Curriculum

Robin Slabbinck is voornamelijk actief in het ruimtelijke ordeningsrecht, gaande van adviesverlening aan particulieren en bedrijven tot administratieve vergunningsprocedures, procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, planschade en planbaten. Binnen de materie van het omgevingsrecht staat hij tevens in voor aansprakelijkheids- en handhavingszaken en kan hij in strafzaken als advocaat voor het Hof van Cassatie optreden.

Robin Slabbinck behaalde in 2001 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde de voortgezette specialisatieopleiding milieurecht aan de Universiteit Gent en bekwam dit postgraduaat diploma met onderscheiding in september 2003. Hij promoveerde er met de verhandeling 'Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking'. In 2004 volgde hij als vrij student het vak 'Comparative Environmental Liability Law' van gastprofessor Valerie Fogleman aan de Universiteit Gent.

Sinds 1 oktober 2001 is hij als advocaat actief bij LDR.

Van juni 2002 tot augustus 2009 was hij ook als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Burgerlijk Recht (prof. dr. Hubert Bocken), waar hij werkte in de materie van de milieuaansprakelijkheid. Hij nam deel aan de verdragsonderhandelingen van het Helsinki aansprakelijkheidsprotocol inzake grensoverschrijdende waterschade door industriële ongevallen (Genève) en de Antartic Treaty Consultative Meeting XXVI (Madrid 2003), XXVII (Kaapstad 2004), XXVIII (Stockholm 2005) inzake de uitwerking van een aansprakelijkheidsannex bij het Antarticaverdragensysteem. Hij was bovendien betrokken bij de onderhandelingen van de Europese Richtlijn Milieuschade en begeleidde met de Universiteit Gent de implementatie van deze Richtlijn Milieuschade in federale en Vlaamse regelgeving.

Van 2008 tot 2012 was hij docent voor het vak Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht aan de Hogeschool 'Het Perspectief' te Gent.

Hij is tevens lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht aan de Universiteit Gent.

Sinds 2015 is hij houder van het getuigschrift 'Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken', wat hem toelaat om in strafzaken als advocaat voor het Hof van Cassatie op te treden.

Hij publiceert regelmatig in diverse juridische tijdschriften en geeft opleidingen inzake ruimtelijke ordening, (milieu)aansprakelijkheid en (stedenbouw)handhaving.

 

Publicaties

 • SLABBINCK, R., ‘Berekeningswijze planschadevergoeding soms wel en soms niet grondwettig. En wat nu?’, TOO, 2019/2, 185-188.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoedbaarheid van collectieve milieuschade: voor het eerst erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag’, TOO, 2018/2, 207-210.

 • SLABBINCK, R., ‘De Europese Richtlijn Milieuschade werkt (niet): waarom en wat nu?’, TOO, 2018/2, 166-169.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • SLABBINCK, R., DE SMEDT, P., DE WITTE, E. en VANDAMME, S., ‘Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 145-2012 (874 blz.)

 • SLABBINCK, R., ‘Nieuwe cassatieles inzake voortzetting en strijdig gebruik?’, noot onder Cass. 8 februari 2013, C.11.0617.N, TROS, 2014 , 221-227.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • SLABBINCK, R., 'De vele gezichten van de redelijkheidstoets', TOO, 2012/3, 158-159.

 • SLABBINCK, R., 'Een geïnformeerd man is er niet altijd twee waard', TOO, 2012/3, 109-110.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B. (ed.), SLABBINCK, R. e.a., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoeding voor slachtoffers van schadegevallen met olietankers. Hertekent de Erikarechtspraak het landschap?' in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, 2009, 455 - 466.

 • SLABBINCK, R., 'De groenambtenaar en aansprakelijkheid', Groencontact, 2009, 6-7.

 • SLABBINCK, R., 'Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader' in DE BACKER, E., DE WAEL, J., STRYCKERS, P. en SLABBINCK, R., De groenambtenaar in het recht. Bomen, bermen, machines, Herentals, Knops Publishing (Mijn Wetboek), 2009, 3-5.

