Curriculum

Laurent Proot behaalde in 1998 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sinds 1998 is hij als advocaat actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht.

In de periode 2001-2002 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, onder leiding van prof. dr. Hubert Bocken. Hij verdiepte zich daar in het thema van de aansprakelijkheid voor milieuschade.

In de periode 2002-2004 was hij juridisch stafmedewerker van het gemeentebestuur te Koksijde.

Sinds oktober 2004 is hij als advocaat actief bij LDR. In de materie van de ruimtelijke ordening vervult hij binnen kantoor een leidinggevende functie. Hij legt zich in het bijzonder toe op adviesverlening in het kader van grote projecten, administratieve procedures en procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij is lid van de kernredactie van de Collectie Publiek Recht (Vandenbroele Brugge).

Sinds 2010 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van LDR.
 

Publicaties

 • Bespreking artikelen 38 – 46 van het Afvalstoffendecreet in Commentaar Milieurecht (losbl.), Brugge, die Keure.

 • 'Ecological damage in belgian law', in MAES, F. (ed.), Marine resource damage assessment, liability and compensation for environmental damage, Kluwer Academic Publishers, 2004.

 • Mede-auteur van het Geannoteerde Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2008 (annotatie van de artikelen 19, 20, 27, 33, 145,145bis, 145quinquies, 145sexies en 195bis-quater Decreet RO 18 mei 1999).
   

  Voordrachten

 • De omgevingsvergunning incompanytraining, Govaert & Vanhoutte Architects, Oostkamp, 16 mei 2019.

 • De Raad voor Vergunningsbetwistingen: laat het gemis van de Raad van State zich voelen? Bouwt de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder op de rechtspraak van de Raad van State of gaat hij een heel eigen weg?, LDR-opleidingen, Gent, 20 mei 2010

 • Aanknopingspunten voor aansprakelijkheid in het ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleidingen, Gent, 4 februari 2010.

 • Vergunningenbeleid: over as-built-attesten en andere innovaties, Studieavond Federale Landmeters (KVLOV), Huis van de Bouw, Zwijnaarde, 12 mei 2009.

 • Instrumentaria voor een gemeentelijk beleid inzake onroerend erfgoed op de studiedag 'Behoud door ontwikkeling', georganiseerd door de stad Oostende en het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Oostende (AGSO), Oostende, 24 oktober 2008.

 • Problematiek Stedenbouwkundige verordening voor overwelven van baangrachten voor de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren van de Westhoekgemeenten (17 oktober 2006) en Roeselare-Tielt (12 december 2006).

 • Woonuitbreidingsgebieden voor de stedenbouwkundige ambtenaren van de Westhoekgemeenten over woonuitbreidingsgebieden, georganiseerd door de WVI, Diksmuide, 18 mei 2006.

 • Actualia Bodem, Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, Antwerpen, 20 oktober 2004.

 • Ecological damage and Belgian law, International Conference on Marine Resource Damage Assessment (MARE - DASM). Liability and Compensation, Gent, 12 en 13 juni 2003.

 • Beroepsprocedures bij de Bestendige Deputatie inzake stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen in het kader van de permanente vorming voor advocaten, Brugge, 22 februari 2002.

  Projecten

 • Juridisch onderzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor het regionaalstedelijk gebied Roeselare, in samenwerking met U Architecten en Toptronic, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM, uitgevoerd in 2006.

 • Studieopdracht voor Aminal - Afdeling Europa en Milieu aangaande modaliteiten van een stelsel inzake de aansprakelijkheid voor en het herstel van de schade aan het leefmilieu, uitgevoerd in 2003.

 • MARE DASM - project (Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea): deze studie beoogde de bepaling van de kostprijs van de degradatie van het mariene milieu van de Noordzee, de ontwikkeling en evaluatie van maatregelen om het duurzaam gebruik van de Noordzee te garanderen en de ontwikkeling van technische en juridische procedures om de degradatie van het mariene milieu te begroten en financieel te verhalen op de vervuiler. Uitgevoerd in opdracht van D.W.T.C., door diverse partners (waaronder het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent), uitgevoerd in 2002.