Ruben Vansteenkiste

Curriculum

Ruben Vansteenkiste behaalde in 2011 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Universiteit Leuven. Vervolgens studeerde hij nog een jaar aan de Parijse Université Panthéon-Assas (Paris II) waar hij in 2012  een D.S.U. (Diplôme Supérieur d’Université) in het Europees recht behaalde.

In 2012 ging hij aan de slag aan de Antwerpse balie bij het advocatenkantoor Schoups waar hij dossiers inzake overheidsopdrachten behandelde.

Sinds maart 2014 is hij als advocaat actief bij LDR, waar hij zich focust op de materie van de ruimtelijke ordening.
 

Publicaties

  • LEMMENS, K. & VANSTEENKISTE, R., noot onder HvJ (1e Kamer), 8 mei 2013, C-197/11 en C203/11, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (NL) 2013, afl. 4, p. 463-467.

  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. & VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE CONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., (EDS.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, EBP Publishers, Brussel, 2013, blz. 639-672.