Incompanytraining

Het in omgevingsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor LDR heeft op het terrein van opleidingen een indrukwekkende staat van dienst. Daarbij wint de formule van de LDR-incompanytraining steeds meer aan belang. Op maat van uw overheidsdienst, bedrijf of vereniging, passeren één of meer thema’s van het omgevingsrecht de revue. Als lesgevers worden LDR-advocaten geselecteerd met de meest verregaande specialisatie en praktijkervaring in het door u gekozen thema. De LDR-incompanytraining is praktijkgericht en interactief, en gaat door binnen de schoot van uw organisatie, op een interne of externe locatie naar keuze. Via de LDR-incompanytraining wordt de kennis van uw ambtenaren, werknemers of consultants verruimd en het draagvlak voor omgevingsrecht en omgevingsbeleid binnen uw organisatie vergroot: samen een sterker team!

 

Portable Document Format (PDF) Bekijk de brochure met alle info over LDR-incompanytraining (pdf, 672 KB)

Mogelijke thema’s:

Mogelijke lesgevers:

Omgevingsvergunning
Complexe projecten
Milieueffectrapportage
Ruimtelijke planning
Ruimtelijke ordening
Onroerend erfgoed
Onteigening
Handelsvestigingen
Natuur
Water
Bodem en grondverzet
Afval
Geluid
Windturbines onshore/offshore
Milieuaansprakelijkheid
Omgevingsfiscaliteit
Omgevingshandhaving
Planbaten en planschade
Procedures RvS en RvVb

Isabelle Larmuseau, Pieter-Jan Defoort
Isabelle Larmuseau, Pieter-Jan Defoort
Matthias Strubbe, Isabelle Larmuseau
Pieter-Jan Defoort
Karolien Beké, Sofie De Maesschalck
Lies du Gardein, Peter De Smedt
Eva De Witte, Lies du Gardein
Matthias Strubbe, Karolien Beké
Peter De Smedt, Matthias Strubbe
Peter De Smedt, Isabelle Larmuseau
Stijn Vandamme, Isabelle Larmuseau
Tom Malfait, Isabelle Larmuseau
Stijn Vandamme, Tom Malfait
Tom Malfait, Isabelle Larmuseau
Robin Slabbinck, Peter De Smedt
Tom Malfait, Stijn Vandamme
Peter De Smedt, Charlotte Ponchaut
Robin Slabbinck, Lies du Gardein
Laurent Proot, Sofie De Maesschalck

 

Vijf goede redenen om in te tekenen op een LDR Incompanytraining:

 1. Uniek, informeel leermoment voor alle leden van uw intern team
 2. Individuele interactie met de lesgever(s)
 3. Mogelijkheid tot vraagstelling voor, tijdens en na het leermoment
 4. Besparing van individuele inschrijvingsgelden voor opleidingen
   

Voorbeeld: LDR Incompanytraining Omgevingsvergunning

Op vandaag is vooral de nood aan een LDR Incompanytraining Omgevingsvergunning bij tal van actoren bijzonder hoog. Om die reden werd specifiek voor dit thema onderstaande programmatie uitgewerkt, volledig aan te passen aan uw eigen specifieke noden en wensen. De behoefte aan kennisopbouw inzake de omgevingsvergunning bij gemeenten en bedrijven wordt hiermee volledig ingevuld. Het enthousiasme bij de overheid en de bedrijfswereld over voorbije LDR-incompanytrainingen is alvast erg groot.
 

 • Van Milieuvergunningsdecreet en VCRO tot Omgevingsvergunningsdecreet
 • Doelstelling en toepassingsgebied
 • Digitalisering
 • Soorten vergunningsprocedures
 • Vergunningsprocedure in eerste aanleg en in beroep
  • Voortraject/projectvergadering
  • Integratie mer/ovr in de vergunningsprocedure
  • Omgevingsvergunningsaanvraag
  • Bevoegde overheid
  • Onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid
  • Openbaar onderzoek
  • Adviesverlening
  • Administratieve lus
  • Vergunningsbeslissing
  • Bekendmaking van de beslissing
 • Bijzondere vergunningsprocedures
  • Mobiele en verplaatsbare inrichtingen en activiteiten
  • Omgevingsvergunning op proef
  • Hernieuwing van de omgevingsvergunning van bepaalde duur
  • Overname van de omgevingsvergunning
  • Afwijking van algemene en sectorale milieuvoorwaarden
  • Bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning
   • Algemene en gerichte evaluaties
  • Bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning
  • Omzetting van milieuvergunning in omgevingsvergunning
 • Meldingsprocedure
 • Verval, schorsing en opheffing van de omgevingsvergunning
 • Detailstudie van de verschillende procedurestroomschema’s
 • Interactieve bespreking van tien praktijkcases

 

Stel zélf de LDR Incompanytraining van uw keuze samen

Bepaal hier uw variabelen:

 • Welke thema’s wilt u aan bod zien komen?
 • Wilt u een opleiding van enkele uren, een halve dag of een dag?
 • Gaat uw voorkeur uit naar theoretische kennisoverdracht of praktijkcases?
 • Gaat uw voorkeur naar een interne locatie of een externe lesruimte?
 • Wenst u catering (koffiepauzes, broodjeslunch)?
 • Wilt u na de opleiding ook ‘nazorg’?

Via de LDR Incompanytraining beogen wij alvast uw volledige ontzorging op opleidingsvlak.

 

Praktische informatie

Om in te tekenen op een LDR Incompanytraining, kan u contact opnemen met mevr. Debbie De Groote, via mail (debbie.degroote@ldr.be), telefoon (09/234.29.16) of fax (09/234.29.17). Debbie bepaalt samen met u de ideale duurtijd, setting, locatie, catering en de juiste prijs voor een LDR Incompanytraining op maat van uw organisatie.