Lebensüberblick

2001 hat Robin Slabbinck mit großem Lob sein Diplom als Lizentiat der Rechte an der Universität Gent gemacht.

Er machte die Spezialisierungsausbildung Umweltrecht an der Universität Gent und schloss dieses Zusatzstudium im September 2003 mit Lob ab. Er promovierte mit der Dissertation‚ Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking’ (Ökologischer Schaden in internationaler Perspektive. Der Sprung zum Ideal der völliger Deckung’).

2004 studierte er als freier Student das Fach 'Comparative Environmental Liability Law' von Gastprofessorin Valerie Fogleman an der Universität Gent.

Seit dem 1. Oktober 2001 arbeitet er als Rechtsanwalt bei LDR. Er konzentriert sich insbesondere auf Raumordnung, Umwelthaftung, sowie Boden und Strafverfolgung.

Seit dem 1. Juni 2002 ist er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gent, Fachbereich Zivilrecht (Prof. Dr. Hubert Bocken) angestellt, wo er sich mit der Materie der Umwelthaftung beschäftigt.
Er nahm an den Vertragsverhandlungen fürs Helsinki-Haftungsprotokoll in Bezug auf grenzüberschreitenden Wasserschaden infolge industrieller Unfälle (Genf) und der Antartic Treaty Consultative Meeting XXVI (Madrid 2003), XXVII (Kapstadt 2004), XXVIII (Stockholm 2005) über die Erarbeitung eines Haftungsanhangs zum Antarktisvertragssystem teil. Außerdem beteiligte er sich an den Verhandlungen in Bezug auf die Europäische Richtlinie über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden und wirkte er zusammen mit der Universität Gent mit bei der Implementierung dieser Richtlinie in föderalen und flämischen Vorschriften.

Seit dem akademischen Jahr 2008-2009 ist er Dozent fürs Fach Raumordnungs- und Umweltrecht an der Hochschule ‚Het Perspectief‘ in Gent.

Er ist ebenfalls Mitglied des Centrum voor Verbintenissenrecht (Zentrum für Schuldrecht) der Universität Gent.

Seit 2015 besitzt er das Zertifikat „Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken“ (dt. Besondere Ausbildung Rechtsbeschwerdeverfahren in Strafsachen).

Er publiziert regelmäßig in verschiedenen juristischen Zeitschriften und führt Ausbildungen im Bereich Raumordnung, (Umwelt-) Haftung und (städtebauliche) Durchsetzungsmaßnahmen durch.

 

Publikationen

 • SLABBINCK, R., ‘Berekeningswijze planschadevergoeding soms wel en soms niet grondwettig. En wat nu?’, TOO, 2019/2, 185-188.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoedbaarheid van collectieve milieuschade: voor het eerst erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag’, TOO, 2018/2, 207-210.

 • SLABBINCK, R., ‘De Europese Richtlijn Milieuschade werkt (niet): waarom en wat nu?’, TOO, 2018/2, 166-169.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • SLABBINCK, R., DE SMEDT, P., DE WITTE, E. en VANDAMME, S., ‘Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 145-2012 (874 blz.)

 • SLABBINCK, R., ‘Nieuwe cassatieles inzake voortzetting en strijdig gebruik?’, noot onder Cass. 8 februari 2013, C.11.0617.N, TROS, 2014 , 221-227.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • SLABBINCK, R., 'De vele gezichten van de redelijkheidstoets', TOO, 2012/3, 158-159.

 • SLABBINCK, R., 'Een geïnformeerd man is er niet altijd twee waard', TOO, 2012/3, 109-110.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B. (ed.), SLABBINCK, R. e.a., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoeding voor slachtoffers van schadegevallen met olietankers. Hertekent de Erikarechtspraak het landschap?' in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, 2009, 455 - 466.

 • SLABBINCK, R., 'De groenambtenaar en aansprakelijkheid', Groencontact, 2009, 6-7.

 • SLABBINCK, R., 'Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader' in DE BACKER, E., DE WAEL, J., STRYCKERS, P. en SLABBINCK, R., De groenambtenaar in het recht. Bomen, bermen, machines, Herentals, Knops Publishing (Mijn Wetboek), 2009, 3-5.

