Curriculum

Robin Slabbinck a obtenu en 2001 une licence en droit avec grande distinction à l’Université de Gand.

Il a suivi la spécialisation en droit de l’environnement à l’Université de Gand et a obtenu ce diplôme de post-graduat avec distinction en septembre 2003. Sa thèse était une dissertation intitulée 'Les dommages écologiques envisagés d’un point de vue international.Le saut vers l’idéal d’une couverture intégrale'.

En 2004, il a suivi en tant qu’élève libre le cours 'Droit comparé de la responsabilité environnementale' du professeur invité Valerie Fogleman à l’Université de Gand.

Il travaille en tant qu’avocat chez LDR depuis le 1er octobre 2001. Ses domaines de spécialisation sont l’aménagement du territoire, la responsabilité environnementale le sol et le maintien.

Depuis le 1er juin 2002, il est également collaborateur scientifique rattaché à l’Université de Gand, unité d’enseignement et de recherche Droit civil (Prof. Dr Hubert Bocken), où il travaille dans le domaine de la responsabilité environnementale. Il a participé aux négociations de la Convention d’Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels (Genève) et à l’Antartic Treaty Consultative Meeting XXVI (Madrid 2003), XXVII (Le Cap 2004), XXVIII (Stockholm 2005) pour l’élaboration d’une Annexe de responsabilité au Système du Traité de l’Antarctique.Il a également pris part aux négociations de la directive européenne sur les Dommages environnementaux et a encadré avec l’Université de Gand la transposition de cette directive dans la réglementation fédérale et flamande .

Depuis l’année universitaire 2008-2009, il enseigne le Droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement à l’Ecole supérieure « Het Perspectief » à Gand.

Il est membre du Centre de Droit des obligations à l’Université de Gand.

Depuis 2015, il est titulaire du certificat « Formation spéciale en procédure de cassation en matière pénale ».

Il publie régulièrement dans diverses revues juridiques et donne des formations sur l'aménagement du territoire, la responsabilité (environnementale) et la conservation (urbaine).

 

Publications

 • SLABBINCK, R., ‘Berekeningswijze planschadevergoeding soms wel en soms niet grondwettig. En wat nu?’, TOO, 2019/2, 185-188.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoedbaarheid van collectieve milieuschade: voor het eerst erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag’, TOO, 2018/2, 207-210.

 • SLABBINCK, R., ‘De Europese Richtlijn Milieuschade werkt (niet): waarom en wat nu?’, TOO, 2018/2, 166-169.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • SLABBINCK, R., DE SMEDT, P., DE WITTE, E. en VANDAMME, S., ‘Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 145-2012 (874 blz.)

 • SLABBINCK, R., ‘Nieuwe cassatieles inzake voortzetting en strijdig gebruik?’, noot onder Cass. 8 februari 2013, C.11.0617.N, TROS, 2014 , 221-227.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • SLABBINCK, R., 'De vele gezichten van de redelijkheidstoets', TOO, 2012/3, 158-159.

 • SLABBINCK, R., 'Een geïnformeerd man is er niet altijd twee waard', TOO, 2012/3, 109-110.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B. (ed.), SLABBINCK, R. e.a., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • SLABBINCK, R., 'Vergoeding voor slachtoffers van schadegevallen met olietankers. Hertekent de Erikarechtspraak het landschap?' in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, 2009, 455 - 466.

 • SLABBINCK, R., 'De groenambtenaar en aansprakelijkheid', Groencontact, 2009, 6-7.

 • SLABBINCK, R., 'Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader' in DE BACKER, E., DE WAEL, J., STRYCKERS, P. en SLABBINCK, R., De groenambtenaar in het recht. Bomen, bermen, machines, Herentals, Knops Publishing (Mijn Wetboek), 2009, 3-5.

 • SLABBINCK, R. 'Implementatie van de Richtlijn Milieuschade: Bevoegdheidsverdeling en overzicht van omzettingswetgeving', in BOCKEN, H. (ed), DESCAMPS, H., DESMEDT, P., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R. (ed), Omzetting en uitvoering van de Richtlijn Milieuschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 19-70.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P. (ed), LAVRYSEN, L. (ed), MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • SLABBINCK, R., 'Absolute nietigheid van een handelshuurovereenkomst ten gevolge van milieu-inbreuken. Of hoe de huurder kan ontsnappen aan de overdrachtsverplichtingen uit het Bodemsaneringsdecreet', (noot onder Rb. Turnhout, 7 februari 2005), RABG, 2008/10, 604-606.

 • SLABBINCK, R., 'Impact van het Milieuschadedecreet. Wie weet meer?', Milieukrant, 12 maart 2008, 2.

