Karlien Vernieuwe

Curriculum

Karlien Vernieuwe behaalde in 2018 met onderscheiding het diploma van de Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar opleiding koos zij voor een specialisatie in het publiek recht, waarbij zij onder andere de vakken ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en bestuursrecht volgde.

Haar meesterproef handelde over de juridische instrumenten en een rechtssociologische analyse van het woningkwaliteitsbeleid in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Sinds 1 oktober 2018 is zij als advocate actief bij LDR, waar zij zich focust op de materies van de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning. 

Sinds 2022 maakt ze deel uit van de redactie van het juridische tijdschrift STORM (Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu van uitgeverij die Keure).

In 2023 behaalde Karlien Vernieuwe met onderscheiding het diploma van de Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen, in het kader waarvan zij een meesterproef schreef over de barrières voor functieverweving in de bebouwde ruimte.

Publicaties

  • VERNIEUWE, K., ‘Spinning in woongebied: niet de ‘perfect fit’’, STORM 2023/3, 26-26.

  • VERNIEUWE, K., ‘Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor vernietigingsberoep tegen afkeuring project-MER’, Nieuwsbrief VMx, november 2023.

  • VERNIEUWE, K., ‘Maatschappelijke evolutie en tijdsgeest relevant bij toets aan gewestplanbestemming’, Nieuwsbrief VMx, april 2023.

  • VERNIEUWE, K., ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het … eveneens in je tweede (t)huis’, STORM, 2022/3, 10-13.

  • VERNIEUWE, K., 'Géén publiciteit vereist voor private herstelvordering: welkom bij het kantoor Rechtsonzekerheid', TOO, 2019/1, 84-86.

  • VERNIEUWE, K., ‘Stedenbouwkundige en milieu-inbreuken en -misdrijven: sommige zijn meer gelijk dan andere’, TOO, 2018/3, 359-361.

  • VERNIEUWE, K., ‘Verzamelbesluit Ruimtelijke ordening in werking getreden’, Nieuwsbrief VMx, december 2018.