 • SLABBINCK, R. 'Implementatie van de Richtlijn Milieuschade: Bevoegdheidsverdeling en overzicht van omzettingswetgeving', in BOCKEN, H. (ed), DESCAMPS, H., DESMEDT, P., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R. (ed), Omzetting en uitvoering van de Richtlijn Milieuschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 19-70.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P. (ed), LAVRYSEN, L. (ed), MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • SLABBINCK, R., 'Absolute nietigheid van een handelshuurovereenkomst ten gevolge van milieu-inbreuken. Of hoe de huurder kan ontsnappen aan de overdrachtsverplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet', (noot onder Rb. Turnhout, 7 februari 2005), RABG, 2008/10, 604-606.

 • SLABBINCK, R., 'Impact van het Milieuschadedecreet. Wie weet meer?', Milieukrant, 12 maart 2008, 2.

 • DESCAMPS, H., SLABBINCK, R. en BOCKEN, H., International documents on environmental liability, Dordrecht, Springer, 2007, 372 p.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., 'Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?', TMR, 2007, 290-323.

 • BOCKEN, H., MAES, F., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R., 'Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade', Eindrapport 15, januari 2007.

 • SLABBINCK, R., 'Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het voorstel van bodemdecreet', VVOR -Verslagboek, 2006/1, Gent, 2MPact, 14-24.

 • SLABBINCK, R., 'Gevolgen van de laattijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond. De laattijdige mededeling van een blanco bodemattest toch sanctioneerbaar' (noot onder Gent, 20 oktober 2000), RABG, 2006/1, 51-55.

 • SLABBINCK, R., DESCAMPS, H. en BOCKEN, H., 'Implementation of the Environmental Damage Directive in Belgium (The Flemish Region)', Environmental Liability, 2006/1, 3-13.

 • SLABBINCK, R., 'Analyse van de Richtlijn Milieuschade', TMR, 2005/4, 346-374.

 • BOCKEN, H., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONSAELES, G., LAVRYSEN, L., MAES, F., SLABBINCK, R., VAN HOORICK, G., VAN NIEUWERBURGH, T., 'Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van EG Richtlijn Milieuschade.', Eindrapport juli 2005, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) - Universiteit Gent, 2005, 292 p., consulteerbaar op http://www.mina.be/front.cgi?s_id=802.

 • SLABBINCK, R., 'Het protocol van 21 mei 2003 inzake burgerlijke aansprakelijkheid en vergoeding voor schade veroorzaakt door grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen op grensoverschrijdende waterlopen - Nieuwe episode in het internationale milieuaansprakelijkheidsverhaal', TMA, 2004, 42-46.

 • SLABBINCK, R., 'Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking', TMR, 2004, 20-42.

 • BOCKEN, H., DESCAMPS, H. en SLABBINCK, R., International Sources of Environmental Liability (Part I en II), Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, 232 p.

   

  Voordrachten

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Meeting Hub Gent, 22 oktober 2020.

 • Planschade en planbaten: rechtspraak en praktijk, VIVES Kortrijk Business School – Centrum Bijscholing Landmeten, Webinar, 14 mei 2020.

 • De vaste waarde van vastgoedinformatie: van buurtweg over vermoeden van vergunning tot omgevingsmisdrijf, vzw Interprofessionele Vereniging voor Juridische en Economische Beroepen, Lochristi, 6 maart 2020.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 30 januari 2020.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator, UGent – Opleiding milieucoördinator, Gent 9 december 2019.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 24 oktober 2019.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator vs. de architect, Studiedag Ruimte, VMx & Departement Omgeving, Leuven, 3 oktober 2019.

 • Voorwaarden en lasten in de Omgevingsvergunning, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciehuis Leuven, 14 februari 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 20 december 2018.

 • Harde handhavingsinstrumenten: stakingsbevel, gerechtelijke herstelvordering, bestuursdwang en last onder dwangsom, bestuurlijke en gerechtelijke beboeting, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 14 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake handhaving, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Aansprakelijkheid van landmeters-experten - Nieuwigheden inzake rooilijnen en buurtwegen, VIVES Kortrijk Business School, Kortrijk, 22 december 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-opleiding Onze Omgeving – Handhaving, Gent, 15 december.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Milieuaansprakelijkheid, Vormingscyclys Milieu & Energie, Zwijnaarde, 24 november 2016.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Omgevingshandhaving: stand van zaken, LDR-Opleiding - Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Communicatieloft Gent, 14 januari 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 december 2015.