 • DESCAMPS, H., SLABBINCK, R. en BOCKEN, H., International documents on environmental liability, Dordrecht, Springer, 2007, 372 p.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., 'Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?', TMR, 2007, 290-323.

 • BOCKEN, H., MAES, F., LAVRYSEN, L. en SLABBINCK, R., 'Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade', Eindrapport 15, januari 2007.

 • SLABBINCK, R., 'Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het voorstel van bodemdecreet', VVOR -Verslagboek, 2006/1, Gent, 2MPact, 14-24.

 • SLABBINCK, R., 'Gevolgen van de laattijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond. De laattijdige mededeling van een blanco bodemattest toch sanctioneerbaar' (noot onder Gent, 20 oktober 2000), RABG, 2006/1, 51-55.

 • SLABBINCK, R., DESCAMPS, H. en BOCKEN, H., 'Implementation of the Environmental Damage Directive in Belgium (The Flemish Region)', Environmental Liability, 2006/1, 3-13.

 • SLABBINCK, R., 'Analyse van de Richtlijn Milieuschade', TMR, 2005/4, 346-374.

 • BOCKEN, H., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONSAELES, G., LAVRYSEN, L., MAES, F., SLABBINCK, R., VAN HOORICK, G., VAN NIEUWERBURGH, T., 'Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van EG Richtlijn Milieuschade.', Eindrapport juli 2005, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) - Universiteit Gent, 2005, 292 p., consulteerbaar op http://www.mina.be/front.cgi?s_id=802.

 • SLABBINCK, R., 'Het protocol van 21 mei 2003 inzake burgerlijke aansprakelijkheid en vergoeding voor schade veroorzaakt door grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen op grensoverschrijdende waterlopen - Nieuwe episode in het internationale milieuaansprakelijkheidsverhaal', TMA, 2004, 42-46.

 • SLABBINCK, R., 'Ecologische schade in internationaal perspectief. Hinkstapspringen naar het ideaal van integrale dekking', TMR, 2004, 20-42.

 • BOCKEN, H., DESCAMPS, H. en SLABBINCK, R., International Sources of Environmental Liability (Part I en II), Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, 232 p.

   

  Discours

 • Overzicht van de regelgeving omgevingshandhaving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Meeting Hub Gent, 22 oktober 2020.

 • Planschade en planbaten: rechtspraak en praktijk, VIVES Kortrijk Business School – Centrum Bijscholing Landmeten, Webinar, 14 mei 2020.

 • De vaste waarde van vastgoedinformatie: van buurtweg over vermoeden van vergunning tot omgevingsmisdrijf, vzw Interprofessionele Vereniging voor Juridische en Economische Beroepen, Lochristi, 6 maart 2020.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 30 januari 2020.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator, UGent – Opleiding milieucoördinator, Gent 9 december 2019.

 • Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 24 oktober 2019.

 • Aansprakelijkheid van de milieucoördinator vs. de architect, Studiedag Ruimte, VMx & Departement Omgeving, Leuven, 3 oktober 2019.

 • Voorwaarden en lasten in de Omgevingsvergunning, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciehuis Leuven, 14 februari 2019.

 • Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 20 december 2018.

 • Harde handhavingsinstrumenten: stakingsbevel, gerechtelijke herstelvordering, bestuursdwang en last onder dwangsom, bestuurlijke en gerechtelijke beboeting, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving: Handhaving, Holiday Inn Gent Expo, 14 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake handhaving, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Aansprakelijkheid van landmeters-experten - Nieuwigheden inzake rooilijnen en buurtwegen, VIVES Kortrijk Business School, Kortrijk, 22 december 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-opleiding Onze Omgeving – Handhaving, Gent, 15 december.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Milieuaansprakelijkheid, Vormingscyclys Milieu & Energie, Zwijnaarde, 24 november 2016.

 • Stedenbouwhandhaving: instrumentarium, LDR-opleiding Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Omgevingshandhaving: stand van zaken, LDR-Opleiding - Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Communicatieloft Gent, 14 januari 2016.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Onze Omgeving - Handhaving, Gent, 10 december 2015.

 • Vergunningen en burgerlijke rechten. Procedurele wijzigingen inzake buurtwegen, LDR-Opleiding - De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 16 december 2014.

