Vanessa McClelland

Curriculum

Vanessa McClelland obtained her Master of Laws degree from Ghent University in 2016.

During her master studies, she further deepened her knowledge of environmental law, both at regional and international level. Vanessa's interest in environmental law led to her master's thesis research on the interaction between environmental law and indigenous peoples' rights in Arctic and Subarctic regions, with the main focus on Canada.  

Thanks to her Canadian roots, Vanessa is multilingual (English, French, Dutch) and conducts administrative and judicial proceedings both in the Flemish Region and the Walloon Region.

Vanessa has been part of the LDR team since February 2016, where she handles a wide range of environmental law matters, including environmental permit procedures, environmental impact assessment, water, soil pollution, animal welfare, environmental monitoring claims, environmental liability and enforcement and so on more. 

Furthermore, Vanessa has developed a particular specialisation in wind turbine projects. She assists developers throughout the entire permitting process: advising on the permissibility of projects, reviewing environmental impact assessments, assisting during the administrative permit procedures and defending permits on appeal. She regularly conducts proceedings before the Council for Permit Disputes, the Council of State and the civil courts, and has also conducted proceedings before the Constitutional Court and the European Court of Justice. 

Vanessa regularly gives training courses on environmental law topics and, since 2022, she has been a member of the editing team of the EnvironmentConnect module "E-learning Environmental Permit".

Publications

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de houdbaarheidsdatum van een milieueffectrapport’, TOO, 2022/1, 57-61.

 • MCCLELLAND, V., ‘(Cour d’appel) Bruxelles, je t’aime! Over het gefaalde Vlaamse luchtkwaliteitsplan…’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 7 december 2021, nr. 2021/9295), TOO, 2021/4, 357-360.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, update 2021.

 • MCCLELLAND, V., ‘Ondanks de scheurtjes in Tihange 2, komt het FANC er zonder kleerscheuren vanaf’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 3 september 2020, nr. 2017/134/A), TOO, 2020/4, 466-469.

 • MCCLELLAND, V., ‘Sectorale voorwaarden voor windturbines worden gevalideerd’, nieuwsbrief VMx, september 2020.

 • MCCLELLAND, V., ‘Back in business: verlenging Doel wordt (voorlopig) gehandhaafd’ (noot onder Grondwettelijk Hof, 5 maart 2020, nr. 34/2020, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2020/2, 225-228.

 • DE SMEDT, P.,  CLIQUET, A., QUEFFELEC, B., HOUTHUYS, A., INIZAN, M. en MCCLELLAND, V., Eindrapport Actie A.2: Juridische basis Life+12 NAT/BE/000631 ‘FLANDRE’ (Flemish and North French Dunes Restoration), 2019, 136 p. + bijlagen.

 • MCCLELLAND, V., ‘Milieuverenigingen trappen in Doel en winnen heenmatch’ (noot onder Hof van Justitie, 29 juli 2019, nr. C-411/17, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2019/4, 394-397.

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de beoordeling van de milieutechnische eenheid door de vergunningverlener’ (noot onder Raad voor Vergunningsbetwistingen, 9 januari 2018, nr. RvVb/A/1718/0428, KETELEER), TOO, 2019/3, 290-292.

 • MCCLELLAND, V., ‘Het opleggen van bijzondere milieuvoorwaarden: een evenwichtsoefening’ (noot onder Raad van State, 8 mei 2018, nv DANCING INVEST), TOO, 2019/2, 172-175.

 • MCCLELLAND, V., en VANDAMME, S., 'Verdwijnt de aansprakelijkheid als ook de bewaarder van de verontreinigde grond verdwijnt?', TOO, 2019/1, 93-97.

 • MCCLELLAND, V., ‘Geen vuiltje aan de lucht? Vlaanderen krijgt deadline voor luchtkwaliteitsplan’ (noot onder REA Brussel, 10 oktober 2018, GREENPEACE), TOO, 2018/4, 497-500.

 • MCCLELLAND, V., 'Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie principieel goedgekeurd', nieuwsbrief VMx, augustus 2018.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Afval’, Sentral, Kluwer, 2017.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, 2017.

  Presentations

 • Opleiding Return on experience, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 27 maart 2024.

 • Opleiding Omgevingsvergunningsdossier, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 15 november 2023.

 • Opleiding Omgevingsvergunningsprocedure, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 11 oktober 2023.

 • Module MER, Amelior, live webinar, 20 juni 2023.

 • De inplanting van windturbines in het Vlaamse Gewest, VVOR Studiedag ‘Inleiding tot het klimaat- en energierecht’, Gent, 15 december 2022.

 • Basisopleiding milieubeheer, Module 15: Milieueffectrapportage in Vlaanderen, Amelior, Melle, 22 juni 2022.

 • Return on Experience: windturbines in Vlaanderen, incompanytraining LUMINUS, 23 september 2021.

 • Update omgevingsrecht windturbines, incompanytraining LUMINUS, live webinar (MT), 23 maart 2021.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining LUMINUS, Gent/Brussel (MT), 7 mei 2020.

 • Update van het milieugerelateerde omgevingsrecht: recente wijzigingen in het klassieke milieurecht, Prebes PRENNE 52, Edegem, 5 december 2019.

 • Bestemmingsneutraliteit en de gevolgen/opportuniteiten daarvan voor wind, incompanytraining ENECO WIND BELGIUM, Mechelen, 21 januari 2019.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 6 december 2018.

 • Grensoverschrijdend of Grensontkennend: samenwerken over de grenzen heen – juridisch luik, Studiedag Landschapsparken op de Grens, Zwin Natuurpark Knokke-Heist, 8 juni 2018.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 8 december 2016.

 • Gastcollege Bodem, HoGent, 27 oktober 2016.

  Projects

 • Plichtanalyse met betrekking tot handhavingsbevoegdheden ruimtelijke ordening en milieubeheer, in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, in uitvoering.

 • Juridisch advies inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten, in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, 2023.

 • Juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van juridisch instrumentarium voor het uitvoeren van de instandhoudingsdoelstellingen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.