 • Vergunningen en burgerlijke rechten. Procedurele wijzigingen inzake buurtwegen, LDR-Opleiding - De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 16 december 2014.

 • De planschaderegeling: there is more than meets the eye, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! , Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Stedenbouwhandhaving: bouwmisdrijven – strafbare deelnemers – toezicht – herstel, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid 2010-2014 op de balans – Hoe ingrijpend verandert de omgevingsvergunning weldra de context?  Inleiding dagvoorzitter, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding - Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, Basisintruductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Handhaving, Gent, 4 december 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Hasselt, 22 oktober 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Gent, 18 oktober 2012.

 • Het milieuschadedecreet en waterschade, VVOR-Opleiding, Gent, 17 april 2012.

 • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater, Toelichting Managementsraad VMM, Aalst, 8 april 2011.

 • Notariële informatieplichten en aansprakelijkheid inzake ruimtelijke ordening, Kring Notarissen, 9 december 2010.

 • Juridisch advies inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater - Wetgevens kader en knelpunten, VMM Aalst, 29 juli 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Het aansprakelijkheidsrecht: een schets van de hoofdlijnen als geheugensteun, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Bomen en aansprakelijkheid, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Gastcollege Internationaal Milieuaansprakelijkheidsrecht (Master Milieurecht - UGent), Gent, 28 november 2007. 

 • Bevoegdheidsverdeling en overzicht van de omzettingswetgeving, Studiedag - Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Gent, 21 juni 2007.

 • Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het nieuwe bodemdecreet, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.

 • Voorstelling Annex VI bij het Milieuprotocol voor Antarctica - Liability arising from environmental emergencies, National Committee on Antarctic Research, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 26 april 2006.

 • I.R.A.M. - Analyse Richtlijn Milieuschade - Interpretatievragen - Lidstatenoverleg - Resultaten implementatietoets algemene aspecten, Uitwisseling Utrecht - UGent, Gent,  28 oktober 2005.

 • Analyse van de Richtlijn Milieuschade en Implementatiebevoegdheid, workshop II, voorstelling resultaten I.R.A.M. (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade), Brussel, 9 september 2005.

 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, Forum Advocaten, Gent, 21 april 2005. 

  Projecten

 • Medewerking aan projecten uitgevoerd door Universiteit Gent, Vakgroep Burgerlijk Recht:
   

  • Federale Implementatiestudie Richtlijn Milieuschade (FIRM), onderzoeksopdracht voor de federale overheid ter voorbereiding van de omzetting van de Richtlijn Milieuschade, september 2006 - december 2006
    
  • Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (IRAM), onderzoeksopdracht voor de Vlaamse Gemeenschap ter voorbereidingvan de omzetting van de Richtlijn Milieuschade, september 2004 - juli 2005.
    
  • Onderzoek federale bevoegdheden inzake de implementatie van de Richtlijn Milieuschade, onderzoeksopdracht voor FOD Leefmilieu ter voorbereiding van de omzetting van de Richtlijn Milieuschade, januari 2005 - april 2005.
    
  • Studieopdracht voor Aminal - Afdeling Europa en Milieu inzake juridisch instrumentarium aansprakelijkheid en herstel van milieuschade, 15 januari 2003 - 15 oktober 2003.
    
  • Studieopdracht voor Aminal - Afdeling Europa en Milieu aangaande modaliteiten van een stelsel inzake de aansprakelijkheid voor en het herstel van de schade aan het leefmilieu, juni 2002 - 15 januari 2003.
    
  • Organisatie van de Conferentie 'The European Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage', op 11-12 december 2002 in Antwerpen.

   

 • Medewerking aan projecten uitgevoerd door LDR:
   

  • Opmaak van het tweede uitvoeringsbesluit van het milieuschadedecreet, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, in uitvoering.
    
  • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in het oppervlaktewater, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in  2009-2010.
    
  • Inventarisatie van plannen en programma’s die kunnen vallen onder het toepassingsgebied van het Decreet houdende milieueffect- en veiligheidsrapportage, in opdracht van Aminal - Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, uitgevoerd in 2001-2002.