Curriculum

Robin Slabbinck obtained a Licentiate degree in Law with great distinction at Ghent University in 2001.

He attended the advanced specialisation course in Environmental Law at Ghent University and received this postgraduate degree with distinction in September 2003. He obtained his doctorate with the thesis ‘Ecological damage in an international perspective. Hopping to the ideal of integral cover'.

In 2004 he attended the Comparative Environmental Liability Law course of visiting lecturer Valerie Fogleman at Ghent University as a non-enrolled student.

He has worked as a lawyer at LDR since 1 October 2001.He focuses in particular on spatial planning, environmental liability, soil and enforcement.

Since 1 June 2002 he has been a research assistant at the Civil Law department of Ghent University (Prof Dr Hubert Bocken), where he works in the field of environmental liability. He participated in the treaty negotiations of the Helsinki liability protocol with regard to international water damage resulting from industrial accidents (Geneva) and the Antarctic Treaty Consultative Meeting XXVI (Madrid, 2003), XXVII (Cape Town, 2004) and XXVII (Stockholm, 2005) with regard to the elaboration of a liability annex to the Antarctic Treaty system.In addition, he was involved in the negotiations of the European Environmental Liability directive and assisted in its implementation in federal and Flemish legislation in collaboration with Ghent University.

Since academic year 2008-2009 he has been a lecturer on the subject of Spatial Planning and Environmental Law at the Provincial Centre for Adult Education 'Het Perspectief' in Ghent.

He is also a member of the Centre for Law of Obligations at Ghent University.

Since 2015, he has held a certificate in ‘Special Training in Cassation Proceedings in Criminal Proceedings’.

Regularly publishes in various legal journals and gives courses on spatial design, (environmental) liability and enforcement (in urban planning matters).

 

Publications

 • SLABBINCK, R., ‘Berekeningswijze planschadevergoeding soms wel en soms niet grondwettig. En wat nu?’, TOO, 2019/2, 185-188.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoedbaarheid van collectieve milieuschade: voor het eerst erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag’, TOO, 2018/2, 207-210.

 • SLABBINCK, R., ‘De Europese Richtlijn Milieuschade werkt (niet): waarom en wat nu?’, TOO, 2018/2, 166-169.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • SLABBINCK, R., DE SMEDT, P., DE WITTE, E. en VANDAMME, S., ‘Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 145-2012 (874 blz.)

 • SLABBINCK, R., ‘Nieuwe cassatieles inzake voortzetting en strijdig gebruik?’, noot onder Cass. 8 februari 2013, C.11.0617.N, TROS, 2014 , 221-227.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • SLABBINCK, R., 'De vele gezichten van de redelijkheidstoets', TOO, 2012/3, 158-159.

 • SLABBINCK, R., 'Een geïnformeerd man is er niet altijd twee waard', TOO, 2012/3, 109-110.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B. (ed.), SLABBINCK, R. e.a., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoeding voor slachtoffers van schadegevallen met olietankers. Hertekent de Erikarechtspraak het landschap?' in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, 2009, 455 - 466.

 • SLABBINCK, R., 'De groenambtenaar en aansprakelijkheid', Groencontact, 2009, 6-7.

 • SLABBINCK, R., 'Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader' in DE BACKER, E., DE WAEL, J., STRYCKERS, P. en SLABBINCK, R., De groenambtenaar in het recht. Bomen, bermen, machines, Herentals, Knops Publishing (Mijn Wetboek), 2009, 3-5.

 • SLABBINCK, R. 'Implementatie van de Richtlijn Milieuschade: Bevoegdheidsverdeling en overzicht van omzettingswetgeving', in BOCKEN, H. (ed), DESCAMPS, H., DESMEDT, P., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R. (ed), Omzetting en uitvoering van de Richtlijn Milieuschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 19-70.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P. (ed), LAVRYSEN, L. (ed), MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • SLABBINCK, R., 'Absolute nietigheid van een handelshuurovereenkomst ten gevolge van milieu-inbreuken. Of hoe de huurder kan ontsnappen aan de overdrachtsverplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet', (noot onder Rb. Turnhout, 7 februari 2005), RABG, 2008/10, 604-606.

