Vanessa McClelland

Curriculum

Vanessa McClelland obtained her LLM law degree at Ghent University in 2016.

Among other subjects, she studied Planning and Zoning Law, Environmental Law, International and European Environmental Law, and International and European Biodiversity Law. As a student, she was also one of the editors of the university’s student magazine and she regularly posted articles on scientific and legal topics in this magazine.

Her master’s thesis focused on interaction between environmental law and the rights of indigenous peoples in Arctic and Subarctic regions, particularly those in Canada.

Her excellent command of Dutch, French and English has enabled her to build up experience in legal translations.

Vanessa has been working at LDR as a lawyer since 1 February 2016. She mainly provides support to the environmental team with regard to environmental law.
 

Publications

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de houdbaarheidsdatum van een milieueffectrapport’, TOO, 2022/1, 57-61.

 • MCCLELLAND, V., ‘(Cour d’appel) Bruxelles, je t’aime! Over het gefaalde Vlaamse luchtkwaliteitsplan…’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 7 december 2021, nr. 2021/9295), TOO, 2021/4, 357-360.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, update 2021.

 • MCCLELLAND, V., ‘Ondanks de scheurtjes in Tihange 2, komt het FANC er zonder kleerscheuren vanaf’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 3 september 2020, nr. 2017/134/A), TOO, 2020/4, 466-469.

 • MCCLELLAND, V., ‘Sectorale voorwaarden voor windturbines worden gevalideerd’, nieuwsbrief VMx, september 2020.

 • MCCLELLAND, V., ‘Back in business: verlenging Doel wordt (voorlopig) gehandhaafd’ (noot onder Grondwettelijk Hof, 5 maart 2020, nr. 34/2020, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2020/2, 225-228.

 • DE SMEDT, P.,  CLIQUET, A., QUEFFELEC, B., HOUTHUYS, A., INIZAN, M. en MCCLELLAND, V., Eindrapport Actie A.2: Juridische basis Life+12 NAT/BE/000631 ‘FLANDRE’ (Flemish and North French Dunes Restoration), 2019, 136 p. + bijlagen.

 • MCCLELLAND, V., ‘Milieuverenigingen trappen in Doel en winnen heenmatch’ (noot onder Hof van Justitie, 29 juli 2019, nr. C-411/17, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2019/4, 394-397.

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de beoordeling van de milieutechnische eenheid door de vergunningverlener’ (noot onder Raad voor Vergunningsbetwistingen, 9 januari 2018, nr. RvVb/A/1718/0428, KETELEER), TOO, 2019/3, 290-292.

 • MCCLELLAND, V., ‘Het opleggen van bijzondere milieuvoorwaarden: een evenwichtsoefening’ (noot onder Raad van State, 8 mei 2018, nv DANCING INVEST), TOO, 2019/2, 172-175.

 • MCCLELLAND, V., en VANDAMME, S., 'Verdwijnt de aansprakelijkheid als ook de bewaarder van de verontreinigde grond verdwijnt?', TOO, 2019/1, 93-97.

 • MCCLELLAND, V., ‘Geen vuiltje aan de lucht? Vlaanderen krijgt deadline voor luchtkwaliteitsplan’ (noot onder REA Brussel, 10 oktober 2018, GREENPEACE), TOO, 2018/4, 497-500.

 • MCCLELLAND, V., 'Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie principieel goedgekeurd', nieuwsbrief VMx, augustus 2018.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Afval’, Sentral, Kluwer, 2017.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, 2017.

  Presentations

 • Basisopleiding milieubeheer, Module 15: Milieueffectrapportage in Vlaanderen, Amelior, Melle, 22 juni 2022.

 • Return on Experience: windturbines in Vlaanderen, incompanytraining LUMINUS, 23 september 2021.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining LUMINUS, Gent/Brussel (MT), 7 mei 2020.

 • Update van het milieugerelateerde omgevingsrecht: recente wijzigingen in het klassieke milieurecht, Prebes PRENNE 52, Edegem, 5 december 2019.

 • Bestemmingsneutraliteit en de gevolgen/opportuniteiten daarvan voor wind, incompanytraining ENECO WIND BELGIUM, Mechelen, 21 januari 2019.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 6 december 2018.

 • Grensoverschrijdend of Grensontkennend: samenwerken over de grenzen heen – juridisch luik, Studiedag Landschapsparken op de Grens, Zwin Natuurpark Knokke-Heist, 8 juni 2018.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 8 december 2016.

 • Gastcollege Bodem, HoGent, 27 oktober 2016.

  Projects

 • Juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van juridisch instrumentarium voor het uitvoeren van de instandhoudingsdoelstellingen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.