Vanessa McClelland

Curriculum

Vanessa McClelland behaalde in 2016 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Zij volgde onder andere de vakken Ruimtelijk Bestuursrecht, Milieurecht, International and European Environmental Law, en International and European Biodiversity Law. Gedurende haar studentenperiode maakte zij tevens deel uit van de redactie van het universitair studentenblad, waarvoor zij regelmatig artikels schreef over wetenschappelijke en juridische thema’s.

Haar masterproef handelde over de interactie tussen milieurecht en rechten van inheemse volkeren in Arctische en Subarctische gebieden, met de voornaamste focus op Canada.

Ze heeft ervaring in juridische vertalingen dankzij haar uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Sinds 1 februari 2016 is zij als advocate actief bij LDR. Zij biedt voornamelijk ondersteuning aan het omgevingsteam partim milieurecht.
 

Publicaties

 • MCCLELLAND, V., ‘Het opleggen van bijzondere milieuvoorwaarden: een evenwichtsoefening’ (noot onder Raad van State, 8 mei 2018, nv DANCING INVEST), TOO, 2019/2, 172-175.

 • MCCLELLAND, V., en VANDAMME, S., 'Verdwijnt de aansprakelijkheid als ook de bewaarder van de verontreinigde grond verdwijnt?', TOO, 2019/1, 93-97.

 • MCCLELLAND, V., ‘Geen vuiltje aan de lucht? Vlaanderen krijgt deadline voor luchtkwaliteitsplan’ (noot onder REA Brussel, 10 oktober 2018, GREENPEACE), TOO, 2018/4, 497-500.

 • MCCLELLAND, V., 'Bestemmingsneutraliteit voor winning van hernieuwbare energie principieel goedgekeurd', nieuwsbrief VMx, augustus 2018.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Afval’, Sentral, Kluwer, 2017.

 • MCCLELLAND, V., ‘Wetgevend Kader in het Brussels Gewest: Water’, Sentral, Kluwer, 2017.

  Voordrachten

 • Bestemmingsneutraliteit en de gevolgen/opportuniteiten daarvan voor wind, incompanytraining ENECO WIND BELGIUM, Mechelen, 21 januari 2019.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 6 december 2018.

 • Grensoverschrijdend of Grensontkennend: samenwerken over de grenzen heen – juridisch luik, Studiedag Landschapsparken op de Grens, Zwin Natuurpark Knokke-Heist, 8 juni 2018.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 8 december 2016.

 • Gastcollege Bodem, HoGent, 27 oktober 2016.

  Projecten

 • Juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van juridisch instrumentarium voor het uitvoeren van de instandhoudingsdoelstellingen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.