 • De planschaderegeling: there is more than meets the eye, LDR-Opleiding - Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! , Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Stedenbouwhandhaving: bouwmisdrijven – strafbare deelnemers – toezicht – herstel, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Stedenbouwkundig handhavingsbeleid 2010-2014 op de balans – Hoe ingrijpend verandert de omgevingsvergunning weldra de context?  Inleiding dagvoorzitter, Confocus, Berchem, 8 mei 2014.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding Handhaving, Gent, 10 december 2013

 • Staken en herstellen van stedenbouwmisdrijven, LDR-Opleiding - Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • Overzicht van de handhavingsregelgeving, Basisintruductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, VVOR-Opleiding - Handhaving, Gent, 4 december 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Hasselt, 22 oktober 2012.

 • Gemeentelijke aansprakelijkheid inzake milieu en ruimtelijke ordening, Seminarie Confocus Milieuhandhaving voor lokale besturen, Gent, 18 oktober 2012.

 • Het milieuschadedecreet en waterschade, VVOR-Opleiding, Gent, 17 april 2012.

 • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater, Toelichting Managementsraad VMM, Aalst, 8 april 2011.

 • Notariële informatieplichten en aansprakelijkheid inzake ruimtelijke ordening, Kring Notarissen, 9 december 2010.

 • Juridisch advies inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater - Wetgevens kader en knelpunten, VMM Aalst, 29 juli 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Het aansprakelijkheidsrecht: een schets van de hoofdlijnen als geheugensteun, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Aansprakelijkheid van en voor de groenambtenaar. Algemeen juridisch kader, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Bomen en aansprakelijkheid, Studiedag - De groenambtenaar in het recht, Leuven, 12 maart 2009.

 • Gastcollege Internationaal Milieuaansprakelijkheidsrecht (Master Milieurecht - UGent), Gent, 28 november 2007. 

 • Bevoegdheidsverdeling en overzicht van de omzettingswetgeving, Studiedag - Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Gent, 21 juni 2007.

 • Spanningsveld tussen de Richtlijn Milieuschade en het nieuwe bodemdecreet, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.

 • Voorstelling Annex VI bij het Milieuprotocol voor Antarctica - Liability arising from environmental emergencies, National Committee on Antarctic Research, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 26 april 2006.

 • I.R.A.M. - Analyse Richtlijn Milieuschade - Interpretatievragen - Lidstatenoverleg - Resultaten implementatietoets algemene aspecten, Uitwisseling Utrecht - UGent, Gent,  28 oktober 2005.

 • Analyse van de Richtlijn Milieuschade en Implementatiebevoegdheid, workshop II, voorstelling resultaten I.R.A.M. (Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade), Brussel, 9 september 2005.

 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, Forum Advocaten, Gent, 21 april 2005. 

  Projets

 • Collaboration à des projets réalisés par l'Université de Gand, grands de gants, unité d'enseignement et de recherche sur le droit civil:
   

  • Étude d'implémentation fédérale sur la directive relative aux dégâts environnementaux (FIRM), mission de recherche pour les autorités fédérales afin de préparer la transposition de la directive relative aux dégâts environnementaux, septembre 2006 - décembre 2006.
    
  • Étude de l'impact de la directive relative à la responsabilité en cas de dégâts environnementaux (IRAM), mission de recherche pour la Communauté flamande afin de préparer la transposition de la directive relative aux dégâts environnementaux, septembre 2004 - juillet 2005.
    
  • Etude relative aux compétences fédérales dans le domaine de l'implémentation de la directive relative aux dégâts environnementaux, mission de recherche pour le SPF Environnement afin de préparer la transposition de la directive relative aux dégâts environnementaux, janvier 2005 - avril 2005.
    
  • Mission d'étude pour Aminal - Division Europe et environnement relative à l'instrument juridique de la responsabilité et au rétablissement des dégâts environnementaux, 15 janvier 2003 - 15 octobre 2003.
    
  • Mission d'étude pour Aminal - Division Europe et environnement relative aux modalités d'un régime à propos de la responsabilité pour et du rétablissement des dommages causés à l'environnement, juin 2002 - 15 janvier 2003.
    
  • Organisation de la conférence 'The European Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage', les 11-12 décembre 2002 à Anvers.

   

 • Collaboration à des projets réalisés par LDR:
   

  • Élaboration du deuxième arrêté d’exécution du Milieuschadedecreet (décret sur la pollution), pour le compte du Gouvernement flamand, Département Environnement, Nature et Énergie, Division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises, en cours.
    
  • Etude juridico-technique concernant le décret sur les dommages environnementaux et la pollution des eaux de surface, en collaboration avec EPAS, pour le compte de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande pour l’Environnement), réalisée en 2009/2010.
    
  • Inventaire des plans et programmes visés par la Directive européenne relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sur ordre d’AMINAL (Administration Environnement, Nature, Gestion des terres et des eaux) - Département politique générale de l'environnement et de la nature, en 2001-2002.