 • SLABBINCK, R., 'Impact van het Milieuschadedecreet. Wie weet meer?', Milieukrant, 12 maart 2008, 2.

 • DESCAMPS, H., SLABBINCK, R. en BOCKEN, H., International documents on environmental liability, Dordrecht, Springer, 2007, 372 p.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., 'Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?', TMR, 2007, 290-323.

 • BOCKEN, H., MAES, F., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R., 'Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade', Eindrapport 15, januari 2007.

 • SLABBINCK, R., 'Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het voorstel van bodemdecreet', VVOR -Verslagboek, 2006/1, Gent, 2MPact, 14-24.

 • SLABBINCK, R., 'Gevolgen van de laattijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond. De laattijdige mededeling van een blanco bodemattest toch sanctioneerbaar' (noot onder Gent, 20 oktober 2000), RABG, 2006/1, 51-55.

 • SLABBINCK, R., DESCAMPS, H. en BOCKEN, H., 'Implementation of the Environmental Damage Directive in Belgium (The Flemish Region)', Environmental Liability, 2006/1, 3-13.

 • SLABBINCK, R., 'Analyse van de Richtlijn Milieuschade', TMR, 2005/4, 346-374.

 • BOCKEN, H., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONSAELES, G., LAVRYSEN, L., MAES, F., SLABBINCK, R., VAN HOORICK, G., VAN NIEUWERBURGH, T., 'Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van EG Richtlijn Milieuschade.', Eindrapport juli 2005, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) - Universiteit Gent, 2005, 292 p., consulteerbaar op http://www.mina.be/front.cgi?s_id=802.

 • SLABBINCK, R., 'Het protocol van 21 mei 2003 inzake burgerlijke aansprakelijkheid en vergoeding voor schade veroorzaakt door grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen op grensoverschrijdende waterlopen - Nieuwe episode in het internationale milieuaansprakelijkheidsverhaal', TMA, 2004, 42-46.

 • SLABBINCK, R., 'Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking', TMR, 2004, 20-42.

 • BOCKEN, H., DESCAMPS, H. en SLABBINCK, R., International Sources of Environmental Liability (Part I en II), Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, 232 p.

   

  Presentations

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 25 mei 2023.

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 19 mei 2022.

 • De bouwshift, het instrumentendecreet, woonreservegebieden, planbaten en planschade anno 2022: bent u nog mee?, Vives Hogeschool - Centrum Bijscholing voor Landmeters, Kortrijk, 10 februari 2022.

 • Bouwshift – Ontwerp Instrumentendecreet – Voorstel decreet woonreservegebieden – Rapport taskforce bouwshift, VIVES Kortrijk Business School, 10 februari 2022.

 • Planschade: rechtspraak en praktijk, VIVES Kortrijk Business School, 10 februari 2022.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator (en eventuele bijkomende functies), VMx, Online studiedag, Gent, 10 juni 2021.

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Meeting Hub Gent, 22 oktober 2020.

 • Planschade en planbaten: rechtspraak en praktijk, VIVES Kortrijk Business School – Centrum Bijscholing Landmeten, Webinar, 14 mei 2020.

 • De vaste waarde van vastgoedinformatie: van buurtweg over vermoeden van vergunning tot omgevingsmisdrijf, vzw Interprofessionele Vereniging voor Juridische en Economische Beroepen, Lochristi, 6 maart 2020.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 30 januari 2020.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator, UGent – Opleiding milieucoördinator, Gent 9 december 2019.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 24 oktober 2019.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator vs. de architect, Studiedag Ruimte, VMx & Departement Omgeving, Leuven, 3 oktober 2019.

 • Voorwaarden en lasten in de Omgevingsvergunning, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciehuis Leuven, 14 februari 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 20 december 2018.

 • Harde handhavingsinstrumenten: stakingsbevel, gerechtelijke herstelvordering, bestuursdwang en last onder dwangsom, bestuurlijke en gerechtelijke beboeting, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 14 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake handhaving, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Aansprakelijkheid van landmeters-experten - Nieuwigheden inzake rooilijnen en buurtwegen, VIVES Kortrijk Business School, Kortrijk, 22 december 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-opleiding Onze Omgeving – Handhaving, Gent, 15 december.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Milieuaansprakelijkheid, Vormingscyclys Milieu & Energie, Zwijnaarde, 24 november 2016.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Omgevingshandhaving: stand van zaken, LDR-Opleiding - Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Communicatieloft Gent, 14 januari 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 december 2015.

