Matthias Strubbe

Curriculum

Matthias Strubbe behaalde in 2013 met grote onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens zijn opleiding koos hij onder meer voor de opleidingsonderdelen ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, grondwettelijk recht, vastgoedrecht en ruimtelijk bestuursrecht (met focus op natuurbehoud).

In 2013 ging hij aan de slag bij het advocatenkantoor Stibbe te Brussel, waar hij zich toelegde op het omgevingsrecht in de ruime zin.

Sinds 1 maart 2016 is hij als advocaat actief bij LDR, waar hij zich voornamelijk focust op ruimtelijke ordening, het integraal handelsvestigingsbeleid, milieueffectrapportage en het bos- en natuurbehoud.

Matthias maakt deel uit van de kernredactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), waar hij verantwoordelijk is voor het luik ‘handelsvestigingen’. Hij publiceert ook zelf regelmatig in diverse juridische tijdschriften en geeft opleidingen omtrent de verschillende aspecten van het omgevingsrecht.

Publicaties

 • STRUBBE, M., 'Falend Belgisch/Vlaams handelsvestigingsbeleid als verantwoording voor Nederlandse brancheringsregels?' (noot onder ABRvS 20 juni 2018, nr. 201309296/5/R3), TOO, 2018/3, 379-383.

 • STRUBBE, M., 'Klein gebied op lokaal niveau: een kwestie van interpretatie?' (noot onder RvS 30 januari 2018, nr. 240.626, Deboosere e.a.), TOO, 2018/3, 356-359.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Naar een algemene milieubeoordelingsplicht van wetgeving?' (noot onder HvJ 27 oktober 2016, C-290/15 en RvS 16 november 2017, nr. 239.886), TROS, 2018, 175-184.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?', TMR, 2018, 4-24.

 • LARMUSEAU, I. en STRUBBE, M., ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, TOO, 2018/1, 53-59.

 • SCHELSTRAETE B. en STRUBBE, M., '(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening: een stand van zaken', T.Not. 2018/2, 99-116.

 • STRUBBE, M.,  'Een klein gebied op lokaal niveau: wat is dat eigenlijk? Het Hof van Justitie brengt verduidelijking', TROS, 2017/87, 177-185.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., 'De omgevingsvergunning: aandachtspunten voor het notariaat'​, T. Not. 2017/2, 107-149.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'In loopPAS naar een programmatische aanpak stikstof' in SCHOUKENS, H., LARMUSEAU, I. e.a., De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Brugge, Vandenbroele, 2017, 177-221.

 • SCHELSTRAETE, B., en STRUBBE, M., 'Het decreet complexe projecten: aandachtspunten voor het notariaat'​, T.Not. 2016/12, 826-851.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., 'Overzicht van rechtspraak ruimtelijke ordening in kort bestek', T.Not. 2016, 183-189.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • BOUCKAERT, J. en STRUBBE, M., 'Wijzigingen aan het Decreet Natuurbehoud: een overzicht', MER, 2015/4, 287-310.

 • BOUCKAERT, J. en STRUBBE, M., 'Het stedenbouwkundig attest: waardevol of waardeloos?' (noot onder Brussel 28 mei 2013), T.Not. 2014, 745-750.
   

  Voordrachten

 • Is het nog mogelijk om kleinhandel te reguleren via ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige verordeningen? Impact van het HvJ-arrest Appingedam/Visser Vastgoed voor Vlaanderen, LDR-Opleiding Kleinhandel, Gentbrugge, 28 november 2018.

 • Milieueffectrapportage op planniveau - (R)evoluties in de rechtspraak, Hoorzitting over de milieueffectbeoordelingsplicht bij stedenbouwkundige regelgeving, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, Vlaams Parlement, 23 oktober 2018.

 • Natuur op planniveau: van proactieve compensatie tot soortentoets, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: milieueffectbeoordeling op projectniveau, op planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 31 mei 2018.

 • Ruimtelijke regulering van kleinhandel in het Vlaamse gewest – Gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’, Platform Centrummanagement - Inspiratie voor een kernversterkend winkelbeleid, Brussel, 16 maart 2018.

 • (R)evoluties in het omgevingsrecht: de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning en de vernieuwingen in de Codextrein, In house opleiding WVI, Brugge, 22 februari 2018.

 • De ruimtelijke regulering van kleinhandel in het Vlaamse gewest – Gevolgen van het HvJ-arrest van 30 januari 2018, Symposium naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018 (C-31/16), Universiteit Utrecht, 16 februari 2018.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening door steden en gemeenten, In house opleiding stad Oostende, Oostende, 12 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake milieueffectrapportage en passende beoordeling, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen​, Opleiding milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 21 september 2017.

 • Motivering bij adviesverlening, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Leuven, 5 oktober 2017.

 • Procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen: recente ontwikkelingen en aandachtspunten, Confocus Rechtsdagen, Edegem, 29 augustus 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op het verkavelen van gronden, voordracht Koninklijke Vereniging van landmeters-experten Oost-Vlaanderen, De Pinte, 16 mei 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening in Vlaanderen, In house opleiding ALDI, Erpe-Mere, 15 maart 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Grimbergen, 20 februari 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Waregem, 17 februari 2017.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen​, Update milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 19 december 2016.

 • De regelgeving inzake ontbossen en het archeologisch vooronderzoek - Duiding & praktijkvoorbeelden, Inhouse opleiding Global Estate Group, ​Oostkamp, 2 december 2016.

 • Natuurwetgeving en andere praktijkvragen uit het omgevingsrecht: mix op maat, Opleiding schepenen Vlaams-Brabant, Leuven, 7 juni 2016.

 • Formele en materiële motivering bij adviesverlening en besluitvorming, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Leuven, 28 april 2016.

 • Formele en materiële motivering bij adviesverlening en besluitvorming, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Gent, 17 maart 2016.

 • Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning (onderdeel natuurbehoudsrecht), Studiedag Confocus, Edegem, 26 augustus 2015.

 • Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning (onderdeel natuurbehoudsrecht), Studiedag Confocus, Gent, 25 augustus 2015.

   

  Projecten

 • Opdracht voor provincie Antwerpen: opmaak van een instrumentenset met juridisch-ruimtelijke instrumenten voor het opzetten van een vereveningsmechanisme om kernversterking te realiseren (in samenwerking met REBEL Group, BUUR en UA), in uitvoering.

 • Opdracht voor de stad Aalst: juridisch advies omtrent visie op meergezinswoningen in het buitengebied, in uitvoering.

 • Uitwerken juridisch kader voor het "nieuw" processchema milieueffectrapportage ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met SWECO, uitgevoerd in 2017.

 • Onderzoek naar een haalbaar en juridisch sluitende omzetting van de richtlijnen over bufferzones bij UNESCO-werelderfgoed in de Vlaamse beleidscontext, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed in samenwerking met Atelier Romain, uitgevoerd in 2017.

 • Studie naar de haalbaarheid van het gebruik van “strategische landbouwgebieden” en naar een toolset om landbouwgebied te vrijwaren voor de beroepslandbouw, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Atelier Romain en het ILVO, uitgevoerd in 2017.