Saartje Spriet

Curriculum

Saartje Spriet behaalde in 2011 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Zij volgde onder andere de vakken bestuursrecht, ruimtelijke ordening en natuur- en landbeschermingsrecht.

Sinds 1 oktober 2011 is zij als advocate actief bij LDR. Binnen het omgevingsrecht spitst zij zich toe op de deelmateries  ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning. Zij staat particulieren en bedrijven bij in het begeleiden, nauwgezet opvolgen maar ook het aanvechten van omgevingsvergunningsdossiers zowel in eerste aanleg als bij de deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

Ook de opmaak van planologische attesten behoort tot haar takenpakket, net als het opvolgen en analyseren van verschillende ruimtelijke planningsinitiatieven van de overheid.

Sinds 2019 zetelt zij als deskundige in de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van Roeselare.

Publicaties

  • SPRIET, S., ‘Projectontwikkelaar haalt dan toch slag thuis: legaliteit boven rechtszekerheid, of toch niet?’, STORM, 2020/1, 14-18.

  • SPRIET, S.,  'Snelt het hof van beroep de sociale huisvestingsmaatschappij en de overheid te hulp?' (noot onder Hof van beroep Antwerpen 20 maart 2019, rolnummer 2017/AR/2085), TOO, 2019/2, 169-172.

    Projecten

  • Opdracht voor de stad Roeselare: Opmaak van een juridisch kader voor de omgang met het Algemeen Plan van Aanleg (APA), in uitvoering.