 • Vergunningen en burgerlijke rechten. Procedurele wijzigingen inzake buurtwegen, LDR-Opleiding - De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 16 december 2014.

 • De planschaderegeling: there is more than meets the eye, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! , Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Stedenbouwhandhaving: bouwmisdrijven – strafbare deelnemers – toezicht – herstel, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid 2010-2014 op de balans – Hoe ingrijpend verandert de omgevingsvergunning weldra de context?  Inleiding dagvoorzitter, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding - Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, Basisintruductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Handhaving, Gent, 4 december 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Hasselt, 22 oktober 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Gent, 18 oktober 2012.

 • Het milieuschadedecreet en waterschade, VVOR-Opleiding, Gent, 17 april 2012.

 • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater, Toelichting Managementsraad VMM, Aalst, 8 april 2011.

 • Notariële informatieplichten en aansprakelijkheid inzake ruimtelijke ordening, Kring Notarissen, 9 december 2010.

 • Juridisch advies inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater - Wetgevens kader en knelpunten, VMM Aalst, 29 juli 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Het aansprakelijkheidsrecht: een schets van de hoofdlijnen als geheugensteun, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Bomen en aansprakelijkheid, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Gastcollege Internationaal Milieuaansprakelijkheidsrecht (Master Milieurecht - UGent), Gent, 28 november 2007. 

 • Bevoegdheidsverdeling en overzicht van de omzettingswetgeving, Studiedag - Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Gent, 21 juni 2007.

 • Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het nieuwe bodemdecreet, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.

 • Voorstelling Annex VI bij het Milieuprotocol voor Antarctica - Liability arising from environmental emergencies, National Committee on Antarctic Research, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 26 april 2006.

 • I.R.A.M. - Analyse Richtlijn Milieuschade - Interpretatievragen - Lidstatenoverleg - Resultaten implementatietoets algemene aspecten, Uitwisseling Utrecht - UGent, Gent,  28 oktober 2005.

 • Analyse van de Richtlijn Milieuschade en Implementatiebevoegdheid, workshop II, voorstelling resultaten I.R.A.M. (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade), Brussel, 9 september 2005.

 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, Forum Advocaten, Gent, 21 april 2005. 

  Projects

 • Participation in projects conducted by the Department of Civil Law of the University of Ghent:
   

  • Federal Implementation Study of the Environmental Damage Directive (Federale Implementatiestudie Richtlijn Milieuschade, FIRM), research commissioned by the federal government to prepare for the transposition of the Environmental Damage Directive, September 2006 – December 2006.
    
  • Impact Study of the Directive on Liability for Environmental Damage (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade, IRAM), research commissioned by the Flemish Community in preparation of the transposition of the Environmental Damage Directive, September 2004 – July 2005.
    
  • Study on federal powers relating to the implementation of the Environmental Damage Directive, research commissioned by FPS Environment in preparation of the transposition of the Environmental Damage Directive, January 2005 – April 2005.
    
  • Study by order of the Europe and the Environment division of AMINAL on legal instruments relating to liability and remediation of environmental damage, 15 January 2003 – October 15, 2003.
    
  • Study by order of the Europe and the Environment division of AMINAL concerning modalities of a system with regard to liability for and repair of damage to the environment, June 2002 – January 15, 2003.
    
  • Organisation of the Conference ‘The European Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage’, held on 11–12 December 2002 in Antwerp. 

   

 • Participation in projects conducted by LDR:
   

  • Drafting the second implementation order for the decree on environmental damage, commissioned by the Flemish Government, Environment, Nature and Energy Department, Administration Environmental Enforcement, Environmental Damage and Crisis Management, work in progress.
    
  • Legal-technical study regarding the Environmental Damage Decree and surface water incidents, in collaboration with EPAS by order of the Flemish Environment Agency, carried out in 2009/2010.
    
  • Inventory of the plans and programmes referred to in the European EIS directive, commissioned by the AMINAL - General Environmental and Nature Policy Department, realized in 2001-2002.