 • SLABBINCK, R. 'Implementatie van de Richtlijn Milieuschade: Bevoegdheidsverdeling en overzicht van omzettingswetgeving', in BOCKEN, H. (ed), DESCAMPS, H., DESMEDT, P., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R. (ed), Omzetting en uitvoering van de Richtlijn Milieuschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 19-70.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P. (ed), LAVRYSEN, L. (ed), MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • SLABBINCK, R., 'Absolute nietigheid van een handelshuurovereenkomst ten gevolge van milieu-inbreuken. Of hoe de huurder kan ontsnappen aan de overdrachtsverplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet', (noot onder Rb. Turnhout, 7 februari 2005), RABG, 2008/10, 604-606.

 • SLABBINCK, R., 'Impact van het Milieuschadedecreet. Wie weet meer?', Milieukrant, 12 maart 2008, 2.

 • DESCAMPS, H., SLABBINCK, R. en BOCKEN, H., International documents on environmental liability, Dordrecht, Springer, 2007, 372 p.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., 'Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?', TMR, 2007, 290-323.

 • BOCKEN, H., MAES, F., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R., 'Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade', Eindrapport 15, januari 2007.

 • SLABBINCK, R., 'Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het voorstel van bodemdecreet', VVOR -Verslagboek, 2006/1, Gent, 2MPact, 14-24.

 • SLABBINCK, R., 'Gevolgen van de laattijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond. De laattijdige mededeling van een blanco bodemattest toch sanctioneerbaar' (noot onder Gent, 20 oktober 2000), RABG, 2006/1, 51-55.

 • SLABBINCK, R., DESCAMPS, H. en BOCKEN, H., 'Implementation of the Environmental Damage Directive in Belgium (The Flemish Region)', Environmental Liability, 2006/1, 3-13.

 • SLABBINCK, R., 'Analyse van de Richtlijn Milieuschade', TMR, 2005/4, 346-374.

 • BOCKEN, H., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONSAELES, G., LAVRYSEN, L., MAES, F., SLABBINCK, R., VAN HOORICK, G., VAN NIEUWERBURGH, T., 'Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van EG Richtlijn Milieuschade.', Eindrapport juli 2005, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) - Universiteit Gent, 2005, 292 p., consulteerbaar op http://www.mina.be/front.cgi?s_id=802.

 • SLABBINCK, R., 'Het protocol van 21 mei 2003 inzake burgerlijke aansprakelijkheid en vergoeding voor schade veroorzaakt door grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen op grensoverschrijdende waterlopen - Nieuwe episode in het internationale milieuaansprakelijkheidsverhaal', TMA, 2004, 42-46.

 • SLABBINCK, R., 'Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking', TMR, 2004, 20-42.

 • BOCKEN, H., DESCAMPS, H. en SLABBINCK, R., International Sources of Environmental Liability (Part I en II), Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, 232 p.

   

  Vorträge

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Meeting Hub Gent, 22 oktober 2020.

 • Planschade en planbaten: rechtspraak en praktijk, VIVES Kortrijk Business School – Centrum Bijscholing Landmeten, Webinar, 14 mei 2020.

 • De vaste waarde van vastgoedinformatie: van buurtweg over vermoeden van vergunning tot omgevingsmisdrijf, vzw Interprofessionele Vereniging voor Juridische en Economische Beroepen, Lochristi, 6 maart 2020.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 30 januari 2020.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator, UGent – Opleiding milieucoördinator, Gent 9 december 2019.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 24 oktober 2019.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator vs. de architect, Studiedag Ruimte, VMx & Departement Omgeving, Leuven, 3 oktober 2019.

 • Voorwaarden en lasten in de Omgevingsvergunning, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciehuis Leuven, 14 februari 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 20 december 2018.

 • Harde handhavingsinstrumenten: stakingsbevel, gerechtelijke herstelvordering, bestuursdwang en last onder dwangsom, bestuurlijke en gerechtelijke beboeting, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 14 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake handhaving, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Aansprakelijkheid van landmeters-experten - Nieuwigheden inzake rooilijnen en buurtwegen, VIVES Kortrijk Business School, Kortrijk, 22 december 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-opleiding Onze Omgeving – Handhaving, Gent, 15 december.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Milieuaansprakelijkheid, Vormingscyclys Milieu & Energie, Zwijnaarde, 24 november 2016.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Omgevingshandhaving: stand van zaken, LDR-Opleiding - Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Communicatieloft Gent, 14 januari 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 december 2015.

 • Vergunningen en burgerlijke rechten. Procedurele wijzigingen inzake buurtwegen, LDR-Opleiding - De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 16 december 2014.

