Vanessa McClelland

Curriculum

Vanessa McClelland behaalde in 2016 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens haar masterstudies verdiepte zij zich verder in het omgevingsrecht, zowel op gewestelijk als op internationaal niveau. Vanessa’s interesse in het milieurecht leidde tot haar masterproefonderzoek naar de interactie tussen milieurecht en rechten van inheemse volkeren in Arctische en Subarctische gebieden, met de voornaamste focus op Canada.  

Dankzij haar Canadese roots is Vanessa meertalig (Engels, Frans, Nederlands) en voert zij administratieve en gerechtelijke procedures zowel in het Vlaams Gewest als het Waals Gewest.

Vanessa maakt sinds februari 2016 deel uit van het LDR-team, waar ze een breed waaier aan omgevingsrechtelijke materies behandelt, waaronder omgevingsvergunningsprocedures, milieueffectrapportage, water, bodemverontreiniging, dierenwelzijn, milieustakingsvorderingen, milieuaansprakelijkheid en -handhaving en dergelijke meer.

Verder heeft Vanessa een bijzondere specialisatie ontwikkeld aangaande windturbineprojecten. Ze begeleidt ontwikkelaars doorheen de volledige vergunningsprocedure: adviseren over de vergunbaarheid van projecten, nazicht van milieueffectrapporten, bijstand tijdens de administratieve vergunningsprocedures en het verdedigen van vergunningen in graad van beroep. Zij voert regelmatig procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken en ze heeft ook procedures gevoerd bij het Grondwettelijk Hof en het Europese Hof van Justitie.

Vanessa geeft regelmatig opleidingen over omgevingsrechtelijke thema’s en sinds 2022 is zij lid van het redactieteam van de OmgevingConnect-module "E-learning Omgevingsvergunning".

Publicaties

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de houdbaarheidsdatum van een milieueffectrapport’, TOO, 2022/1, 57-61.

 • MCCLELLAND, V., ‘(Cour d’appel) Bruxelles, je t’aime! Over het gefaalde Vlaamse luchtkwaliteitsplan…’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 7 december 2021, nr. 2021/9295), TOO, 2021/4, 357-360.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, update 2021.

 • MCCLELLAND, V., ‘Ondanks de scheurtjes in Tihange 2, komt het FANC er zonder kleerscheuren vanaf’ (noot onder Rb. Brussel (Nl.) 3 september 2020, nr. 2017/134/A), TOO, 2020/4, 466-469.

 • MCCLELLAND, V., ‘Sectorale voorwaarden voor windturbines worden gevalideerd’, nieuwsbrief VMx, september 2020.

 • MCCLELLAND, V., ‘Back in business: verlenging Doel wordt (voorlopig) gehandhaafd’ (noot onder Grondwettelijk Hof, 5 maart 2020, nr. 34/2020, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2020/2, 225-228.

 • DE SMEDT, P.,  CLIQUET, A., QUEFFELEC, B., HOUTHUYS, A., INIZAN, M. en MCCLELLAND, V., Eindrapport Actie A.2: Juridische basis Life+12 NAT/BE/000631 ‘FLANDRE’ (Flemish and North French Dunes Restoration), 2019, 136 p. + bijlagen.

 • MCCLELLAND, V., ‘Milieuverenigingen trappen in Doel en winnen heenmatch’ (noot onder Hof van Justitie, 29 juli 2019, nr. C-411/17, absl INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE e.a.), TOO, 2019/4, 394-397.

 • MCCLELLAND, V., ‘Over de beoordeling van de milieutechnische eenheid door de vergunningverlener’ (noot onder Raad voor Vergunningsbetwistingen, 9 januari 2018, nr. RvVb/A/1718/0428, KETELEER), TOO, 2019/3, 290-292.

 • MCCLELLAND, V., ‘Het opleggen van bijzondere milieuvoorwaarden: een evenwichtsoefening’ (noot onder Raad van State, 8 mei 2018, nv DANCING INVEST), TOO, 2019/2, 172-175.

 • MCCLELLAND, V., en VANDAMME, S., 'Verdwijnt de aansprakelijkheid als ook de bewaarder van de verontreinigde grond verdwijnt?', TOO, 2019/1, 93-97.

 • MCCLELLAND, V., ‘Geen vuiltje aan de lucht? Vlaanderen krijgt deadline voor luchtkwaliteitsplan’ (noot onder REA Brussel, 10 oktober 2018, GREENPEACE), TOO, 2018/4, 497-500.

 • MCCLELLAND, V., 'Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie principieel goedgekeurd', nieuwsbrief VMx, augustus 2018.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Afval’, Sentral, Kluwer, 2017.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, 2017.

  Voordrachten

 • Opleiding Return on experience, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 27 maart 2024.

 • Opleiding Omgevingsvergunningsdossier, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 15 november 2023.

 • Opleiding Omgevingsvergunningsprocedure, incompanytraining Eoly, Braine l’Alleud, 11 oktober 2023.

 • Module MER, Amelior, live webinar, 20 juni 2023.

 • De inplanting van windturbines in het Vlaamse Gewest, VVOR Studiedag ‘Inleiding tot het klimaat- en energierecht’, Gent, 15 december 2022.

 • Basisopleiding milieubeheer, Module 15: Milieueffectrapportage in Vlaanderen, Amelior, Melle, 22 juni 2022.

 • Return on Experience: windturbines in Vlaanderen, incompanytraining LUMINUS, 23 september 2021.

 • Update omgevingsrecht windturbines, incompanytraining LUMINUS, live webinar (MT), 23 maart 2021.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining LUMINUS, Gent/Brussel (MT), 7 mei 2020.

 • Update van het milieugerelateerde omgevingsrecht: recente wijzigingen in het klassieke milieurecht, Prebes PRENNE 52, Edegem, 5 december 2019.

 • Bestemmingsneutraliteit en de gevolgen/opportuniteiten daarvan voor wind, incompanytraining ENECO WIND BELGIUM, Mechelen, 21 januari 2019.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 6 december 2018.

 • Grensoverschrijdend of Grensontkennend: samenwerken over de grenzen heen – juridisch luik, Studiedag Landschapsparken op de Grens, Zwin Natuurpark Knokke-Heist, 8 juni 2018.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 8 december 2016.

 • Gastcollege Bodem, HoGent, 27 oktober 2016.

  Projecten

 • Plichtanalyse met betrekking tot handhavingsbevoegdheden ruimtelijke ordening en milieubeheer, in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, in uitvoering.

 • Juridisch advies inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten, in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, 2023.

 • Juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van juridisch instrumentarium voor het uitvoeren van de instandhoudingsdoelstellingen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.