', wat haar toelaat om in strafzaken als advocaat voor het Hof van Cassatie op te treden.

Eva geeft ook op regelmatige opleidingen en voordrachten over ruimtelijke ordening, dit zowel aan collega's advocaten, architecten,  landmeters, milieucoördinatoren edm.

 

Publicaties

 • DE WITTE, E., 'Het bepalen van de onteigeningsvergoeding voor constructies "sans papiers". Illegaal, dus per definitie waardeloos?', TOO, 2016, nr. 3, pg. 406-409.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening? The Sequel!', TOO, 2015, nr. 3, pg. 437- 438.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening?', TOO, 2014, nr. 4, pg. 535 - 539.

 • DE WITTE, E., 'Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B., STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 2015, pg. 145 - 212.

 • BOUCKAERT, J., DE WITTE, E., JUDO, F., LINDEMANS, D., SCHEERS, D., SCHRAM, F., VERBIST, S., WYCKAERT, S., YILMAZ, D., 'De invloed van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op onteigeningen', in PALMANS, R., en LINDEMANS, D. (eds.) Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 83-116.

 • DE WITTE, E. en THYSSEN, W., boekbespreking: PALMANS, R. en SAGAERT, V. (eds.), De onteigeningsvergoeding. de positie van derden bij onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2009, TRP, 2011, 657-658.

 • DE WITTE, E., MALFAIT, T., VANDAMME, S. en SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN J. en SOMERS, W. (eds.) College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 111-258.

 • VANDAMME, S. en DE WITTE, E., m.m.v. SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening', in DUJARDIN J. en SOMERS W. (eds.) Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 83-196.

 • ROELANDTS, B. en DE WITTE, E., 'Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Vergunningverlening', in DIETENS, M. en LANGASKENS, H. (eds.)., Van aanvang tot eindoplevering, procedure en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2008,  losbl., 1-41.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Huur en aanverwante rechtstakken. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Reeks Huurrecht 1, Brugge, die Keure, 2006, 127-177.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale overdrachtsregeling overleeft de bevoegdheidstoets', NjW, 2005, 974-984.
   

  Voordrachten

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Antwerpen, 10 december 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Hasselt, 19 september 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Gent, 28 augustus 2019.

 • Bouwmisdrijven en bouwinbreuken, gewijzigde handhavingsbevoegdheden, zachte handhavingsinstrumenten, minnelijke schikking, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Sint-Denijs-Westrem, 15 december 2017.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Hasselt, 22 november 2017.

 • Stedenbouwkundige aandachtspunten, Inspiratiedag Co-Housing HoGent, Campus Schoonmeersen HoGent, Gent, 30 september 2017.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving op vandaag en in de toekomst, Studiekring Provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Lochristi, 8 juni 2017.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen: regelgevend kader + workshop, LDR-Opleiding Zonevreemd ontwikkelen: interactieve case-studies, Gentbrugge, 1 juni 2017.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Handhaving, rooilijnen en onteigeningen, studiedag Confocus, 17 november 2015.

 • Rooilijnen en rooilijnplannen, studiedag Confocus, 20 oktober 2015.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid, studiedag Confocus, 23 april 2015.

 • 'Hot’ in handhaving: passief instandhouden en actief gebruiken, LDR-Opleiding, Gent, 2 oktober 2014.

 • Lessenreeks ‘handhaving binnen het domein van de ruimtelijke ordening’, VMX 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013.

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • De invloed van nieuwe Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening op onteigeningen, Studiedag omtrent de actuele thema’s 2010, CROW, Bilzen, 22 oktober 2010.
   

  Projecten

 • Medewerking aan de redactie van het onderzoeksrapport aangaande de rechtseconomische analyse van de Vlaamse wetgeving inzake de organisatie van de elektriciteitssector, uitgevoerd door CASLE (Centre for Advanced Studies in Law & Economics, Universiteit Gent), in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Kenniscel Wetsmatiging, uitgevoerd in 2003.