 • De planschaderegeling: there is more than meets the eye, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! , Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Stedenbouwhandhaving: bouwmisdrijven – strafbare deelnemers – toezicht – herstel, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid 2010-2014 op de balans – Hoe ingrijpend verandert de omgevingsvergunning weldra de context?  Inleiding dagvoorzitter, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding - Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, Basisintruductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Handhaving, Gent, 4 december 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Hasselt, 22 oktober 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Gent, 18 oktober 2012.

 • Het milieuschadedecreet en waterschade, VVOR-Opleiding, Gent, 17 april 2012.

 • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater, Toelichting Managementsraad VMM, Aalst, 8 april 2011.

 • Notariële informatieplichten en aansprakelijkheid inzake ruimtelijke ordening, Kring Notarissen, 9 december 2010.

 • Juridisch advies inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater - Wetgevens kader en knelpunten, VMM Aalst, 29 juli 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Het aansprakelijkheidsrecht: een schets van de hoofdlijnen als geheugensteun, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Bomen en aansprakelijkheid, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Gastcollege Internationaal Milieuaansprakelijkheidsrecht (Master Milieurecht - UGent), Gent, 28 november 2007. 

 • Bevoegdheidsverdeling en overzicht van de omzettingswetgeving, Studiedag - Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Gent, 21 juni 2007.

 • Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het nieuwe bodemdecreet, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.

 • Voorstelling Annex VI bij het Milieuprotocol voor Antarctica - Liability arising from environmental emergencies, National Committee on Antarctic Research, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 26 april 2006.

 • I.R.A.M. - Analyse Richtlijn Milieuschade - Interpretatievragen - Lidstatenoverleg - Resultaten implementatietoets algemene aspecten, Uitwisseling Utrecht - UGent, Gent,  28 oktober 2005.

 • Analyse van de Richtlijn Milieuschade en Implementatiebevoegdheid, workshop II, voorstelling resultaten I.R.A.M. (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade), Brussel, 9 september 2005.

 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, Forum Advocaten, Gent, 21 april 2005. 

  Projekte

 • Mitarbeit an von der Universität Gent, Fachgruppe Zivilrecht durchgeführten Projekten:
   

  • Föderale Implementierungsstudie Richtlinie zu Umweltschäden (Federale Implementatiestudie Richtlijn Milieuschade, FIRM), Forschungsauftrag für die föderalen öffentlichen Dienste zur Vorbereitung der Umsetzung der Richtlinie Umweltschäden, September 2006 - Dezember 2006.
    
  • Wirkungsanalyse Richtlinie Umweltschadenshaftung (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade, IRAM), Forschungsauftrag für die Flämische Gemeinschaft zur Vorbereitung der Umsetzung der Richtlinie Umweltschäden, September 2004 - Juli 2005.
    
  • Studie zu den föderalen Befugnissen hinsichtlich der Implementierung der Richtlinie Umweltschäden, Untersuchungsstudie für FOD Leefmilieu zur Vorbereitung der Umsetzung der Richtlinie Umweltschäden, Januar 2005 - April 2005.
    
  • Studienauftrag für Aminal - Abteilung Europa und Umwelt zum juristischen Instrumentarium Haftung und Wiederherstellung von Umweltschäden, 15. Januar 2003 - 15. Oktober 2003.
    
  • Studienauftrag für Aminal - Abteilung Europa und Umwelt zu den Modalitäten eines Systems im Rahmen der Haftung für die Wiederherstellung von Umweltschäden, Juni 2002 - 15. Januar 2003.
    
  • Organisation der Konferenz 'The European Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage' (europäischer Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Umwelthaftung im Hinblick auf Prävention und Wiederherstellung von Umweltschäden) am 11. und 12. Dezember 2002 in Antwerpen.

   

 • Mitarbeit an von LDR durchgeführten Projekten:
   

  • Entwurf des zweiten Ausführungsbeschlusses des Dekrets über Umweltschäden, im Auftrag der Flämischen Gemeinschaft, Ressort Umwelt, Natur und Energie, Abteilung Umweltschutz und Krisenbewältigung, zur Ausführung.
    
  • Juristisch-technische Studie über das Dekret in Bezug auf Umweltschäden und Oberflächenwasserverschmutzung, in Zusammenarbeit mit EPAS, im Auftrag der Vlaamse Milieumaatschappij (Flämischen Umweltbehörde, ausgeführt 2009/2010.
    
  • Inventarisierung der in der Europäischen UVP-Richtlinie erwähnten Pläne und Programme, im Auftrag von AMINAL (Verwaltung Umwelt, Natur, Land- und Wasserwirtschaft) - Abteilung für Allgemeine Umwelt- und Naturpolitik, 2001-2002 ausgeführt.