Charlotte Ponchaut

Curriculum

Charlotte Ponchaut behaalde in 2010 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en de University of Glasgow.

Zij volgde onder andere de vakken bestuursrecht, ruimtelijke ordening en energierecht.

Sinds 1 augustus 2010 is zij als advocate actief bij LDR. Zij focust zich voornamelijk op de handhavingsdossiers binnen zowel het milieu- als het ruimtelijke ordeningsrecht. Zij behandelt eveneens de meest uiteenlopende dossiers binnen de ruime materie van het milieurecht.

Sinds 2015 maakt zij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Milieurecht (TMR).

Sinds 2016 is zij houder van het getuigschrift  'Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken', wat haar toelaat om in strafzaken als advocaat voor het Hof van Cassatie op te treden.

Sinds 2020 is zij vast verbonden aan AMELIOR waar zij Milieufiscaliteit doceert.

Publicaties

 • DE SMEDT, P. en PONCHAUT, C., 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), Omgevingsrecht geannoteerd 2018, die Keure, Brugge, 2018, 734-786.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Bodemsanering’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 1-34.

 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Regeling grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 83-94.

   

  Voordrachten

 • Milieufiscaliteit, AMELIOR, Sint-Niklaas, september-oktober 2020.

 • Stand van zaken van de bestuurlijke milieuhandhavingsbeboeting: proeftuin voor de bestuurlijke beboeting van bouwinbreuken en bouwmisdrijven?, LDR-Opleiding Van stedenbouwhandhaving naar omgevingshandhaving: 1 maart 2018 als peildatum, Gentbrugge, 14 juni 2018.

 • Omgevingsvergunning incompanytraining, EL Architects, Kortrijk, 8 mei 2018.

 • Milieuhandhaving, VOKA, Hasselt, 24 januari 2018.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Melle, 8 juni 2017.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Nazareth, 23 juni 2016.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Lokeren, 20 januari 2015.

 • Gastcollege Milieuvergunningen, HoGent, 17 maart 2014.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Lokeren, 16 december 2013.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Sint-Niklaas, 5 juni 2012.