Het omgevingsteam/partim milieurecht wordt geleid door Isabelle Larmuseau, Peter De Smedt, Tom Malfait en Stijn Vandamme. Het omgevingsteam/partim ruimtelijke ordeningsrecht staat in het kantoor te Oostkamp onder leiding van Pieter-Jan Defoort, en in het kantoor te Gent onder leiding van Laurent Proot, Robin Slabbinck, Eva De Witte en Karolien Beké.

 

 

De meest uiteenlopende omgevingsgerelateerde materies worden behandeld vanuit administratiefrechtelijke invalshoek (administratieve beroepsprocedures bij de overheid, gerechtelijke procedures bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof), vanuit burgerrechtelijke of strafrechtelijke invalshoek (gerechtelijke procedures bij burgerlijke en correctionele rechtbanken en bij hoven van beroep), vanuit fiscaalrechtelijke invalshoek (administratieve beroepsprocedures bij de overheid en gerechtelijke procedures bij fiscale kamers van rechtbanken en hoven van beroep) en vanuit Europeesrechtelijke invalshoek (gerechtelijke procedures bij het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens).

Naast particuliere probleem- en projectbegeleiding werkt het kantoor ook aan diverse wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. Tevens geeft het kantoor ondersteuning bij de redactie van due diligence-rapporten in het kader van (internationale) overnames van ondernemingen. In ditzelfde verband biedt het kantoor alle mogelijke faciliteiten om haar kantoorruimtes en -infrastructuur als data-room te laten fungeren.