Curriculum

Eva De Witte obtained a Licentiate degree in Law and a Master’s degree in Environmental Law with distinction at Ghent University in 2001 and 2002 respectively.

Since 2002 she has worked as a lawyer at LDR. She focuses on matters of spatial planning and has developed a deep specialisation in expropriation issues.

Since 2004 she has also an executive function within LDR in the field of general office administration.

She has held a certificate in ‘Special Training in Cassation Proceedings in Criminal Proceedings’ since 2015.
 

Publications

 • DE WITTE, E., 'Het bepalen van de onteigeningsvergoeding voor constructies "sans papiers". Illegaal, dus per definitie waardeloos?', TOO, 2016, nr. 3, pg. 406-409.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening? The Sequel!', TOO, 2015, nr. 3, pg. 437- 438.

 • DE WITTE, E. , 'Take the money and run bij onwettige onteigening?', TOO, 2014, nr. 4, pg. 535 - 539.

 • DE WITTE, E., 'Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B., STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 2015, pg. 145 - 212.

 • BOUCKAERT, J., DE WITTE, E., JUDO, F., LINDEMANS, D., SCHEERS, D., SCHRAM, F., VERBIST, S., WYCKAERT, S., YILMAZ, D., 'De invloed van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op onteigeningen', in PALMANS, R., en LINDEMANS, D. (eds.) Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 83-116.

 • DE WITTE, E. en THYSSEN, W., boekbespreking: PALMANS, R. en SAGAERT, V. (eds.), De onteigeningsvergoeding. de positie van derden bij onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2009, TRP, 2011, 657-658.

 • DE WITTE, E., MALFAIT, T., VANDAMME, S. en SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN J. en SOMERS, W. (eds.) College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 111-258.

 • VANDAMME, S. en DE WITTE, E., m.m.v. SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening', in DUJARDIN J. en SOMERS W. (eds.) Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 83-196.

 • ROELANDTS, B. en DE WITTE, E., 'Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Vergunningverlening', in DIETENS, M. en LANGASKENS, H. (eds.)., Van aanvang tot eindoplevering, procedure en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2008,  losbl., 1-41.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Huur en aanverwante rechtstakken. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Reeks Huurrecht 1, Brugge, die Keure, 2006, 127-177.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., 'Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale overdrachtsregeling overleeft de bevoegdheidstoets', NjW, 2005, 974-984.
   

  Presentations

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Antwerpen, 10 december 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Hasselt, 19 september 2019.

 • Het nieuwe decreet Gemeentewegen, het nieuwe Onteigeningsdecreet, woonreservegebieden, ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen, Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw, Confocus, Gent, 28 augustus 2019.

 • Bouwmisdrijven en bouwinbreuken, gewijzigde handhavingsbevoegdheden, zachte handhavingsinstrumenten, minnelijke schikking, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Sint-Denijs-Westrem, 15 december 2017.

 • Overzicht van nieuwigheden op vlak van ruimtelijke ordening (omgevingsvergunning, codextrein, nieuwe onteigeningsdecreet, aanpassingen archeologiedecreet), Opleiding Actualia voor de vastgoedsector, Confocus, Hasselt, 22 november 2017.

 • Stedenbouwkundige aandachtspunten, Inspiratiedag Co-Housing HoGent, Campus Schoonmeersen HoGent, Gent, 30 september 2017.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving op vandaag en in de toekomst, Studiekring Provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Lochristi, 8 juni 2017.

 • Zonevreemd (her)opwaarderen: regelgevend kader + workshop, LDR-Opleiding Zonevreemd ontwikkelen: interactieve case-studies, Gentbrugge, 1 juni 2017.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Handhaving, rooilijnen en onteigeningen, studiedag Confocus, 17 november 2015.

 • Rooilijnen en rooilijnplannen, studiedag Confocus, 20 oktober 2015.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid, studiedag Confocus, 23 april 2015.

 • 'Hot’ in handhaving: passief instandhouden en actief gebruiken, LDR-Opleiding, Gent, 2 oktober 2014.

 • Lessenreeks ‘handhaving binnen het domein van de ruimtelijke ordening’, VMX 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013.

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • De invloed van nieuwe Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening op onteigeningen, Studiedag omtrent de actuele thema’s 2010, CROW, Bilzen, 22 oktober 2010.
   

  Projects

 • Participation in the preparation of the research report with regard to the legal-economic analysis of Flemish legislation on the organisation of the electricity industry, carried out by CASLE (Centre for Advanced Studies in Law & Economics, Ghent University), by order of the Ministry of the Flemish Community, Regulatory Management Unit, implemented in 2003.